UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
家庭农场 (4261) 4261
农业经营主体 (379) 379
土地流转 (284) 284
农业生产 (217) 217
农民合作社 (213) 213
经营主体 (191) 191
适度规模经营 (176) 176
农业现代化 (155) 155
现代农业 (142) 142
规模经营 (128) 128
合作社 (125) 125
农场发展 (118) 118
农业企业 (114) 114
农民 (114) 114
农业发展 (111) 111
专业合作社 (110) 110
经营规模 (105) 105
农场主 (100) 100
家庭经营 (99) 99
农业产业化 (96) 96
新型农业 (95) 95
职业农民 (94) 94
经营体系 (93) 93
家庭成员 (90) 90
对策 (85) 85
专业大户 (83) 83
江苏省 (78) 78
生产经营 (76) 76
中央一号文件 (74) 74
粮食生产 (74) 74
农业 (68) 68
农民专业合作社 (68) 68
国营农场 (67) 67
农业部 (66) 66
农村改革 (66) 66
培育 (66) 66
农场 (62) 62
问题 (62) 62
职工家庭农场 (61) 61
农村经济 (57) 57
国有农场 (57) 57
发展 (55) 55
经营模式 (55) 55
适度规模 (55) 55
土地承包经营权 (54) 54
社会化服务 (54) 54
农业收入 (52) 52
种养结合 (48) 48
创新 (47) 47
家庭承包经营 (46) 46
影响因素 (45) 45
农村发展 (44) 44
现状 (44) 44
承包土地 (43) 43
农业经营 (42) 42
土地 (42) 42
农业部门 (41) 41
发展现状 (40) 40
扶持政策 (40) 40
金融支持 (40) 40
龙头企业 (40) 40
农业规模化 (39) 39
新型农业经营主体 (39) 39
中国 (38) 38
生产经营主体 (37) 37
美国 (37) 37
农业基础设施 (36) 36
土地经营权 (36) 36
农业保险 (35) 35
农业经营体制 (35) 35
致富 (35) 35
规模化经营 (35) 35
劳动力 (34) 34
家庭 (34) 34
山东省 (34) 34
文件 (34) 34
农户 (33) 33
金融服务 (33) 33
农场职工 (32) 32
政策扶持 (32) 32
松江区 (32) 32
粮食安全 (31) 31
经济效益 (31) 31
经营管理 (31) 31
农业合作社 (30) 30
农业规模经营 (30) 30
农机合作社 (30) 30
小农场 (30) 30
现代农业发展 (30) 30
农业转型 (29) 29
农场生产 (29) 29
土地面积 (29) 29
家庭承包 (29) 29
种植业 (29) 29
融资 (29) 29
农业龙头企业 (28) 28
农产品 (28) 28
应收家庭农场款 (28) 28
有序流转 (28) 28
经济发展 (28) 28
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Gansu xu mu shou yi, ISSN 1006-799X, 2016, Volume 46, Issue 10, pp. 17 - 18
Journal Article
by 姜龙
改革与开放, ISSN 1004-7069, 2016, Issue 2, pp. 61 - 62
Journal Article
吉林金融研究, ISSN 1009-3109, 2016, Issue 3, pp. 43 - 45
Journal Article
西部金融, ISSN 1674-0017, 2016, Issue 1, pp. 69 - 72
Journal Article
乡村科技, ISSN 1674-7909, 2016, Issue 6, p. 55
Journal Article
by 田慧
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2016, Issue 31, pp. 12 - 13
Journal Article
中国农业资源与区划, ISSN 1005-9121, 2017, Volume 38, Issue 4, pp. 41 - 48
Journal Article
湖北工程学院学报, ISSN 2095-4824, 2017, Volume 37, Issue 1, pp. 119 - 123
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 2, pp. 273 - 274
Journal Article
绥化学院学报, ISSN 2095-0438, 2017, Volume 37, Issue 9, pp. 11 - 13
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2015, Issue 19, pp. 96 - 97
Journal Article
by 钱凯
经济研究参考, ISSN 2095-3151, 2015, Issue 24, pp. 43 - 53
Journal Article
农业部管理干部学院学报, ISSN 1674-9820, 2015, Issue 1, pp. 48 - 53
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2015, Issue 7, pp. 266 - 267
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2015, Issue 22, pp. 6 - 8
Journal Article
by 薛锐 and 李鑫龙
南方农业, ISSN 1673-890X, 2015, Volume 9, Issue 33, pp. 93 - 94
Journal Article
山西农业大学学报:社会科学版, ISSN 1671-816X, 2016, Volume 15, Issue 12, pp. 858 - 863
Journal Article
改革, ISSN 1003-7543, 2016, Issue 9, pp. 48 - 58
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2018, Issue 1, pp. 46 - 47
Journal Article
改革, ISSN 1003-7543, 2018, Issue 1, pp. 118 - 127
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.