UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
演唱 (70) 70
戏曲演唱 (52) 52
戏曲 (48) 48
戏曲演员 (40) 40
演唱艺术 (40) 40
演唱技巧 (36) 36
演唱风格 (35) 35
中国戏曲 (31) 31
戏曲艺术 (29) 29
民族声乐 (29) 29
演唱形式 (24) 24
戏曲音乐 (23) 23
演唱方法 (23) 23
民族唱法 (22) 22
唱腔 (16) 16
戏曲表演 (16) 16
演员 (16) 16
戏曲剧种 (15) 15
戏曲唱腔 (15) 15
声乐艺术 (14) 14
发声方法 (12) 12
表演艺术 (11) 11
美声唱法 (10) 10
黄梅戏 (10) 10
剧种 (9) 9
戏曲舞台 (9) 9
地方戏曲 (8) 8
声乐 (8) 8
民族声乐演唱 (8) 8
民族戏曲 (8) 8
演唱特点 (8) 8
观众 (8) 8
京剧艺术 (7) 7
人物形象 (7) 7
人物性格 (7) 7
声乐演唱 (7) 7
戏曲唱法 (7) 7
艺术实践 (7) 7
艺术家 (7) 7
节奏 (7) 7
中国戏曲学院 (6) 6
京剧 (6) 6
京剧唱腔 (6) 6
吐字 (6) 6
地方特色 (6) 6
字正腔圆 (6) 6
戏曲乐队 (6) 6
戏曲声腔 (6) 6
戏曲表演艺术 (6) 6
板腔体 (6) 6
民歌演唱 (6) 6
秦腔 (6) 6
表演程式 (6) 6
音乐 (6) 6
传统戏曲 (5) 5
伴奏 (5) 5
借鉴 (5) 5
唱腔艺术 (5) 5
声乐教学 (5) 5
声情并茂 (5) 5
学习 (5) 5
戏曲形式 (5) 5
旋律 (5) 5
昆曲 (5) 5
歌剧 (5) 5
民族声乐艺术 (5) 5
民歌 (5) 5
艺术形式 (5) 5
行当 (5) 5
西洋唱法 (5) 5
中国 (4) 4
二六板 (4) 4
传统唱法 (4) 4
剧团 (4) 4
咬字 (4) 4
地方剧种 (4) 4
广大群众 (4) 4
戏曲史 (4) 4
戏曲教育 (4) 4
戏曲界 (4) 4
戏曲研究 (4) 4
曲牌体 (4) 4
梅兰芳 (4) 4
歌唱方法 (4) 4
歌唱演员 (4) 4
歌曲演唱 (4) 4
民族风格 (4) 4
民间歌曲 (4) 4
民间音乐 (4) 4
演出 (4) 4
演唱技法 (4) 4
演唱效果 (4) 4
演唱方式 (4) 4
程式性 (4) 4
豫剧 (4) 4
通俗唱法 (4) 4
魏良辅 (4) 4
严凤英 (3) 3
中国传统戏曲 (3) 3
中国民族声乐 (3) 3
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 9, pp. 82 - 82
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 13, pp. 226 - 226
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 13, p. 226
Journal Article
艺苑, ISSN 1673-2545, 2013, Issue 5, pp. 102 - 103
Journal Article
by 台慧
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2014, Issue 3, pp. 48 - 49
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 5, pp. 352 - 353
Journal Article
安徽电子信息职业技术学院学报, ISSN 1671-802X, 2015, Volume 14, Issue 3, pp. 108 - 110
Journal Article
艺术科技, ISSN 1004-9436, 2016, Volume 29, Issue 10, pp. 169 - 170
Journal Article
艺术研究:哈尔滨师范大学艺术学院学报, ISSN 1673-0321, 2016, Issue 2, pp. 176 - 177
Journal Article
by 成华
Sichuan xi ju, ISSN 1003-7500, 2017, Issue 5, pp. 154 - 156
Journal Article
by 张莉
Dawutai, ISSN 1003-1200, 2013, Issue 4, pp. 1 - 2
Journal Article
文艺生活:中旬刊, ISSN 1005-5312, 2012, Issue 9, pp. 115 - 115
Journal Article
by 宋碧
黄河之声, ISSN 1004-6127, 2012, Issue 6, pp. 59 - 59
Journal Article
魅力中国, ISSN 1673-0992, 2011, Issue 11, pp. 251 - 251
Journal Article
贵州大学学报:艺术版, ISSN 1671-444X, 2010, Volume 24, Issue 4, pp. 57 - 60
Journal Article
Ke xue wen hui, ISSN 1672-7894, 2011, Issue 13, pp. 143 - 144
Journal Article
艺术科技, ISSN 1004-9436, 2013, Volume 26, Issue 7, pp. 155 - 155
Journal Article
青年文学家, ISSN 1002-2139, 2009, Issue 15, pp. 194 - 194
Journal Article
Zhongguo yin yue, ISSN 1002-9923, 2009, Issue 4, pp. 87 - 89
Journal Article
Xi qu yi shu (Beijing, China), ISSN 1002-8927, 05/2006, Volume 27, Issue 2, pp. 99 - 102
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.