X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
自主探究 (446) 446
自主学习 (223) 223
教学情境 (190) 190
创设情境 (177) 177
问题情境 (125) 125
课堂教学 (108) 108
情境创设 (98) 98
合作探究 (96) 96
情境 (85) 85
自主探究学习 (70) 70
数学教学 (66) 66
生活情境 (65) 65
学习过程 (64) 64
创设问题情境 (63) 63
情境教学 (56) 56
合作交流 (54) 54
自主探究能力 (52) 52
引导学生 (51) 51
主动探究 (50) 50
学习方式 (45) 45
学生自主学习 (44) 44
自主 (44) 44
学习兴趣 (43) 43
学生自主探究 (40) 40
探究性学习 (37) 37
学习活动 (36) 36
学生 (34) 34
探究 (33) 33
教学内容 (31) 31
学生自主 (29) 29
探究欲望 (29) 29
探究学习 (28) 28
新课程 (28) 28
小学数学 (27) 27
教学效果 (27) 27
学习情境 (26) 26
新课程改革 (26) 26
合作学习 (25) 25
数学课堂教学 (25) 25
合作 (24) 24
教师 (24) 24
思维能力 (22) 22
小学 (21) 21
教学模式 (21) 21
课程标准 (21) 21
创新能力 (19) 19
创设教学情境 (19) 19
教学过程 (19) 19
语文教学 (19) 19
培养 (17) 17
情境教学法 (17) 17
探究过程 (17) 17
数学课堂 (17) 17
学习能力 (16) 16
教学方法 (16) 16
教学目标 (16) 16
初中数学 (15) 15
探究式教学 (15) 15
探究能力 (15) 15
教学活动 (15) 15
信息技术 (14) 14
师生关系 (14) 14
探究情境 (14) 14
探究意识 (14) 14
课堂情境 (14) 14
高中数学 (14) 14
中学 (13) 13
初中数学教学 (13) 13
学习态度 (13) 13
实践 (13) 13
小学数学教学 (13) 13
探究式学习 (13) 13
提出问题 (13) 13
激发 (13) 13
课堂 (13) 13
课堂气氛 (13) 13
动手操作 (12) 12
学习方法 (12) 12
学生探究 (12) 12
探究性教学 (12) 12
探究活动 (12) 12
数学知识 (12) 12
能力的培养 (12) 12
问题解决 (12) 12
阅读教学 (12) 12
教学实践 (11) 11
教学策略 (11) 11
教学设计 (11) 11
数学 (11) 11
数学问题 (11) 11
现实生活 (11) 11
知识的理解 (11) 11
自主合作探究 (11) 11
自主学习能力 (11) 11
自主建构 (11) 11
解决问题的能力 (11) 11
课堂教学模式 (11) 11
课程改革 (11) 11
问题情境创设 (11) 11
问题意识 (11) 11
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 许芳
Ren min jiao yu, ISSN 0448-9365, 2002, Issue 10, pp. 49 - 49
Journal Article
地理教学, ISSN 1000-078X, 2002, Issue 6, pp. 24 - 25
Journal Article
山东教育:中学刊, ISSN 1004-0897, 2003, Issue 1, pp. 74 - 75
Journal Article
中國教育學刊, ISSN 1002-4808, 01/2003, Volume 2003, Issue 1, pp. 43 - 44
Journal Article
教学月刊:小学版, ISSN 1671-704X, 2003, Issue 10, pp. 22 - 25
Journal Article
中小学教材教学:小学版, ISSN 1009-4636, 2003, Issue 4, pp. 42 - 43
Journal Article
by 阳泽
Tianjin jiao yu, ISSN 0493-2099, 2003, Issue 11, pp. 15 - 17
Journal Article
小学教学参考, ISSN 1007-9068, 2003, Issue 9, pp. 12 - 12
Journal Article
教学月刊:小学版, ISSN 1671-704X, 2004, Issue 1, pp. 33 - 34
Journal Article
上海教育, ISSN 1006-2068, 2004, Issue 1S, pp. 51 - 52
Journal Article
江西教育:管理版, ISSN 1006-270X, 2004, Issue 12, pp. 41 - 41
Journal Article
Neimenggu jiaoyu, ISSN 1008-1216, 2004, Issue 11, pp. 4 - 6
Journal Article
山东教育:中学刊, ISSN 1004-0897, 2004, Issue 10, pp. 43 - 43
Journal Article
中学数学杂志:初中版, ISSN 1002-2775, 2004, Issue 2, pp. 3 - 6
Journal Article
河南教育:基教版, ISSN 1003-2223, 2004, Issue 3, pp. 39 - 39
正在进行的基础教育课程改革非常强调改变学生的学习方式,倡导探究性学习。探究性学习是一种积极的学习过程,主要指的是学生在学习过程中自己探索问题的学习方式。而探究性课堂教学就是以探究为主的教学,具体是指在教师的启发诱导下。以学生独立自主学习和合作讨论为前提,以教材为基本探究内容,让学生在“活动”中学习,在 
探究性教学 | 自主学习 | 英语教学 | 课程改革 | 初中 | 教学情境 | 学习方式
Journal Article
Magazine Article
教育艺术, ISSN 1002-2821, 2004, Issue 11, pp. 25 - 25
新课程改革以来,学习方式的转变成为学科教学中急需探讨的话题。如何围绕文本组织学生探究,一直是语文教学方式转变的难点。经过一年来的探索与实践,我以创设情境为突破口,找到了一条学生自主探究的有效途径。现以《普罗米修斯盗火》为例,来谈谈促进学生有效探究的策略。 
普罗米修斯盗火 | 语文教学 | 小学 | 自主探究 | 教学情境 | 课程改革
Journal Article
语文教学与研究:综合天地, ISSN 1004-0498, 2004, Issue 3, pp. 63 - 63
学生是具有强大能动性的学习主体,没有他们的主动参与,教育便不可能发生。要想扩大学生的主体参与,在阅读教学中教者巧妙地架设一座桥梁,让学生走进文本是关键。笔者从以下几个方面作了一些粗浅的探索。 
教学目标 | 语文教学 | 创造性思维 | 自主探究 | 学习情境 | 初中 | 阅读教学
Journal Article
小学教学设计:语文.品德版, ISSN 1009-2544, 2005, Issue 1, pp. 29 - 30
1.认识“兰”、“桃”等14个生字,会写“仙”、“旺”等8个字。2.在读儿歌的过程中,读准生字;敢于说出自己的记字方法。3.进一步培养学生自主、合作、探究学习的能力。 
识字 | 合作探究 | 自主 | 培养学生 | 能力 | 情境 | 教学案例 | 生字 | 儿歌 | 探究学习
Journal Article
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.