UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
个体差异 (97) 97
分层教学法 (81) 81
差异教学法 (46) 46
教学法 (29) 29
教学方法 (28) 28
文化差异 (21) 21
应用 (20) 20
因材施教 (18) 18
差异 (18) 18
学生 (16) 16
教学效果 (16) 16
个性差异 (15) 15
课堂教学 (15) 15
英语教学 (14) 14
初中 (12) 12
学习能力 (12) 12
差异教学 (11) 11
教学过程 (11) 11
分层次教学法 (10) 10
学生个体差异 (10) 10
差异化教学法 (9) 9
教学活动 (9) 9
教学目标 (9) 9
数学教学 (9) 9
初中英语 (8) 8
初中英语教学 (8) 8
教学内容 (8) 8
交际能力 (7) 7
学习过程 (7) 7
学生差异 (7) 7
差异化教学 (7) 7
教学模式 (7) 7
新课程改革 (7) 7
体育教学 (6) 6
信息技术 (6) 6
尊重学生 (6) 6
情景教学法 (6) 6
教学原则 (6) 6
教学实践 (6) 6
教学方式 (6) 6
教师 (6) 6
素质教育 (6) 6
面向全体学生 (6) 6
交际教学法 (5) 5
任务教学法 (5) 5
传统教学法 (5) 5
外语教学 (5) 5
存在差异 (5) 5
学习态度 (5) 5
差异化 (5) 5
心理特点 (5) 5
情境教学法 (5) 5
拓展教学法 (5) 5
政治课 (5) 5
教学策略 (5) 5
教学质量 (5) 5
班级授课制 (5) 5
英语 (5) 5
英语教学法 (5) 5
语言能力 (5) 5
课程标准 (5) 5
以人为本 (4) 4
任务型教学法 (4) 4
初中数学教学 (4) 4
复式教学法 (4) 4
学习效果 (4) 4
层次教学 (4) 4
层次教学法 (4) 4
层次的 (4) 4
差异程度 (4) 4
教学组织形式 (4) 4
数学课堂 (4) 4
游戏教学法 (4) 4
网球教学 (4) 4
能力差异 (4) 4
自主学习 (4) 4
英语分层教学 (4) 4
英语学习 (4) 4
课堂气氛 (4) 4
项目教学法 (4) 4
高中英语教学 (4) 4
高校 (4) 4
个性化教学 (3) 3
初中语文 (3) 3
外语教学法 (3) 3
大学英语 (3) 3
学习基础 (3) 3
学习层次 (3) 3
学习差异 (3) 3
学习方法 (3) 3
学习积极性 (3) 3
学习程度 (3) 3
学习需求 (3) 3
学生学习 (3) 3
引导学生 (3) 3
教学 (3) 3
教学情境 (3) 3
教学改革 (3) 3
显著性差异 (3) 3
智能差异 (3) 3
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 7X, p. 179
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 5, pp. 219 - 219
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2014, Issue 5, pp. 146 - 147
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2015, Issue 9, pp. 87 - 87
Journal Article
Journal Article
by 黄琦
Fujian jiao yu = Fujian jiaoyu, ISSN 0427-7058, 2013, Issue 7, pp. 43 - 45
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2013, Issue 15, pp. 76 - 77
Journal Article
中国教育学会基础教育评价专业委员会2017年专题研讨会, 08/2017
Conference Proceeding
校园英语, ISSN 1009-6426, 2017, Issue 3, pp. 133 - 133
Journal Article
by 程静
科学咨询, ISSN 1671-4822, 2018, Issue 7, pp. 120 - 120
Journal Article
新课程:中学, ISSN 1673-2162, 2015, Issue 6, pp. 11 - 11
Journal Article
考试周刊, ISSN 1673-8918, 2015, Issue A0, pp. 103 - 103
Journal Article
新课程, ISSN 1673-2162, 2015, Issue 8, pp. 123 - 123
Journal Article
新课程:教育学术, ISSN 1673-2162, 2015, Issue 3, pp. 123 - 123
Journal Article
文体用品与科技, ISSN 1006-8902, 2013, Issue 16, pp. 144 - 144
Journal Article
才智, ISSN 1673-0208, 2014, Issue 35, pp. 184 - 184
Journal Article
考试周刊, ISSN 1673-8918, 2017, Issue 90, pp. 107 - 107
Journal Article
新课程:教研版, ISSN 1673-2162, 2015, Issue 5, pp. 86 - 86
Journal Article
新课程:教育学术, ISSN 1673-2162, 2015, Issue 2, pp. 86 - 86
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.