UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
成人教育 (10390) 10390
成人高等教育 (2031) 2031
成人 (1176) 1176
成人高校 (1060) 1060
终身教育 (871) 871
职业教育 (769) 769
农村成人教育 (651) 651
教学质量 (590) 590
教育改革 (497) 497
中国 (494) 494
继续教育 (481) 481
普通高校 (464) 464
教学方法 (445) 445
职业技术教育 (440) 440
对策 (399) 399
教育 (398) 398
教学改革 (393) 393
教育质量 (365) 365
素质教育 (339) 339
教育发展 (330) 330
成人教育学院 (328) 328
成人学历教育 (324) 324
发展 (305) 305
高等教育 (304) 304
学历教育 (291) 291
岗位培训 (281) 281
教学管理 (279) 279
教学内容 (278) 278
成人教育司 (275) 275
终身学习 (270) 270
高校 (266) 266
教学模式 (264) 264
改革 (260) 260
教学计划 (257) 257
学习型社会 (256) 256
思想政治教育 (256) 256
成人学员 (250) 250
专业设置 (247) 247
教育事业 (239) 239
成人高教 (237) 237
课程设置 (229) 229
中国成人教育协会 (223) 223
问题 (214) 214
高等职业教育 (210) 210
人才培养 (208) 208
成人高等学校 (208) 208
教育部 (205) 205
创新 (197) 197
教师 (196) 196
成人高等学历教育 (195) 195
远程教育 (195) 195
办学模式 (194) 194
学生 (192) 192
基础教育 (189) 189
成人中专 (187) 187
教育学院 (187) 187
培养目标 (185) 185
社区教育 (185) 185
职工教育 (184) 184
成人继续教育 (182) 182
函授教育 (181) 181
成人教育学 (181) 181
非学历教育 (181) 181
农村 (175) 175
学员 (172) 172
现状 (171) 171
终身教育体系 (171) 171
农村教育 (168) 168
启示 (163) 163
成人教育发展 (162) 162
教育工作 (162) 162
管理 (162) 162
成人学校 (157) 157
策略 (155) 155
广播电视大学 (154) 154
高校成人教育 (152) 152
普通高等教育 (150) 150
知识经济 (150) 150
社会发展 (149) 149
教育体系 (144) 144
社会主义市场经济体制 (143) 143
经济发展 (142) 142
成人学生 (140) 140
中国成人教育 (139) 139
教育资源 (139) 139
教育观念 (137) 137
教育管理 (136) 136
美国 (135) 135
成人学习 (132) 132
教学 (131) 131
成人教育事业 (128) 128
成人院校 (128) 128
思想政治工作 (126) 126
成人教育管理 (126) 126
学校 (124) 124
发展趋势 (123) 123
成人教育研究 (123) 123
科学发展观 (121) 121
学分制 (120) 120
学校教育 (119) 119
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


教育发展研究, ISSN 1008-3855, 2014, Issue 21, pp. 36 - 43
Journal Article
现代教育技术, ISSN 1009-8097, 2010, Volume 20, Issue 7, pp. 14 - 17
Journal Article
现代教育技术, ISSN 1009-8097, 2013, Volume 23, Issue 6, pp. 116 - 119
Journal Article
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2016, Issue 18, pp. 4 - 9
Journal Article
教育学报, ISSN 1673-1298, 2012, Volume 8, Issue 6, pp. 119 - 127
Journal Article
by 程豪
Chengren jiaoyu, ISSN 1001-8794, 2018, Volume 38, Issue 2, pp. 5 - 8
Journal Article
职教论坛, ISSN 1001-7518, 2017, Issue 15, pp. 57 - 62
Journal Article
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2017, Issue 20, pp. 82 - 84
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2011, Volume 33, Issue 12, pp. 74 - 77
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2010, Volume 32, Issue 3, pp. 24 - 30
Journal Article
Jiao yu ke xue yan jiu qi kan, ISSN 2073-753X, 06/2013, Volume 58, Issue 2, pp. 001 - 024
Journal Article
by 刘琴
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 3, pp. 31 - 32
Journal Article
by 朱慧
教育观察, ISSN 2095-3712, 2017, Volume 6, Issue 17, pp. 138 - 139
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 5, pp. 64 - 65
Journal Article
by 张丽
纳税, ISSN 1674-0920, 2017, Issue 36, pp. 189 - 189
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 8, pp. 206 - 207
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2010, Volume 32, Issue 1, pp. 82 - 86
Journal Article
考试周刊, ISSN 1673-8918, 2018, Issue 33, pp. 9 - 9
Journal Article
北京宣武红旗业余大学学报, ISSN 1008-6668, 2016, Issue 2, pp. 28 - 31
Journal Article
Chengren jiaoyu, ISSN 1001-8794, 2018, Volume 38, Issue 2, pp. 35 - 38
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.