UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
改革开放 (3856) 3856
开放教育 (3685) 3685
远程开放教育 (1304) 1304
开放大学 (964) 964
开放 (722) 722
远程教育 (541) 541
广播电视大学 (506) 506
教学模式 (447) 447
教育改革 (440) 440
素质教育 (398) 398
自主学习 (342) 342
电大 (330) 330
教育 (306) 306
教育事业 (305) 305
开放教育资源 (300) 300
现代远程开放教育 (266) 266
学生 (257) 257
高等教育 (256) 256
教育发展 (255) 255
中国 (251) 251
电大教育 (243) 243
改革开放以来 (238) 238
思想政治教育 (227) 227
远距离教育 (220) 220
职业教育 (211) 211
教学质量 (203) 203
终身教育 (201) 201
家长开放日 (193) 193
开放办学 (192) 192
教学改革 (190) 190
人才培养模式 (184) 184
教师 (178) 178
英国开放大学 (168) 168
现代远程教育 (161) 161
基础教育 (159) 159
高校 (157) 157
教育资源 (153) 153
学校教育 (145) 145
教育质量 (141) 141
免费开放 (140) 140
学校 (138) 138
对策 (138) 138
教学方法 (132) 132
教学管理 (132) 132
人才培养 (131) 131
大学生 (131) 131
教育理念 (131) 131
现代化建设 (129) 129
思想政治工作 (126) 126
实践教学 (123) 123
教育领域 (122) 122
创新 (121) 121
成人教育 (120) 120
教育工作 (119) 119
社会主义市场经济 (119) 119
教育工作者 (118) 118
实践 (115) 115
远距离开放教育 (112) 112
爱国主义教育 (111) 111
思想教育 (109) 109
教育观念 (109) 109
经济发展 (108) 108
开放课程 (107) 107
电大开放教育 (105) 105
学习支持服务 (104) 104
改革 (103) 103
科学发展观 (102) 102
社会主义现代化建设 (100) 100
学习型社会 (99) 99
教学资源 (99) 99
改革开放30年 (98) 98
社区教育 (98) 98
教学 (97) 97
社会主义市场经济体制 (96) 96
终身学习 (96) 96
继续教育 (96) 96
信息技术 (95) 95
教育开放 (95) 95
培养 (93) 93
学习 (92) 92
基层电大 (91) 91
应用 (91) 91
高职教育 (91) 91
家庭教育 (90) 90
解放思想 (90) 90
教育模式 (89) 89
英语教学 (87) 87
高等职业教育 (87) 87
创新教育 (86) 86
发展规划纲要 (86) 86
教学设计 (86) 86
网络教育 (86) 86
市场经济 (84) 84
新时期 (82) 82
社会发展 (82) 82
课堂教学 (82) 82
经济社会发展 (81) 81
问题 (80) 80
经济建设 (79) 79
中国教育 (78) 78
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 汪琼
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2016, Issue 5, pp. 6 - 12
Journal Article
吉林广播电视大学学报, ISSN 1008-7508, 2016, Issue 1, pp. 52 - 53
Journal Article
吉林广播电视大学学报, ISSN 1008-7508, 2016, Issue 9, pp. 132 - 133
Journal Article
by 李洁
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2016, Issue 25, pp. 126 - 127
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Volume 16, Issue 18, pp. 164 - 165
Journal Article
吉林广播电视大学学报, ISSN 1008-7508, 2017, Issue 2, pp. 46 - 47
Journal Article
吉林广播电视大学学报, ISSN 1008-7508, 2017, Issue 2, pp. 46 - 47
Journal Article
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2017, Issue 8, pp. 27 - 28
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2015, Issue 4, pp. 1 - 2
Journal Article
吉林广播电视大学学报, ISSN 1008-7508, 2015, Issue 7, pp. 65 - 66
Journal Article
by 李瑾
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2018, Issue 2, pp. 102 - 105
Journal Article
by 范俊
江苏教育:职业教育, ISSN 1005-6009, 2016, Issue 6, pp. 20 - 22
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2016, Issue 16, pp. 118 - 118
Journal Article
远程教育杂志, ISSN 1672-0008, 2017, Volume 35, Issue 4, pp. 58 - 65
Journal Article
广州广播电视大学学报, ISSN 1672-0385, 2018, Volume 18, Issue 1, pp. 15 - 21
Journal Article
报刊荟萃:下, ISSN 1672-8688, 2018, Issue 2, pp. 47 - 47
Journal Article
实验技术与管理, ISSN 1002-4956, 2018, Volume 35, Issue 3, pp. 112 - 114
Journal Article
海南广播电视大学学报, ISSN 1009-9743, 2016, Volume 17, Issue 3, pp. 154 - 158
Journal Article
by 朱丽
辽宁广播电视大学学报, ISSN 1007-421X, 2016, Issue 4, pp. 61 - 62
Journal Article
by 王鹏
吉林广播电视大学学报, ISSN 1008-7508, 2016, Issue 12, pp. 107 - 108
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.