UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
戏曲艺术 (2469) 2469
中国戏曲 (1278) 1278
戏曲 (811) 811
表演艺术 (531) 531
戏曲演员 (473) 473
艺术形式 (459) 459
戏曲音乐 (441) 441
戏曲表演 (403) 403
戏曲舞台 (395) 395
中国戏曲艺术 (350) 350
京剧艺术 (347) 347
戏剧艺术 (327) 327
中国戏曲学院 (310) 310
观众 (309) 309
演员 (307) 307
戏曲创作 (285) 285
京剧 (248) 248
舞台艺术 (233) 233
传统戏曲 (229) 229
艺术 (217) 217
剧种 (213) 213
戏曲剧种 (206) 206
人物形象 (185) 185
戏曲表演艺术 (184) 184
艺术创作 (174) 174
中国 (168) 168
戏曲理论 (165) 165
戏曲学校 (156) 156
地方戏曲 (155) 155
中国戏剧 (149) 149
艺术风格 (148) 148
艺术家 (145) 145
中国艺术研究院 (142) 142
戏曲研究 (142) 142
梅兰芳 (140) 140
川剧艺术 (139) 139
综合艺术 (139) 139
艺术形象 (138) 138
黄梅戏 (133) 133
戏曲改革 (131) 131
剧目 (129) 129
演出 (129) 129
艺术实践 (127) 127
唱腔 (125) 125
戏剧 (123) 123
戏曲现代戏 (122) 122
戏曲演出 (119) 119
京剧表演艺术 (117) 117
剧团 (116) 116
民族戏曲 (116) 116
戏曲作品 (111) 111
戏曲文化 (110) 110
文化艺术 (109) 109
艺术创造 (108) 108
中国传统戏曲 (107) 107
艺术特色 (107) 107
传承 (106) 106
元杂剧 (104) 104
戏曲史 (104) 104
民族艺术 (104) 104
舞台 (104) 104
戏曲教育 (103) 103
艺术特征 (103) 103
艺术作品 (102) 102
艺术成就 (101) 101
人物性格 (100) 100
戏曲形式 (100) 100
艺术魅力 (100) 100
话剧 (98) 98
导演艺术 (97) 97
戏曲电视剧 (96) 96
程式化 (93) 93
地方剧种 (92) 92
昆曲 (92) 92
非物质文化遗产 (92) 92
传统戏曲艺术 (91) 91
戏曲导演 (89) 89
音乐 (87) 87
民族文化 (86) 86
职业学院 (86) 86
表演 (86) 86
戏剧创作 (84) 84
戏曲舞蹈 (84) 84
粤剧 (83) 83
舞台美术 (83) 83
传统艺术 (82) 82
艺术教育 (82) 82
艺术手段 (80) 80
表演程式 (80) 80
传统文化 (79) 79
现代戏 (79) 79
导演 (78) 78
作品 (77) 77
戏曲发展 (76) 76
戏曲乐队 (75) 75
剧作家 (74) 74
舞台形象 (74) 74
艺术修养 (73) 73
音乐艺术 (73) 73
戏曲观众 (72) 72
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 陈烁
长春师范大学学报, ISSN 2095-7602, 2018, Volume 37, Issue 2, pp. 153 - 154
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2016, Issue 17, pp. 33 - 33
Journal Article
by 张弛
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 15, pp. 42 - 42
Journal Article
by 栾颖
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 13, pp. 35 - 35
Journal Article
by 栾颖
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 13, p. 35
Journal Article
by 王伟
美育学刊, ISSN 2095-0012, 2018, Volume 9, Issue 1, pp. 20 - 25
Journal Article
by 葛龙
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2018, Issue 3, pp. 24 - 24
Journal Article
by 朱蕊
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2016, Issue 9, pp. 24 - 25
Journal Article
Yishu baijia, ISSN 1003-9104, 2016, Issue 5, pp. 162 - 167
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 13, pp. 41 - 41
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 13, p. 41
Journal Article
浙江艺术职业学院学报, ISSN 1672-2795, 2017, Volume 15, Issue 2, pp. 51 - 64
Journal Article
by 周媛
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 8, pp. 26 - 26
Journal Article
by 陈璐
滁州学院学报, ISSN 1673-1794, 2017, Volume 19, Issue 6, pp. 40 - 42
Journal Article
兰台世界:上旬, ISSN 1006-7744, 2015, Issue 9, pp. 69 - 70
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2015, Issue 7, pp. 6 - 6
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2015, Issue 11, pp. 38 - 38
Journal Article
Yishu baijia, ISSN 1003-9104, 2017, Issue 4, pp. 189 - 191
Journal Article
Yishu baijia, ISSN 1003-9104, 2016, Issue 1, pp. 242 - 244
Journal Article
by 常帅
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue 8, pp. 53 - 54
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.