UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学常规 (1115) 1115
常规教学 (875) 875
课堂教学 (518) 518
教学质量 (381) 381
教学常规管理 (367) 367
课堂常规 (269) 269
教学效果 (266) 266
教学工作 (259) 259
常规管理 (218) 218
教学管理 (202) 202
常规工作 (161) 161
教师 (154) 154
学生 (143) 143
教学方法 (137) 137
教学过程 (136) 136
体育教学 (130) 130
教学改革 (129) 129
教学活动 (124) 124
学校管理 (111) 111
青年教师 (106) 106
教学内容 (99) 99
教学研究 (96) 96
常规思维 (95) 95
学习过程 (93) 93
常规教育 (83) 83
学校 (79) 79
数学教学 (79) 79
作业批改 (78) 78
打破常规 (77) 77
批改作业 (74) 74
新课程改革 (71) 71
教育教学质量 (68) 68
教学任务 (66) 66
语文教学 (63) 63
集体备课 (63) 63
教育质量 (55) 55
教学计划 (52) 52
小学 (50) 50
常规检查 (50) 50
教研工作 (50) 50
教学实践 (49) 49
阅读教学 (49) 49
教学手段 (48) 48
教学秩序 (48) 48
教育教学 (48) 48
课堂气氛 (48) 48
常规实验 (47) 47
新课程 (47) 47
学习活动 (46) 46
教学目标 (45) 45
教研员 (45) 45
自主学习 (45) 45
常规训练 (44) 44
教学 (44) 44
评课 (44) 44
教育改革 (43) 43
信息技术 (42) 42
堂课 (42) 42
学校教育 (42) 42
小学数学教师 (42) 42
提高教学质量 (42) 42
实验教学 (40) 40
常规 (40) 40
素质教育 (40) 40
体育教师 (39) 39
中心小学 (38) 38
多媒体技术 (38) 38
思维能力 (38) 38
课程改革 (38) 38
课程标准 (38) 38
培养 (37) 37
学校常规管理 (37) 37
教学情境 (37) 37
教学模式 (37) 37
常规性 (36) 36
常规课 (36) 36
教学方案 (36) 36
教研活动 (36) 36
教导主任 (35) 35
教育工作者 (35) 35
课堂教学质量 (35) 35
教学行为 (34) 34
体育课堂 (33) 33
备课组 (33) 33
中学 (32) 32
创造性思维 (32) 32
学习态度 (32) 32
思想品德教育 (32) 32
思想教育 (32) 32
课堂 (32) 32
一所 (31) 31
有效教学 (31) 31
备课 (30) 30
教学基本功 (30) 30
中心工作 (29) 29
教学规律 (29) 29
教育理念 (29) 29
老师 (29) 29
体育课 (28) 28
作文教学 (28) 28
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 李莹
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2016, Issue 7, pp. 56 - 56
Journal Article
英语学习, ISSN 1002-5553, 2017, Issue 5X, pp. 54 - 56
Journal Article
by 柯瑞
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 9, pp. 230 - 230
Journal Article
Journal Article
by 陈文
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2015, Issue 22, p. 77
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Volume 16, Issue 24, pp. 153 - 154
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 2, p. 247
Journal Article
教育观察, ISSN 2095-3712, 2015, Volume 4, Issue 5, pp. 29 - 29
Journal Article
by 孙婷
太原城市职业技术学院学报, ISSN 1673-0046, 2017, Issue 2, pp. 141 - 142
Journal Article
by 周媚
体育教学, ISSN 1005-2410, 2017, Volume 37, Issue 5, pp. 34 - 35
Journal Article
by 王丽
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2017, Issue 22, pp. 17 - 18
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2015, Issue 26, pp. 64 - 65
Journal Article
淮南职业技术学院学报, ISSN 1671-4733, 2015, Volume 15, Issue 5, pp. 78 - 80
Journal Article
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2015, Volume 33, Issue 19, pp. 24 - 26
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 5, pp. 227 - 228
Journal Article
继续医学教育, ISSN 1004-6763, 2016, Volume 30, Issue 8, pp. 15 - 17
Journal Article
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2014, Issue 12, pp. 92 - 92
Journal Article
by 王婕
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2014, Issue 26, pp. 202 - 203
Journal Article
体育教学, ISSN 1005-2410, 2014, Volume 34, Issue 4, pp. 11 - 11
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.