UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
学习方式 (23915) 23915
教学方式 (6388) 6388
学生 (3728) 3728
课堂教学 (3631) 3631
自主学习 (2673) 2673
课程改革 (2364) 2364
新课程改革 (2350) 2350
学生学习方式 (2334) 2334
学习过程 (1925) 1925
合作学习 (1881) 1881
学习兴趣 (1716) 1716
语文教学 (1698) 1698
小学 (1627) 1627
教师 (1614) 1614
数学教学 (1458) 1458
课程标准 (1404) 1404
小组合作学习 (1385) 1385
教学过程 (1363) 1363
思维方式 (1337) 1337
新课程 (1331) 1331
新课程标准 (1280) 1280
教学方法 (1220) 1220
培养 (1172) 1172
学习活动 (1151) 1151
信息技术 (1113) 1113
探究性学习 (1098) 1098
教学模式 (1073) 1073
学习方法 (1068) 1068
教学内容 (1067) 1067
初中 (1056) 1056
研究性学习 (1052) 1052
学习 (1051) 1051
教育方式 (1027) 1027
引导学生 (974) 974
教学效果 (921) 921
学生自主学习 (910) 910
课堂 (859) 859
应用 (829) 829
教学实践 (809) 809
创新精神 (808) 808
素质教育 (800) 800
高中 (798) 798
评价方式 (759) 759
语文课程标准 (740) 740
数学课程标准 (729) 729
课程理念 (729) 729
教学理念 (713) 713
中学 (696) 696
实践能力 (693) 693
数学课堂教学 (687) 687
能力的培养 (685) 685
教学改革 (669) 669
数学课堂 (658) 658
语文 (657) 657
学习能力 (655) 655
教学活动 (641) 641
探究学习 (622) 622
生活方式 (616) 616
自主学习能力 (608) 608
合作交流 (607) 607
语文学习 (596) 596
小学数学 (590) 590
自主 (590) 590
基础教育课程改革 (571) 571
小学生 (570) 570
教学策略 (561) 561
英语教学 (556) 556
语文课堂 (541) 541
课改 (541) 541
合作学习方式 (536) 536
新课标 (533) 533
教育理念 (524) 524
阅读教学 (524) 524
数学学习 (509) 509
中学生 (500) 500
学习成绩 (496) 496
基础教育 (494) 494
课堂教学方式 (492) 492
学习效率 (491) 491
学生主动参与 (489) 489
语文课堂教学 (485) 485
学习内容 (473) 473
行为方式 (456) 456
学习数学 (449) 449
教学设计 (448) 448
科学探究 (441) 441
数学 (438) 438
学习态度 (434) 434
学习习惯 (433) 433
有效性 (430) 430
自主探究 (430) 430
教学观念 (427) 427
实践 (424) 424
师生关系 (423) 423
探究式学习 (420) 420
教学目标 (416) 416
课堂教学模式 (416) 416
学习效果 (414) 414
教学质量 (414) 414
学生自主 (411) 411
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2017, Issue 31, pp. 58 - 59
Journal Article
by 张韵
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 1, pp. 50 - 57
Journal Article
中学语文教学参考, ISSN 1002-2155, 2017, Issue 12, pp. 38 - 40
Journal Article
四川职业技术学院学报, ISSN 1672-2094, 2017, Volume 27, Issue 1, pp. 68 - 70
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2018, Issue 4, pp. 206 - 207
Journal Article
by 冷俊
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 4, pp. 118 - 118
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 2, pp. 175 - 175
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2016, Issue 14, pp. 93 - 94
Journal Article
by 张锦
农业网络信息, ISSN 1672-6251, 2017, Issue 12, pp. 42 - 44
Journal Article
江苏教育:小学教学, ISSN 1005-6009, 2015, Issue 11, pp. 48 - 49
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 30, pp. 166 - 167
Journal Article
by 李锋
湖南中学物理, ISSN 1673-1875, 2017, Issue 4, pp. 18 - 19
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 9, pp. 53 - 53
Journal Article
写作:中, ISSN 1002-7343, 2017, Issue 6, pp. 61 - 61
Journal Article
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2017, Issue 1, pp. 61 - 61
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 14, pp. 135 - 136
Journal Article
名师在线, ISSN 2095-9192, 2017, Issue 11, pp. 67 - 68
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2016, Volume 15, Issue 10, pp. 198 - 199
Journal Article
by 张敬
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue X, p. 161
Journal Article
英语学习, ISSN 1002-5553, 2015, Issue 2X, pp. 31 - 33
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.