UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
就是你 (7075) 7075
给你 (1696) 1696
不知道 (844) 844
就这样 (716) 716
告诉我 (698) 698
我自己 (515) 515
对我说 (502) 502
我不知道 (490) 490
摇摇头 (370) 370
人说 (296) 296
这个世界 (270) 270
你那 (255) 255
你喜欢 (227) 227
一只手 (212) 212
活着 (212) 212
她说 (210) 210
一本 (203) 203
你我 (194) 194
可真 (176) 176
这一天 (175) 175
相信你 (173) 173
相信自己 (171) 171
那就是我 (169) 169
回过头 (155) 155
我爱你 (154) 154
爬起来 (154) 154
在路上 (145) 145
你怎么知道 (142) 142
令人 (122) 122
往前走 (120) 120
人能 (118) 118
声地 (116) 116
对你说 (114) 114
一封信 (111) 111
我一 (107) 107
我在 (107) 107
你说我 (102) 102
屁股坐 (102) 102
第三天 (101) 101
天都 (99) 99
问过 (98) 98
生下来 (95) 95
十年 (92) 92
使人 (87) 87
小伙伴 (85) 85
我爱 (83) 83
活下去 (81) 81
别人家 (75) 75
洗衣服 (75) 75
一朵花 (73) 73
二字 (73) 73
想不起 (73) 73
伙伴们 (72) 72
子里 (72) 72
第二年 (72) 72
次见 (71) 71
会说话 (70) 70
跑出去 (70) 70
七八 (67) 67
去问 (67) 67
不好看 (66) 66
买东西 (66) 66
独自一人 (66) 66
一遍遍 (64) 64
一个女孩子 (63) 63
在乡下 (62) 62
鼓起勇气 (61) 61
狗日 (59) 59
还给我 (59) 59
三十岁 (58) 58
凭什么 (56) 56
父子俩 (55) 55
人从 (54) 54
太远 (54) 54
如水 (54) 54
我们俩 (53) 53
改变自己 (52) 52
一个女人 (51) 51
一个问题 (51) 51
敲门声 (51) 51
十块钱 (50) 50
我将 (50) 50
在阳台上 (49) 49
第一眼 (49) 49
学习成绩 (48) 48
月光下 (48) 48
不如意 (47) 47
满脸通红 (47) 47
一所 (46) 46
人我 (45) 45
娶媳妇 (45) 45
生日礼物 (45) 45
出点 (44) 44
事要 (43) 43
朋友圈 (43) 43
花园里 (43) 43
邻居们 (42) 42
天来 (40) 40
我生 (40) 40
最后一天 (39) 39
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


领导科学, ISSN 1003-2606, 2016, Issue 22, p. 63
Journal Article
小说月刊:上半月, ISSN 1002-3399, 2016, Issue 3, p. 19
Journal Article
散文诗:下半月.校园文学, ISSN 1004-7573, 2014, Issue 9, pp. 81 - 82
Journal Article
中国医学人文, ISSN 2095-9753, 2017, Volume 3, Issue 2, p. 37
Journal Article
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2013, Issue 4X, pp. 41 - 41
Journal Article
散文诗:上半月, ISSN 1004-7573, 2015, Issue 9, pp. 40 - 40
Journal Article
金山, ISSN 1005-9407, 2009, Issue 12, pp. 75 - 75
Journal Article
领导科学, ISSN 1003-2606, 2017, Issue 15, pp. 62 - 62
Journal Article
计算机与网络, ISSN 1008-1739, 2017, Volume 43, Issue 17, p. 45
Journal Article
高中生:青春励志, ISSN 1671-329X, 2017, Issue 3, pp. 19 - 19
Journal Article
小说月刊:上半月, ISSN 1002-3399, 2016, Issue 5, p. 62
Journal Article
by 刘钰
山东教育:幼教版, ISSN 1004-0897, 2016, Issue 5, pp. 42 - 42
Journal Article
by 舒航
诗歌月刊, ISSN 1009-8216, 2016, Issue 8, pp. 75 - 76
Journal Article
慈善, ISSN 1008-0376, 2016, Issue 3, pp. 63 - 63
Journal Article
当代矿工, ISSN 1002-8897, 2016, Issue 3, p. 63
Journal Article
作文大王:中高年级, ISSN 1009-7813, 2016, Issue Z1, p. 71
Journal Article
by NiNi
中国科技教育, ISSN 1671-4350, 2016, Issue 1, pp. 49 - 50
Journal Article
中学生:故事吧, ISSN 1003-0204, 2014, Issue 11, pp. 63 - 63
Journal Article
by 刘影
计算机与网络, ISSN 1008-1739, 2017, Volume 43, Issue 14, pp. 58 - 59
Journal Article
当代矿工, ISSN 1002-8897, 2015, Issue 2, p. 62
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.