UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
学习效率 (10761) 10761
课堂教学效率 (3399) 3399
教学效率 (3072) 3072
学习兴趣 (3033) 3033
学生 (2681) 2681
课堂效率 (2244) 2244
课堂教学 (1959) 1959
学习过程 (1593) 1593
自主学习 (1189) 1189
教学效果 (960) 960
学习方法 (884) 884
教学方法 (831) 831
教师 (798) 798
语文教学 (755) 755
教学过程 (733) 733
效率 (683) 683
学习活动 (667) 667
数学教学 (635) 635
学习积极性 (627) 627
学习效果 (624) 624
课堂气氛 (619) 619
培养 (609) 609
教学质量 (584) 584
学习能力 (572) 572
学习 (571) 571
教学实践 (565) 565
新课程改革 (560) 560
学习方式 (554) 554
初中 (512) 512
英语教学 (505) 505
信息技术 (468) 468
引导学生 (467) 467
小学生 (462) 462
激发 (457) 457
小学 (451) 451
教学活动 (423) 423
数学课堂教学 (420) 420
合作学习 (418) 418
高效课堂 (414) 414
学习习惯 (408) 408
学习成绩 (399) 399
教学模式 (399) 399
语文学习 (393) 393
教学内容 (384) 384
素质教育 (377) 377
学习态度 (364) 364
小组合作学习 (363) 363
高中 (363) 363
数学课堂 (346) 346
复习效率 (343) 343
教学方式 (338) 338
多媒体技术 (334) 334
中学生 (325) 325
课堂学习效率 (324) 324
英语学习 (321) 321
教学手段 (316) 316
学生自主学习 (312) 312
数学学习 (309) 309
语文 (307) 307
应用 (304) 304
语文课堂 (304) 304
学习动机 (300) 300
教学情境 (296) 296
高中数学 (289) 289
小学数学 (288) 288
学习英语 (285) 285
思维能力 (284) 284
教学策略 (277) 277
优化 (275) 275
语文课堂教学 (274) 274
课程标准 (262) 262
学习数学 (257) 257
小学语文教学 (257) 257
阅读教学 (246) 246
课堂 (239) 239
教学任务 (235) 235
有效教学 (231) 231
多媒体 (229) 229
学生学习 (228) 228
能力的培养 (228) 228
语文教师 (228) 228
主动学习 (227) 227
中学 (226) 226
英语课堂 (224) 224
提高学习效率 (221) 221
数学 (219) 219
老师 (217) 217
自学能力 (217) 217
新课程标准 (216) 216
英语课堂教学 (215) 215
有效性 (212) 212
英语 (212) 212
自主学习能力 (211) 211
新课程 (207) 207
小学语文 (204) 204
初中数学 (203) 203
多媒体教学 (201) 201
利用 (199) 199
师生关系 (199) 199
工作效率 (198) 198
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 高雪
中国校外教育:中旬, ISSN 1004-8502, 2017, Issue 3, pp. 144 - 144
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 6, pp. 153 - 155
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 35, pp. 179 - 180
Journal Article
by 李奇
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2017, Issue 7, pp. 43 - 44
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 19, pp. 153 - 153
Journal Article
by 蔡明 and 袁梁
江西通信科技, ISSN 1009-0940, 2017, Issue 1, pp. 32 - 34
Journal Article
Huan bohai jingji liaowang, ISSN 1004-9754, 2017, Issue 7, pp. 184 - 184
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 36, pp. 234 - 234
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 13, pp. 67 - 67
Journal Article
by 齐玲 and 刘天荣 and 陈瑢
新疆医科大学学报, ISSN 1009-5551, 2017, Volume 40, Issue 1, pp. 125 - 127
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2015, Issue 12, pp. 153 - 153
Journal Article
名师在线, ISSN 2095-9192, 2017, Issue 15, pp. 51 - 52
Journal Article
by 任鹏
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2018, Issue 2, pp. 70 - 71
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2016, Issue 5, pp. 102 - 103
Journal Article
by 朱芾
数学大世界:小学五六年级版, ISSN 1009-5608, 2016, Issue 1X, p. 19
Journal Article
by 宗娟
数学大世界:下旬, ISSN 1009-5608, 2018, Issue 1, pp. 63 - 63
Journal Article
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2018, Volume 36, Issue 1, pp. 83 - 84
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2018, Issue 1, pp. 42 - 42
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2018, Issue 1, pp. 42 - 42
Journal Article
by 孙萌
神州, ISSN 1009-5071, 2016, Issue 24, pp. 74 - 74
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.