UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
市场调研 (2111) 2111
调研 (506) 506
中国 (194) 194
市场调研报告 (172) 172
市场调研公司 (144) 144
市场营销 (112) 112
市场 (107) 107
调研机构 (106) 106
企业 (96) 96
消费者 (94) 94
调研报告 (93) 93
专题调研 (81) 81
市场调查 (67) 67
数据显示 (66) 66
市场竞争 (61) 61
市场需求 (59) 59
市场份额 (52) 52
中央空调 (51) 51
营销策略 (49) 49
市场信息 (45) 45
品牌 (43) 43
房地产市场 (42) 42
公司 (41) 41
数据分析 (41) 41
中国市场 (40) 40
产品 (40) 40
美元 (40) 40
美国 (36) 36
调研分析 (36) 36
调研结果 (36) 36
市场分析 (35) 35
市场调研机构 (35) 35
手机市场 (35) 35
实地调研 (32) 32
市场定位 (32) 32
idc (31) 31
国际市场 (31) 31
市场发展 (31) 31
2010年 (29) 29
市场规模 (29) 29
应用 (29) 29
营销调研 (29) 29
行业 (29) 29
调研数据 (28) 28
市场占有率 (27) 27
市场调研工作 (27) 27
产品开发 (26) 26
代理商 (26) 26
消费需求 (26) 26
营销 (26) 26
中小企业 (25) 25
教学改革 (25) 25
目标市场 (25) 25
问卷调查 (25) 25
发展趋势 (24) 24
市场细分 (24) 24
智能手机 (24) 24
上海 (23) 23
互联网 (23) 23
咨询公司 (23) 23
中国企业 (22) 22
大学生 (22) 22
品牌战略 (21) 21
市场环境 (21) 21
市场预测 (21) 21
调研工作 (21) 21
gartner (20) 20
企业管理 (20) 20
消费者需求 (20) 20
经济效益 (20) 20
营销策划 (20) 20
销售 (20) 20
交易市场 (19) 19
人才培养 (19) 19
价格 (19) 19
北京市 (19) 19
国际 (19) 19
大市场 (19) 19
市场前景 (19) 19
市场现状 (19) 19
市场监管 (19) 19
服务 (19) 19
江苏省 (19) 19
设计院 (19) 19
预测 (19) 19
区域市场 (18) 18
市场竞争力 (18) 18
市场经济 (18) 18
新产品开发 (18) 18
消费市场 (18) 18
经销商 (18) 18
董事长 (18) 18
调查结果 (18) 18
产品质量 (17) 17
工厂 (17) 17
总经理 (17) 17
经济发展 (17) 17
营销决策 (17) 17
选题策划 (17) 17
销售额 (17) 17
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 6, pp. 119 - 120
Journal Article
by 陈亮
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 19, pp. 208 - 209
Journal Article
东方企业文化, ISSN 1672-7355, 2015, Issue 1S, pp. 191 - 193
Journal Article
无线互联科技, ISSN 1672-6944, 2014, Issue 1, pp. 99 - 99
Journal Article
广东蚕业, ISSN 2095-1205, 2017, Volume 51, Issue 7, p. 90
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 17, pp. 58 - 59
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Issue 1, pp. 131 - 133
Journal Article
市场论坛, ISSN 1672-8777, 2017, Issue 3, pp. 41 - 43
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Volume 16, Issue 1, pp. 131 - 133
Journal Article
大学教育, ISSN 2095-3437, 2017, Issue 5, pp. 136 - 137
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2018, Issue 3, pp. 79 - 80
Journal Article
by 任雯
商情, ISSN 1673-4041, 2015, Issue 32, pp. 82 - 82
Journal Article
橡胶科技, ISSN 2095-5448, 2015, Issue 1, p. 59
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2015, Issue 12, pp. 60 - 60
Journal Article
天工, ISSN 2095-7556, 2018, Issue 1, pp. 52 - 53
Journal Article
by 刘岩
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2016, Volume 19, Issue 8, pp. 105 - 105
Journal Article
纺织服装教育, ISSN 2095-3860, 2016, Volume 31, Issue 4, pp. 303 - 305
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2014, Issue 15, pp. 9 - 10
Journal Article
by 傅玳
教育与职业, ISSN 1004-3985, 2014, Issue 6, pp. 137 - 138
Journal Article
统计与管理, ISSN 1674-537X, 2017, Issue 4, pp. 161 - 162
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.