UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
鉴赏能力 (356) 356
审美能力 (327) 327
审美鉴赏能力 (196) 196
审美情趣 (111) 111
学生 (90) 90
音乐审美能力 (76) 76
语文教学 (70) 70
音乐鉴赏 (69) 69
审美教育 (66) 66
培养 (63) 63
审美鉴赏 (60) 60
高中 (55) 55
文学作品 (51) 51
音乐鉴赏能力 (47) 47
文学鉴赏能力 (43) 43
鉴赏 (42) 42
能力的培养 (41) 41
鉴赏教学 (40) 40
审美意识 (38) 38
美术鉴赏 (35) 35
美术作品 (34) 34
阅读教学 (34) 34
引导学生 (33) 33
课堂教学 (33) 33
音乐教学 (33) 33
音乐教育 (32) 32
审美情感 (30) 30
音乐作品 (30) 30
素质教育 (27) 27
美术鉴赏课 (27) 27
诗歌鉴赏能力 (25) 25
高中语文 (25) 25
审美感受 (24) 24
音乐欣赏 (24) 24
高中美术 (24) 24
学生审美 (23) 23
审美素养 (23) 23
文学鉴赏 (23) 23
美术教学 (23) 23
美术鉴赏教学 (23) 23
鉴赏美 (23) 23
创造能力 (22) 22
学语文 (22) 22
审美创造能力 (22) 22
审美活动 (22) 22
诗歌教学 (22) 22
音乐欣赏教学 (22) 22
发现美 (21) 21
古诗词 (21) 21
感受能力 (21) 21
诗歌鉴赏 (21) 21
审美 (20) 20
新课程标准 (20) 20
语言美 (20) 20
中学生 (19) 19
古诗词教学 (19) 19
陶冶情操 (19) 19
审美体验 (18) 18
语文 (18) 18
中学 (17) 17
感受美 (17) 17
初中 (16) 16
审美价值 (16) 16
思维能力 (16) 16
教学 (16) 16
教学策略 (16) 16
音乐知识 (16) 16
高中语文教学 (16) 16
古典诗词 (15) 15
情感美 (15) 15
教学效果 (15) 15
语文课程标准 (15) 15
音乐欣赏课 (15) 15
高中生 (15) 15
学习过程 (14) 14
审美趣味 (14) 14
教学方法 (14) 14
语言文字 (14) 14
语言表达能力 (14) 14
高中学生 (14) 14
创造美 (13) 13
古诗词鉴赏 (13) 13
审美感受能力 (13) 13
审美教学 (13) 13
审美素质 (13) 13
情感教育 (13) 13
美术欣赏课 (13) 13
艺术鉴赏 (13) 13
艺术鉴赏能力 (13) 13
审美享受 (12) 12
审美修养 (12) 12
新课程改革 (12) 12
美育教育 (12) 12
艺术修养 (12) 12
语言建构 (12) 12
课程标准 (12) 12
音乐课堂 (12) 12
教学内容 (11) 11
教学过程 (11) 11
教师 (11) 11
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 王伟
美育学刊, ISSN 2095-0012, 2018, Volume 9, Issue 1, pp. 20 - 25
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 21, pp. 224 - 224
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2015, Issue 14, pp. 132 - 132
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2015, Issue 6, pp. 26 - 26
Journal Article
by 徐静
语文天地:高中版, ISSN 1007-8665, 2017, Issue 5, pp. 52 - 53
Journal Article
语文天地:高中版, ISSN 1007-8665, 2017, Issue 10, pp. 5 - 7
Journal Article
语文天地:初中版, ISSN 1007-8665, 2017, Issue 10, pp. 5 - 6
Journal Article
江苏教育:中学教学, ISSN 1005-6009, 2016, Issue 1, pp. 2 - 2
Journal Article
教育发展研究, ISSN 1008-3855, 2017, Issue 22, pp. F0003 - F0003
Journal Article
by 高扬
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2014, Issue 24, pp. 152 - 153
Journal Article
当代教育科学, ISSN 1672-2221, 2016, Issue 17, pp. F0004 - F0004
Journal Article
基础教育课程, ISSN 1672-6715, 2016, Issue 14, pp. 38 - 40
Journal Article
Journal Article
by 林珊
Fujian jiao yu = Fujian jiaoyu, ISSN 0427-7058, 2016, Issue 1, pp. 66 - 68
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2015, Issue 1, pp. 56 - 56
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.