UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
愉快教学法 (359) 359
教学方法 (44) 44
学习兴趣 (43) 43
课堂教学 (28) 28
应用 (27) 27
学生 (26) 26
愉快教学 (26) 26
教学效果 (26) 26
英语教学 (25) 25
愉快教育 (22) 22
教师 (22) 22
初中英语 (19) 19
教学实践 (19) 19
教学过程 (16) 16
素质教育 (16) 16
课堂气氛 (15) 15
初中 (14) 14
初中英语教学 (13) 13
教学法 (13) 13
语文教学 (13) 13
学习过程 (12) 12
新课程改革 (12) 12
音乐教学 (12) 12
兴趣 (11) 11
小学生 (11) 11
小学英语 (11) 11
教学艺术 (11) 11
学习效果 (10) 10
好之者不如乐之者 (9) 9
寓教于乐 (9) 9
乐学 (8) 8
小学音乐 (8) 8
愉快 (8) 8
教学质量 (8) 8
课堂 (8) 8
中学 (7) 7
小学音乐教学 (7) 7
师生关系 (7) 7
情境教学法 (7) 7
教学内容 (7) 7
教学活动 (7) 7
教学策略 (7) 7
初中语文教学 (6) 6
学习 (6) 6
学习动力 (6) 6
小学数学 (6) 6
快乐教学法 (6) 6
教学情境 (6) 6
数学教学 (6) 6
美术教学 (6) 6
事半功倍 (5) 5
化学教学 (5) 5
培养 (5) 5
学习动机 (5) 5
学习成绩 (5) 5
学习活动 (5) 5
小学 (5) 5
小学语文 (5) 5
教学模式 (5) 5
教学环境 (5) 5
教学目标 (5) 5
英语教学法 (5) 5
语文课堂教学 (5) 5
运用 (5) 5
音乐课 (5) 5
中职 (4) 4
体育教学 (4) 4
历史教学 (4) 4
学习效率 (4) 4
学习积极性 (4) 4
学习英语 (4) 4
孩子 (4) 4
小学教学 (4) 4
形象思维 (4) 4
心理特征 (4) 4
快乐 (4) 4
教学 (4) 4
教学任务 (4) 4
教学原则 (4) 4
教学应用 (4) 4
教学形式 (4) 4
游戏教学法 (4) 4
激发学习兴趣 (4) 4
英语课堂 (4) 4
语文 (4) 4
语文课堂 (4) 4
课程改革 (4) 4
高中 (4) 4
主观能动性 (3) 3
以学生为中心 (3) 3
全体学生 (3) 3
创造力 (3) 3
初中语文 (3) 3
化学教师 (3) 3
启发式教学 (3) 3
启发诱导 (3) 3
和谐教学法 (3) 3
培养学生 (3) 3
堂课 (3) 3
学习态度 (3) 3
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 唐宏
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 14, pp. 60 - 61
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 4, pp. 61 - 61
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 4, p. 209
Journal Article
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2015, Issue 1, pp. 182 - 182
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 3Z, p. 241
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 13, pp. 124 - 124
Journal Article
by 张华
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 12, pp. 145 - 145
Journal Article
中国校外教育:中旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue 1, pp. 159 - 159
Journal Article
by 刘萍
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2014, Issue 7, pp. 32 - 32
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2012, Issue 9, pp. 353 - 353
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2015, Issue 9X, p. 243
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 8, pp. 125 - 125
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 6, pp. 1 - 1
Journal Article
by 管艳
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2015, Issue 19, p. 119
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 1, pp. 33 - 33
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2015, Issue 1X, pp. 243 - 243
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 4, pp. 58 - 59
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2014, Issue 7, pp. 152 - 153
Journal Article
by 梁林
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2014, Volume 32, Issue 20, pp. 74 - 75
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2012, Issue 28, pp. 267 - 268
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.