UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学效果 (14842) 14842
学习效果 (8877) 8877
课堂教学 (4059) 4059
学习过程 (3756) 3756
学习兴趣 (3028) 3028
学生 (2691) 2691
効果 (2262) 2262
学習 (2196) 2196
自主学习 (1920) 1920
学习活动 (1652) 1652
课堂教学效果 (1424) 1424
教学方法 (1267) 1267
课堂气氛 (1136) 1136
教学过程 (1115) 1115
学习效率 (1091) 1091
学习态度 (1002) 1002
学习方法 (998) 998
教师 (982) 982
教学质量 (898) 898
数学教学 (832) 832
学习能力 (820) 820
学习动机 (769) 769
教学活动 (674) 674
培养 (661) 661
学习积极性 (650) 650
学习 (648) 648
教学实践 (639) 639
信息技术 (620) 620
教学内容 (609) 609
学习成绩 (605) 605
学习方式 (587) 587
新课程改革 (582) 582
英语教学 (523) 523
激发 (515) 515
语文教学 (514) 514
课堂效果 (488) 488
教授 (459) 459
小学生 (455) 455
研究 (454) 454
新课程 (450) 450
小学 (448) 448
思维能力 (446) 446
初中 (433) 433
教育 (431) 431
课程标准 (430) 430
教育效果 (408) 408
学习小组 (406) 406
教学情境 (394) 394
教学手段 (387) 387
阅读教学 (373) 373
多媒体技术 (372) 372
学生学习 (370) 370
体育教学 (367) 367
英语学习 (349) 349
中学生 (342) 342
师生关系 (327) 327
效果 (320) 320
教学模式 (316) 316
堂课 (312) 312
引导学生 (303) 303
合作学习 (290) 290
小组讨论 (287) 287
应用 (283) 283
课堂 (283) 283
教学任务 (279) 279
教学策略 (270) 270
学习英语 (269) 269
スター (268) 268
ポスター (268) 268
教学改革 (258) 258
学习语言 (255) 255
高中 (253) 253
教学方式 (248) 248
知识的理解 (246) 246
学语文 (243) 243
智力因素 (243) 243
情感教育 (241) 241
教育工作者 (238) 238
検討 (238) 238
课堂教学效率 (232) 232
个体差异 (229) 229
教学目标 (229) 229
中学 (225) 225
数学课堂教学 (224) 224
学习习惯 (221) 221
老师 (221) 221
课文内容 (220) 220
复习效果 (219) 219
小学英语教学 (219) 219
教学工作 (219) 219
合作探究 (218) 218
语文学习 (214) 214
语言学习 (214) 214
素质教育 (212) 212
学习热情 (210) 210
学习策略 (207) 207
授業 (207) 207
教材 (205) 205
数学课堂 (204) 204
事半功倍 (200) 200
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


山东体育学院学报, ISSN 1006-2076, 2017, Volume 33, Issue 6, pp. 106 - 111
Journal Article
by 周丽
南京晓庄学院学报, ISSN 1009-7902, 2017, Volume 33, Issue 4, pp. 79 - 83
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 10, pp. 271 - 284
Journal Article
by 代凤
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 15, pp. 224 - 224
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 4, pp. 88 - 89
Journal Article
by 何江
海外英语, ISSN 1009-5039, 2015, Issue 5, pp. 107 - 108
Journal Article
by 范谊
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2016, Issue 9, pp. 102 - 107
Journal Article
by 殷明
当代职业教育, ISSN 1674-9154, 2017, Issue 2, pp. 65 - 68
Journal Article
Xibei shi-di, ISSN 1000-4076, 2018, Issue 1, pp. 8 - 13
Journal Article
应用型高等教育研究, ISSN 2096-2045, 2016, Volume 1, Issue 3, pp. 77 - 82
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 24, pp. 294 - 294
Journal Article
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2016, Volume 29, Issue 19, pp. 125 - 126
Journal Article
by 谢平 and 金少青
甘肃农业, ISSN 1673-9019, 2016, Issue 9, pp. 50 - 61
Journal Article
by 王玉
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 31, pp. 213 - 214
Journal Article
数学大世界:下旬, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 1, pp. 70 - 70
Journal Article
by 刘禹
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 2, pp. 50 - 51
Journal Article
实验技术与管理, ISSN 1002-4956, 2018, Volume 35, Issue 1, pp. 171 - 176
Journal Article
by 高威
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 1X, p. 16
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 18, pp. 163 - 163
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 5, pp. 99 - 100
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.