UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
学习平台 (862) 862
自主学习 (504) 504
网络平台 (409) 409
网络学习平台 (344) 344
平台 (266) 266
移动学习 (257) 257
网络教学平台 (215) 215
信息技术 (195) 195
学习 (163) 163
学习过程 (163) 163
教学平台 (147) 147
学习方式 (129) 129
自主学习平台 (129) 129
微信公众平台 (128) 128
学生 (123) 123
教学模式 (109) 109
课堂教学 (108) 108
在线学习 (102) 102
moodle平台 (100) 100
学习活动 (94) 94
交流平台 (93) 93
大学英语 (92) 92
移动学习平台 (90) 90
学习模式 (83) 83
教育平台 (82) 82
终身学习 (74) 74
网络学习 (74) 74
平台建设 (73) 73
应用 (73) 73
研究性学习 (70) 70
协作学习 (68) 68
数字化学习 (65) 65
云计算 (64) 64
网络教学 (63) 63
学习资源 (62) 62
学习环境 (61) 61
教学效果 (61) 61
moodle (60) 60
混合式学习 (60) 60
新平台 (58) 58
翻转课堂 (58) 58
教学改革 (57) 57
教师 (56) 56
互联网 (54) 54
自主学习能力 (54) 54
设计 (54) 54
远程教育 (54) 54
网络 (52) 52
学习兴趣 (51) 51
网络课程 (51) 51
教学设计 (49) 49
教学资源 (46) 46
资源平台 (45) 45
公共服务平台 (44) 44
合作学习 (44) 44
学习空间 (44) 44
服务平台 (44) 44
混合学习 (43) 43
个性化学习 (42) 42
云平台 (42) 42
网络环境 (42) 42
学习共同体 (41) 41
学习教育 (41) 41
学习能力 (41) 41
教育信息化 (41) 41
大学生 (39) 39
微信 (39) 39
构建 (39) 39
英语学习 (39) 39
课程平台 (39) 39
利用 (38) 38
网络技术 (38) 38
在线学习平台 (37) 37
学习效果 (37) 37
课堂 (37) 37
实践平台 (36) 36
微信平台 (36) 36
教学方式 (35) 35
社区教育 (35) 35
高校 (35) 35
多媒体技术 (34) 34
微课 (34) 34
泛在学习 (34) 34
数字化学习平台 (33) 33
机器学习 (33) 33
互联网平台 (32) 32
学习效率 (32) 32
平台构建 (32) 32
教学内容 (32) 32
教学实践 (32) 32
数字化 (32) 32
网络资源 (32) 32
学习型 (31) 31
学生自主学习 (31) 31
实践 (31) 31
网络自主学习平台 (31) 31
英语 (31) 31
建构主义 (30) 30
教学过程 (30) 30
平台设计 (29) 29
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 张宇
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 4, pp. 250 - 250
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 4, pp. 223 - 224
Journal Article
by 陈保
无线互联科技, ISSN 1672-6944, 2017, Issue 18, pp. 98 - 99
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 8, pp. 135 - 136
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 9, pp. 85 - 90
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2016, Issue 6, pp. 26 - 26
Journal Article
by 尹霞
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2016, Issue 29, pp. 162 - 162
Journal Article
by 臧爽 and 王健 and 赵海平
中华现代护理杂志, ISSN 1674-2907, 2016, Volume 22, Issue 15, pp. 2183 - 2187
Journal Article
宁波大学学报:教育科学版, ISSN 1008-0627, 2017, Issue 2, pp. 89 - 94
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2014, Issue 12, pp. 207 - 207
Journal Article
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2014, Issue 11, pp. 104 - 104
Journal Article
by 李楠
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2017, Issue 12, pp. 15 - 17
Journal Article
by 周洁
软件导刊.教育技术, ISSN 1672-7800, 2017, Volume 16, Issue 4, pp. 14 - 16
Journal Article
中国信息技术教育, ISSN 1674-2117, 2017, Issue 17, pp. 76 - 78
Journal Article
信息通信, ISSN 1673-1131, 2017, Issue 7, pp. 106 - 108
Journal Article
宁夏工程技术, ISSN 1671-7244, 2015, Volume 14, Issue 2, pp. 115 - 121
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2018, Issue 3, pp. 60 - 65
Journal Article
信息通信, ISSN 1673-1131, 2016, Issue 8, pp. 131 - 132
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 3, p. 18
Journal Article
by 田红
中国信息技术教育, ISSN 1674-2117, 2017, Issue 6, pp. 90 - 93
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.