UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
审计监督 (4845) 4845
审计机关 (1543) 1543
内部审计 (1275) 1275
审计工作 (1104) 1104
审计人员 (669) 669
监督 (549) 549
中国 (494) 494
审计法 (452) 452
经济责任审计 (442) 442
审计部门 (397) 397
审计 (386) 386
被审计单位 (386) 386
审计局 (385) 385
审计质量 (359) 359
国家审计 (315) 315
内部审计工作 (296) 296
经济监督 (289) 289
财务管理 (279) 279
内部控制 (272) 272
内部审计监督 (260) 260
会计监督 (252) 252
国有企业 (244) 244
经济活动 (241) 241
内审工作 (239) 239
监督机制 (232) 232
领导干部 (229) 229
审计监督制度 (228) 228
审计机构 (223) 223
审计监督职能 (220) 220
社会主义市场经济体制 (215) 215
财务收支 (214) 214
社会审计 (209) 209
审计制度 (200) 200
审计方法 (198) 198
企业 (181) 181
审计报告 (180) 180
监督管理 (174) 174
审计项目 (167) 167
监督职能 (165) 165
审计监督工作 (162) 162
内部审计机构 (156) 156
审计事业 (152) 152
财务收支审计 (149) 149
审计署 (146) 146
内审机构 (144) 144
内部控制制度 (143) 143
企业审计 (141) 141
政府审计 (136) 136
审计监督体系 (133) 133
注册会计师 (132) 132
会计师事务所 (127) 127
财政审计 (127) 127
审计队伍 (124) 124
审计监督职责 (123) 123
社会主义市场经济 (122) 122
审计调查 (121) 121
企业内部审计 (120) 120
经济效益审计 (120) 120
国家审计机关 (119) 119
财政收支 (118) 118
审计干部 (117) 117
党风廉政建设 (116) 116
财务监督 (114) 114
现代企业制度 (112) 112
监督检查 (112) 112
审计工作会议 (111) 111
财务审计 (110) 110
跟踪审计 (109) 109
提高经济效益 (107) 107
会计人员 (105) 105
审计对象 (105) 105
内审人员 (104) 104
审计风险 (104) 104
上市公司 (103) 103
审计执法 (102) 102
经济责任审计工作 (102) 102
审计监督权 (101) 101
市场经济体制 (100) 100
离任审计 (100) 100
内部审计制度 (98) 98
财政监督 (97) 97
企业管理 (96) 96
审计业务 (96) 96
工会经审工作 (96) 96
科学发展观 (96) 96
审计工作质量 (95) 95
行政事业单位 (94) 94
审计事务所 (93) 93
经济发展 (93) 93
依法审计 (92) 92
经济体制改革 (92) 92
会计信息失真 (91) 91
监督力度 (89) 89
监督体系 (88) 88
经济责任 (87) 87
高校 (87) 87
被审单位 (86) 86
审计职能 (84) 84
专项审计 (83) 83
总工会 (83) 83
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 6, p. 211
Journal Article
全国流通经济, ISSN 2096-3157, 2017, Issue 11, pp. 84 - 85
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 29, pp. 137 - 138
Journal Article
教育观察, ISSN 2095-3712, 2017, Volume 6, Issue 1, pp. 43 - 44
Journal Article
江苏卫生事业管理, ISSN 1005-7803, 2015, Issue 2, pp. 8 - 9
Journal Article
by 戴斌
商情, ISSN 1673-4041, 2015, Issue 18, pp. 97 - 97
Journal Article
by 张云
时代金融, ISSN 1672-8661, 2015, Issue 5X, pp. 225 - 226
Journal Article
by 时岚
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2018, Volume 21, Issue 3, pp. 29 - 31
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2016, Volume 19, Issue 13, pp. 35 - 36
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2017, Issue 2, pp. 14 - 15
Journal Article
by 郑卿
招标与投标, ISSN 2095-6029, 2016, Issue 5, pp. 46 - 47
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2016, Issue 13, pp. 103 - 104
Journal Article
招标与投标, ISSN 2095-6029, 2016, Issue 11, pp. 44 - 45
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 3, pp. 310 - 310
Journal Article
会计师, ISSN 1672-6723, 2017, Issue 8, pp. 56 - 57
Journal Article
by 沈虹
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 3, pp. 92 - 92
Journal Article
全国流通经济, ISSN 2096-3157, 2017, Issue 30, pp. 88 - 89
Journal Article
经济研究参考, ISSN 2095-3151, 2017, Issue 4, pp. 64 - 72
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 17, p. 255
Journal Article
by 夏宏
中州大学学报, ISSN 1008-3715, 2018, Volume 35, Issue 1, pp. 42 - 45
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.