UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
学生 (11013) 11013
学生发展 (8098) 8098
学生全面发展 (4210) 4210
全面发展 (3735) 3735
素质教育 (3061) 3061
培养 (2932) 2932
教师 (2645) 2645
课堂教学 (2418) 2418
以学生发展为本 (1801) 1801
引导学生 (1694) 1694
可持续发展 (1639) 1639
语文教学 (1493) 1493
社会发展 (1464) 1464
个性发展 (1374) 1374
学生个性发展 (1326) 1326
新课程改革 (1318) 1318
能力的培养 (1245) 1245
教学过程 (1228) 1228
数学教学 (1151) 1151
和谐发展 (1146) 1146
小学 (1104) 1104
教育改革 (1065) 1065
身心发展 (1024) 1024
课程改革 (1005) 1005
新课程标准 (1000) 1000
发展 (997) 997
学校 (991) 991
培养学生 (985) 985
终身发展 (956) 956
学校教育 (930) 930
面向全体学生 (909) 909
教育发展 (902) 902
教学方法 (855) 855
以人为本 (839) 839
数学课堂教学 (829) 829
初中 (822) 822
教学实践 (822) 822
体育教学 (786) 786
学习兴趣 (786) 786
学习方式 (781) 781
学生自主学习 (781) 781
教学活动 (779) 779
课堂 (773) 773
数学课程标准 (761) 761
思维发展 (755) 755
语文课程标准 (740) 740
学生素质 (721) 721
创新精神 (718) 718
自主发展 (700) 700
学习 (666) 666
创新能力 (662) 662
尊重学生 (644) 644
高中 (642) 642
学生健康 (637) 637
学习过程 (635) 635
教育工作者 (635) 635
教学质量 (630) 630
数学课堂 (615) 615
小学数学教学 (605) 605
教学模式 (599) 599
班主任 (595) 595
班主任工作 (594) 594
发展规划纲要 (591) 591
新课程 (591) 591
学校发展 (587) 587
教育 (579) 579
教学内容 (575) 575
学生个性 (573) 573
心理发展 (569) 569
以学生为主体 (566) 566
应试教育 (565) 565
人的发展 (561) 561
小学生 (561) 561
学生成长 (553) 553
教学 (553) 553
学生思维 (547) 547
基础教育 (543) 543
课程标准 (543) 543
有效教学 (540) 540
中学 (535) 535
教育理念 (535) 535
实践 (532) 532
最近发展区 (528) 528
学生学习 (527) 527
高校 (527) 527
课程理念 (526) 526
发展为本 (523) 523
教学效果 (523) 523
自主学习 (522) 522
语文素养 (521) 521
能力发展 (516) 516
学生主动发展 (514) 514
实践能力 (501) 501
小学数学 (488) 488
全体学生 (485) 485
新课标 (475) 475
智力发展 (473) 473
中学生 (471) 471
小学语文教学 (468) 468
素养 (468) 468
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 詹鑫
中学语文教学参考:上旬刊, ISSN 1002-2155, 2017, Issue 1, pp. 94 - 96
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 25, pp. 232 - 233
Journal Article
by 王丹
四川职业技术学院学报, ISSN 1672-2094, 2018, Volume 28, Issue 1, pp. 116 - 120
Journal Article
by 赵睿
思想理论教育, ISSN 1007-192X, 2015, Issue 4, pp. 104 - 107
Journal Article
by 单羿
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 10, pp. 82 - 82
Journal Article
by 孙晓
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2016, Volume 29, Issue 15, pp. 83 - 84
Journal Article
by 徐静
中国培训, ISSN 1004-3713, 2016, Issue 20, pp. 95 - 95
Journal Article
中学政治教学参考:下旬, ISSN 1002-2147, 2016, Issue 11, pp. 89 - 91
Journal Article
by 汪燕
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2016, Issue 42, pp. 36 - 37
Journal Article
by 王钰
教育观察, ISSN 2095-3712, 2017, Volume 6, Issue 7, pp. 117 - 119
Journal Article
大学教育, ISSN 2095-3437, 2017, Issue 11, pp. 120 - 122
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 32, pp. 40 - 42
Journal Article
by 孙泓
英语学习, ISSN 1002-5553, 2015, Issue 6X, pp. 49 - 52
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 11, pp. 328 - 328
Journal Article
湖北招生考试, ISSN 1008-004X, 2015, Issue 2, pp. 8 - 11
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 1, pp. 130 - 130
Journal Article
by 徐明
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2018, Issue 12, pp. 80 - 80
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2018, Issue 3, pp. 12 - 12
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 3, pp. 87 - 88
Journal Article
by 张磊
宁夏教育, ISSN 1002-4050, 2017, Issue 7, pp. 32 - 36
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.