UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学目的 (1435) 1435
学习目的 (1195) 1195
学生 (406) 406
学习兴趣 (401) 401
课堂教学 (300) 300
学习过程 (275) 275
目的 (272) 272
教学方法 (261) 261
教育目的 (253) 253
学习方法 (235) 235
教学内容 (231) 231
教学过程 (208) 208
学习 (187) 187
学习动机 (180) 180
学习态度 (180) 180
教师 (174) 174
学習 (160) 160
教学效果 (150) 150
自主学习 (148) 148
培养 (137) 137
目的地 (137) 137
学习活动 (135) 135
教学活动 (118) 118
学习成绩 (116) 116
学习习惯 (111) 111
目的语 (110) 110
语文教学 (97) 97
数学教学 (96) 96
英语教学 (96) 96
目的性 (90) 90
学习能力 (84) 84
学习英语 (82) 82
学生学习 (81) 81
教学任务 (80) 80
教学质量 (76) 76
学习效果 (75) 75
英语学习 (75) 75
阅读目的 (74) 74
小学生 (69) 69
中学生 (66) 66
教育 (64) 64
小学 (63) 63
引导学生 (62) 62
学习积极性 (61) 61
教学手段 (59) 59
学习方式 (58) 58
初中 (57) 57
学习数学 (57) 57
学习效率 (56) 56
培养学生 (55) 55
活动目的 (54) 54
激发 (53) 53
学习目的教育 (52) 52
体育教学 (46) 46
课堂气氛 (46) 46
大学生 (44) 44
语言学习 (44) 44
教学实践 (43) 43
学习内容 (41) 41
学习动力 (41) 41
学习策略 (41) 41
学习语言 (41) 41
思维能力 (41) 41
非智力因素 (40) 40
中学 (39) 39
外语教学 (39) 39
教学设计 (38) 38
学习者 (37) 37
素质教育 (36) 36
支援 (35) 35
教学目标 (35) 35
学困生 (34) 34
能力的培养 (34) 34
兴趣 (33) 33
老师 (33) 33
学习环境 (32) 32
教学策略 (32) 32
课程标准 (32) 32
学习小组 (31) 31
阅读教学 (31) 31
小学数学 (30) 30
语文学习 (30) 30
课堂 (30) 30
师生关系 (28) 28
教学模式 (28) 28
有目的的学习 (28) 28
高中 (28) 28
学校教育 (27) 27
主动学习 (26) 26
学习目标 (26) 26
初中生 (25) 25
学习任务 (25) 25
应用 (25) 25
英语 (25) 25
外语学习 (24) 24
教学改革 (24) 24
数学课堂教学 (24) 24
小学数学教学 (23) 23
情境教学 (23) 23
堂课 (22) 22
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


滁州学院学报, ISSN 1673-1794, 2017, Volume 19, Issue 5, pp. 79 - 82
Journal Article
滁州学院学报, ISSN 1673-1794, 2017, Issue 5, pp. 79 - 82
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 20, pp. 7 - 7
Journal Article
吉林广播电视大学学报, ISSN 1008-7508, 2015, Issue 3, pp. 147 - 148 150
Journal Article
教育文汇, ISSN 1009-8186, 2017, Issue 22, pp. 11 - 11
Journal Article
by 韩峰 and 赵庆展 and 汪传建 and 宁川
计算机时代, ISSN 1006-8228, 2017, Issue 2, pp. 73 - 75
Journal Article
by 林亮
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2015, Issue 23, pp. 155 - 155
Journal Article
山东化工, ISSN 1008-021X, 2015, Issue 1, pp. 123 - 124
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2014, Issue 6, pp. 6 - 10
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2013, Issue 13, pp. 130 - 131
Journal Article
Journal Article
胜利油田党校学报, ISSN 1009-4326, 2017, Volume 30, Issue 4, pp. 16 - 20
Journal Article
by 李鹤
课程教育研究:外语学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2014, Issue 4, pp. 7 - 8
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 15, pp. 219 - 220
Journal Article
by 刘茜
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 25, pp. 164 - 165
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2015, Issue 8, pp. 63 - 64
Journal Article
上海教育, ISSN 1006-2068, 2017, Issue 1, pp. 42 - 42
Journal Article
四川教育, ISSN 1005-1910, 2017, Issue 10, pp. 81 - 81
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 49, pp. 193 - 193
Journal Article
by 卢玲 and 陈媛
计算机教育, ISSN 1672-5913, 2015, Issue 13, pp. 35 - 38
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.