UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
作用 (222) 222
感染作用 (188) 188
感染 (172) 172
副作用 (83) 83
治疗作用 (81) 81
医院感染 (78) 78
感染性疾病 (78) 78
抗菌作用 (72) 72
药理作用 (68) 68
抑制作用 (66) 66
抗感染作用 (66) 66
治疗 (64) 64
教学内容 (58) 58
尊重学生 (56) 56
病毒感染 (56) 56
保护作用 (54) 54
细菌感染 (53) 53
语文课程标准 (53) 53
临床应用 (49) 49
上呼吸道感染 (44) 44
预防作用 (43) 43
呼吸道感染 (42) 42
作用机制 (40) 40
抗病毒作用 (38) 38
不良反应 (37) 37
协同作用 (35) 35
人文内涵 (34) 34
抗生素 (33) 33
免疫调节作用 (32) 32
语文教学 (31) 31
独特体验 (29) 29
疗效观察 (29) 29
肺部感染 (29) 29
作用机理 (28) 28
护理管理 (28) 28
ウイルス (27) 27
尿路感染 (27) 27
抗感染 (27) 27
混合感染 (26) 26
感染症 (25) 25
抗菌药物 (25) 25
预防 (25) 25
致病作用 (24) 24
语文材料 (24) 24
小鼠 (23) 23
语文课程 (23) 23
临床观察 (22) 22
幽门螺杆菌感染 (22) 22
感染性休克 (22) 22
ビールス (21) 21
中药 (21) 21
对照组 (21) 21
金黄色葡萄球菌 (21) 21
小儿 (20) 20
患者 (20) 20
防治 (20) 20
学习过程 (19) 19
控制 (19) 19
学生 (18) 18
应用 (18) 18
杀灭作用 (18) 18
真菌感染 (17) 17
免疫功能 (16) 16
大环内酯类抗生素 (16) 16
感染性 (16) 16
继发感染 (16) 16
临床疗效 (15) 15
大肠杆菌 (15) 15
实验研究 (15) 15
抗病毒 (15) 15
相互作用 (15) 15
广谱抗菌作用 (14) 14
抗感染药物 (14) 14
研究 (14) 14
细胞因子 (14) 14
儿童 (13) 13
共同作用 (13) 13
反复呼吸道感染 (13) 13
干扰素 (13) 13
护理 (13) 13
细菌 (13) 13
ウイルス感染 (12) 12
交叉感染 (12) 12
免疫作用 (12) 12
并发症 (12) 12
感染控制 (12) 12
抗感染治疗 (12) 12
教学过程 (12) 12
杀菌作用 (12) 12
病原微生物 (12) 12
肺炎 (12) 12
调控作用 (12) 12
hbv感染 (11) 11
マウス (11) 11
下呼吸道感染 (11) 11
人类 (11) 11
作用分析 (11) 11
免疫抑制作用 (11) 11
免疫系统 (11) 11
効果 (11) 11
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2017, Issue 12, pp. 29 - 29
Journal Article
天津农学院学报, ISSN 1008-5394, 2017, Volume 24, Issue 1, pp. 19 - 22
Journal Article
实用临床护理学电子杂志, ISSN 2096-2479, 2017, Volume 2, Issue 40, pp. 149 - 158
Journal Article
四川教育, ISSN 1005-1910, 2017, Issue 8, pp. 74 - 74
Journal Article
动物医学进展, ISSN 1007-5038, 2017, Volume 38, Issue 1, pp. 85 - 88
Journal Article
世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊), ISSN 1671-3141, 2015, Issue 87, pp. 133 - 134
Journal Article
语文天地:初中版, ISSN 1007-8665, 2017, Issue 10, pp. 70 - 71
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2014, Issue 7, pp. 63 - 64
Journal Article
小说月刊:下半月, ISSN 1002-3399, 2015, Issue 7, pp. 40 - 40
Journal Article
四川教育, ISSN 1005-1910, 2015, Issue 9, pp. 39 - 39
Journal Article
by 程伟
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 5, pp. 38 - 39
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 25, pp. 292 - 292
Journal Article
by 林媛
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2014, Issue 11, pp. 55 - 55
Journal Article
中外医学研究, ISSN 1674-6805, 2014, Issue 14, pp. 163 - 164
Journal Article
by 黄峰
语文教学通讯:初中(B), ISSN 1004-6097, 2014, Issue 7, pp. 40 - 41
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2014, Issue 25, pp. 49 - 49
Journal Article
Fujian jiao yu = Fujian jiaoyu, ISSN 0427-7058, 2014, Issue 3, pp. 34 - 35
Journal Article
中国医药导报, ISSN 1673-7210, 2010, Volume 7, Issue 7, pp. 27 - 28
Journal Article
抗感染药学, ISSN 1672-7878, 2010, Volume 7, Issue 4, pp. 262 - 265
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 52, pp. 223 - 223
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.