UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
学习方法 (1273) 1273
学法指导 (1060) 1060
学习方法指导 (381) 381
教学方法 (295) 295
指導 (243) 243
学習 (231) 231
学习指导 (228) 228
学生 (219) 219
方法 (178) 178
课堂教学 (178) 178
教师 (161) 161
指導方法 (156) 156
指導法 (148) 148
指导 (146) 146
自学能力 (142) 142
学习过程 (139) 139
教学过程 (138) 138
教师指导 (125) 125
学习能力 (121) 121
自主学习 (120) 120
方法指导 (108) 108
指导方法 (107) 107
学会学习 (98) 98
学习效率 (93) 93
学习习惯 (92) 92
学習指導 (92) 92
阅读教学 (92) 92
教学效果 (90) 90
思维方法 (87) 87
研究 (79) 79
数学教学 (74) 74
教学质量 (72) 72
语文教学 (72) 72
引导学生 (68) 68
数学 (68) 68
数学学习方法 (66) 66
学习兴趣 (65) 65
学习活动 (63) 63
小学 (63) 63
教育 (62) 62
思维能力 (58) 58
学校 (57) 57
指导思想 (57) 57
学生学习 (56) 56
中学 (55) 55
小学生 (53) 53
初中 (52) 52
素质教育 (52) 52
学习成绩 (51) 51
教学改革 (49) 49
中学生 (43) 43
学习态度 (42) 42
学習指導法 (42) 42
教学实践 (42) 42
英语教学 (42) 42
解题方法 (42) 42
学习方式 (41) 41
高中 (41) 41
阅读方法 (40) 40
初中数学 (39) 39
培养 (39) 39
培养学生 (39) 39
教材 (39) 39
课文内容 (39) 39
学语文 (37) 37
语文学习 (37) 37
学习效果 (36) 36
学生自主学习 (36) 36
教学指导 (36) 36
科学的学习方法 (36) 36
学习动机 (35) 35
思维过程 (35) 35
授業 (35) 35
小学语文 (34) 34
写作方法 (33) 33
授之以渔 (33) 33
教学活动 (33) 33
教授 (33) 33
教育方法 (33) 33
语文 (33) 33
非智力因素 (33) 33
効果 (32) 32
小学数学 (32) 32
教学内容 (32) 32
学习 (31) 31
数学学习 (31) 31
高中数学 (31) 31
中学校 (30) 30
复习指导 (30) 30
复习方法 (30) 30
小学校 (30) 30
新课程 (30) 30
検討 (30) 30
记忆方法 (30) 30
開発 (30) 30
学习数学 (28) 28
掌握学习 (28) 28
目標 (28) 28
课程标准 (28) 28
過程 (28) 28
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 1Z, p. 207
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2014, Issue 17, pp. 163 - 164
Journal Article
Journal Article
中学物理:初中版, ISSN 1008-4134, 2016, Issue 1, pp. 73 - 73
Journal Article
药学教育, ISSN 1007-3531, 2014, Issue 2, pp. 30 - 32
Journal Article
大学教育, ISSN 2095-3437, 2014, Issue 16, pp. 6 - 7
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2014, Issue 39, pp. 96 - 97
Journal Article
学园:教育科研, ISSN 1674-4810, 2012, Issue 11, pp. 93 - 94
Journal Article
by 王彦
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 13, pp. 152 - 153
Journal Article
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 35, pp. 174 - 174
Journal Article
理科考试研究:高中版, ISSN 1008-4126, 2016, Volume 23, Issue 6, pp. 26 - 26
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2013, Issue 13, pp. 139 - 139
Journal Article
Journal Article
课程教育研究:外语学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2014, Issue 8, pp. 94 - 94
Journal Article
课程教育研究:外语学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2014, Issue 2, pp. 119 - 119
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2015, Issue 9, pp. 153 - 154
Journal Article
兰州教育学院学报, ISSN 1008-5823, 2012, Volume 28, Issue 3, pp. 161 - 162
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.