UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
开放式教学 (376) 376
开放式 (243) 243
自主学习 (126) 126
开放式学习 (86) 86
课堂教学 (82) 82
学生 (73) 73
学习兴趣 (63) 63
课堂教学模式 (50) 50
学习过程 (48) 48
探究性学习 (47) 47
教学模式 (44) 44
学习方式 (40) 40
开放式教学模式 (38) 38
教学方法 (37) 37
教学过程 (37) 37
开放式教育 (36) 36
数学教学 (36) 36
研究性学习 (35) 35
学生自主 (31) 31
教学内容 (31) 31
儿童学习 (30) 30
素质教育 (30) 30
学习 (29) 29
语文教学 (29) 29
自主探究学习 (28) 28
创新能力 (27) 27
引导学生 (26) 26
学习方法 (25) 25
学习能力 (25) 25
学习活动 (24) 24
学习环境 (23) 23
学生自主学习 (23) 23
小学 (23) 23
开放式实验教学 (23) 23
开放式课堂 (23) 23
培养 (22) 22
教学效果 (22) 22
英语教学 (22) 22
小学数学 (21) 21
自主学习能力 (21) 21
课程改革 (21) 21
创新精神 (20) 20
开放式学习环境 (20) 20
心理学家 (20) 20
教学改革 (20) 20
教学活动 (20) 20
教师 (20) 20
新课程改革 (20) 20
初中 (19) 19
小学语文 (19) 19
开放式创新 (19) 19
教学策略 (19) 19
开放式课堂教学 (18) 18
开放式问题 (18) 18
语文学习 (18) 18
主动学习 (17) 17
学习空间 (17) 17
小学语文教学 (17) 17
应用 (17) 17
教学理念 (17) 17
开放式提问 (16) 16
教学情境 (16) 16
教学方式 (16) 16
能力的培养 (16) 16
课程标准 (16) 16
合作学习 (15) 15
认识发展 (15) 15
中学 (14) 14
教学实践 (14) 14
新课程标准 (14) 14
师生关系 (13) 13
思维能力 (13) 13
主体性 (12) 12
学习原理 (12) 12
学习积极性 (12) 12
学生学习 (12) 12
教学手段 (12) 12
新课程 (12) 12
认知结构 (12) 12
主观能动性 (11) 11
信息技术 (11) 11
历史教学 (11) 11
多媒体技术 (11) 11
学会学习 (11) 11
实践能力 (11) 11
教学环境 (11) 11
教育理念 (11) 11
数学课堂 (11) 11
课程理念 (11) 11
学习动机 (10) 10
学习态度 (10) 10
学习评价 (10) 10
学生主动参与 (10) 10
开放式教学法 (10) 10
开放式运动技能 (10) 10
心理特点 (10) 10
语文课程标准 (10) 10
课堂 (10) 10
课堂气氛 (10) 10
创新 (9) 9
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 杨美
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 12, pp. 25 - 25
Journal Article
by 闻铭
上海课程教学研究, ISSN 2096-0875, 2017, Issue 5, pp. 62 - 68
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2018, Issue 7, pp. 149 - 150
Journal Article
城市建筑, ISSN 1673-0232, 2017, Issue 7, pp. 16 - 20
Journal Article
石油教育, ISSN 1005-8834, 2014, Issue 6, pp. 9 - 11
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2014, Issue 49, pp. 187 - 188
Journal Article
by 周利
小学教学参考:综合版, ISSN 1007-9068, 2017, Issue 3, pp. 23 - 23
Journal Article
长春教育学院学报, ISSN 1671-6531, 2015, Issue 5, pp. 122 - 123
Journal Article
阜阳职业技术学院学报, ISSN 1672-4437, 2015, Issue 1, pp. 38 - 41
Journal Article
楚雄师范学院学报, ISSN 1671-7406, 2012, Volume 27, Issue 4, pp. 47 - 51
Journal Article
辽宁广播电视大学学报, ISSN 1007-421X, 2016, Issue 1, pp. 25 - 26
Journal Article
语文天地:小教版, ISSN 1007-8665, 2016, Issue 4, pp. 66 - 67
Journal Article
化学教育, ISSN 1003-3807, 2014, Volume 35, Issue 17, pp. 41 - 44
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2009, Issue 42, pp. 43 - 43
Journal Article
中国德育, ISSN 1673-3010, 2016, Issue 15, pp. 4 - 4
Journal Article
计算机教育, ISSN 1672-5913, 2012, Issue 23, pp. 98 - 101
Journal Article
中学物理:初中版, ISSN 1008-4134, 2014, Volume 32, Issue 3, pp. 46 - 47
Journal Article
by 赵旻
现代教育技术, ISSN 1009-8097, 2010, Volume 20, Issue 6, pp. 83 - 86
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2013, Issue 7, pp. 107 - 109
Journal Article
中国校园文学:教育教学研究, ISSN 1000-9809, 2012, Issue 6, pp. 87 - 87
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.