UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
审计调查 (779) 779
专项审计调查 (297) 297
审计机关 (196) 196
审计人员 (140) 140
审计局 (132) 132
审计监督 (132) 132
审前调查 (104) 104
审计工作 (95) 95
被审计单位 (95) 95
内部审计 (92) 92
调查 (70) 70
图片新闻 (69) 69
经济责任审计 (69) 69
审计项目 (68) 68
审计署 (58) 58
专项审计 (57) 57
审计部门 (55) 55
审计质量 (53) 53
审计建议 (52) 52
审计报告 (52) 52
财务收支审计 (51) 51
审计方法 (47) 47
问卷调查 (44) 44
调查结果 (43) 43
审计 (42) 42
内审工作 (40) 40
审计调查工作 (38) 38
2009年 (36) 36
财务收支 (36) 36
专项资金 (34) 34
审计法 (34) 34
调查了解 (33) 33
审计重点 (29) 29
内部审计工作 (28) 28
财务管理 (28) 28
资金审计 (28) 28
2010年 (27) 27
内部控制 (27) 27
经济效益审计 (27) 27
审计内容 (26) 26
管理情况 (26) 26
跟踪审计 (26) 26
国家审计 (25) 25
审计过程 (25) 25
县审计局 (24) 24
审计程序 (24) 24
企业审计 (23) 23
内审机构 (23) 23
审计实施方案 (23) 23
项目审计 (23) 23
内审人员 (21) 21
国家审计署 (21) 21
调查问卷 (21) 21
资金管理 (21) 21
专项资金审计 (20) 20
绩效审计 (20) 20
财政收支 (20) 20
审计业务 (19) 19
行政事业单位 (19) 19
财政审计 (19) 19
资金使用 (19) 19
审前调查工作 (18) 18
应用 (18) 18
会计师事务所 (17) 17
内部审计人员 (17) 17
审计对象 (17) 17
审计情况 (17) 17
审计风险 (17) 17
被审单位 (17) 17
中国 (16) 16
审计目标 (16) 16
执行情况 (16) 16
计算机审计 (16) 16
内控制度 (15) 15
国有企业 (15) 15
审计结果 (15) 15
浙江省 (15) 15
离任审计 (15) 15
资金使用效益 (15) 15
宏观管理 (14) 14
审计处 (14) 14
审计干部 (14) 14
审计方案 (14) 14
审计机构 (14) 14
审计证据 (14) 14
审计队伍 (14) 14
提高经济效益 (14) 14
江西省审计厅 (14) 14
行业审计 (14) 14
预算执行审计 (14) 14
专项调查 (13) 13
审计事业 (13) 13
审计事项 (13) 13
审计信息 (13) 13
审计决定 (13) 13
审计厅 (13) 13
审计工作质量 (13) 13
审计调查报告 (13) 13
扶贫资金 (13) 13
特派办 (13) 13
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


铁道经济研究, ISSN 1004-9746, 2016, Issue 3, pp. 19 - 21
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2015, Issue 8, pp. 38 - 39
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2017, Issue 3, pp. 49 - 51
Journal Article
武汉冶金管理干部学院学报, ISSN 1009-1890, 2015, Volume 25, Issue 1, pp. 40 - 41
Journal Article
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2016, Issue 10, pp. 54 - 54
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2015, Volume 18, Issue 10, pp. 37 - 38
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2017, Issue 5, pp. 31 - 31
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2017, Issue 3, pp. 59 - 59
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2017, Issue 9, pp. 50 - 50
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2012, Issue 8, pp. 180 - 181
Journal Article
by 崔静
中国卫生产业, ISSN 1672-5654, 2015, Issue 9, pp. 130 - 131
Journal Article
计算机与网络, ISSN 1008-1739, 2015, Issue 7, pp. 73 - 75
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2016, Issue 7, pp. 27 - 28
Journal Article
by 石审
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2016, Issue 7, pp. 29 - 30
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2011, Issue 6, pp. 17 - 18
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2017, Issue 4, pp. 57 - 57
Journal Article
by 李谦
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2016, Issue 6, pp. 63 - 63
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2016, Issue 6, pp. 47 - 47
Journal Article
by 严畅
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2017, Issue 11, pp. 29 - 30
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.