UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
就这样 (29959) 29959
给你 (3282) 3282
不知道 (2614) 2614
告诉我 (2584) 2584
对我说 (2176) 2176
我自己 (1942) 1942
我不知道 (1682) 1682
人说 (1048) 1048
活着 (979) 979
摇摇头 (928) 928
这个世界 (876) 876
这一天 (843) 843
在路上 (827) 827
她说 (808) 808
一本 (757) 757
就是你 (718) 718
我就这样 (697) 697
令人 (686) 686
爬起来 (671) 671
一只手 (651) 651
可真 (611) 611
十年 (546) 546
相信自己 (542) 542
第三天 (537) 537
回过头 (534) 534
你我 (500) 500
伙伴们 (495) 495
我在 (494) 494
往前走 (482) 482
你喜欢 (481) 481
第二年 (481) 481
你那 (477) 477
声地 (471) 471
一遍遍 (448) 448
小伙伴 (435) 435
问过 (435) 435
我爱你 (416) 416
我爱 (403) 403
活下去 (387) 387
独自一人 (376) 376
我一 (373) 373
如水 (370) 370
天都 (361) 361
人能 (360) 360
相信你 (349) 349
屁股坐 (347) 347
在乡下 (344) 344
月光下 (341) 341
子里 (337) 337
次见 (336) 336
七八 (334) 334
使人 (331) 331
一朵花 (330) 330
洗衣服 (312) 312
别人家 (310) 310
买东西 (293) 293
一封信 (291) 291
鼓起勇气 (288) 288
生下来 (285) 285
我将 (283) 283
跑出去 (281) 281
我们俩 (275) 275
一所 (265) 265
三十岁 (262) 262
二字 (258) 258
你怎么知道 (254) 254
去问 (249) 249
邻居们 (246) 246
一朵朵 (243) 243
还给我 (237) 237
人从 (236) 236
一个女孩子 (231) 231
不好看 (229) 229
会说话 (228) 228
天来 (227) 227
在阳台上 (221) 221
想不起 (221) 221
对你说 (216) 216
你说我 (211) 211
太远 (210) 210
一个女人 (201) 201
校门口 (200) 200
十块钱 (198) 198
渐行渐远 (198) 198
学习成绩 (197) 197
敲门声 (197) 197
不如意 (193) 193
第一眼 (191) 191
花园里 (189) 189
父子俩 (184) 184
船上 (182) 182
千里之外 (174) 174
出点 (172) 172
三四 (169) 169
外一首 (166) 166
在山 (163) 163
伤痕累累 (162) 162
天刚 (161) 161
冬夜 (160) 160
天后 (160) 160
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 龙澜
意林, ISSN 1007-3841, 2017, Issue 7, pp. 1 - 1
Journal Article
Ci kan, ISSN 1003-174X, 2016, Issue 10, pp. 11 - 11
Journal Article
教育(周刊), ISSN 1673-2413, 2016, Issue 19, p. 7
Journal Article
海燕, ISSN 0438-3818, 2016, Issue 10, pp. 150 - 150
Journal Article
青少年日记, ISSN 1004-1079, 2016, Issue 9, pp. 43 - 43
Journal Article
课外阅读, ISSN 1009-9514, 2015, Issue 15, pp. 44 - 44
Journal Article
小星星:作文100分(小学3-6年级), ISSN 1006-8392, 2015, Issue 5, pp. 1 - 1
Journal Article
文苑:经典美文, ISSN 1672-9404, 2015, Issue 2, pp. 45 - 45
Journal Article
by 谭洁
早期教育:教师版, ISSN 1005-6017, 2015, Issue 12, pp. 48 - 48
Journal Article
幸福:少年, ISSN 1003-4196, 2015, Issue 7, pp. 43 - 43
Journal Article
新作文:小学(1-3年级), ISSN 1009-9433, 2015, Issue Z1, pp. 20 - 20
Journal Article
快乐语文, ISSN 1672-240X, 2017, Issue 3, pp. 87 - 87
Journal Article
山西老年, ISSN 1007-8886, 2017, Issue 2, pp. 44 - 44
Journal Article
by 潘倍
快乐语文, ISSN 1672-240X, 2017, Issue 27, pp. 38 - 38
Journal Article
by 陈欢
快乐语文, ISSN 1672-240X, 2017, Issue 27, pp. 38 - 38
Journal Article
参花:上半月, ISSN 1008-8407, 2017, Issue 8, pp. 86 - 86
Journal Article
祝你幸福:最家长, ISSN 1003-8752, 2017, Issue 4, pp. 26 - 26
Journal Article
剑南文学:经典阅读(上), ISSN 1006-026X, 2014, Issue 7, pp. 35 - 35
Journal Article
中文自修, ISSN 1000-7245, 2014, Issue 7, pp. 31 - 31
Journal Article
星星:上旬刊, ISSN 1003-9678, 2014, Issue 7, pp. 134 - 134
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.