UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
我在 (5602) 5602
告诉我 (1813) 1813
对我说 (1392) 1392
我自己 (1234) 1234
我不知道 (1233) 1233
给你 (1106) 1106
就这样 (1047) 1047
在乡下 (903) 903
不知道 (778) 778
在阳台上 (685) 685
你我 (448) 448
活着 (447) 447
在黑暗中 (416) 416
这个世界 (392) 392
我爱 (376) 376
我爱你 (327) 327
我将 (324) 324
一本 (323) 323
在人间 (320) 320
我一 (313) 313
人说 (308) 308
在路上 (282) 282
她说 (267) 267
我思故我在 (261) 261
在城市里 (246) 246
摇摇头 (243) 243
在远方 (241) 241
就是你 (234) 234
十年 (227) 227
令人 (212) 212
一只手 (202) 202
外一首 (198) 198
在门槛上 (183) 183
这一天 (183) 183
搭在 (175) 175
回过头 (169) 169
声地 (169) 169
一朵花 (165) 165
作文 (164) 164
爬起来 (160) 160
问过 (159) 159
子里 (158) 158
文学作品 (157) 157
月光下 (156) 156
人我 (153) 153
你喜欢 (152) 152
可真 (151) 151
你那 (150) 150
往前走 (147) 147
我害怕 (145) 145
如水 (137) 137
我的母亲 (137) 137
人能 (135) 135
在草原上 (135) 135
第三天 (131) 131
一遍遍 (127) 127
还给我 (124) 124
你说我 (123) 123
在北方 (122) 122
相信自己 (122) 122
一封信 (120) 120
小伙伴 (118) 118
伙伴们 (117) 117
鸟鸣 (116) 116
使人 (114) 114
诗歌 (113) 113
在旅途中 (112) 112
独自一人 (112) 112
现代文学 (112) 112
散文 (110) 110
次见 (110) 110
天都 (107) 107
活下去 (104) 104
我长大了 (103) 103
我生 (101) 101
七八 (100) 100
第二年 (99) 99
中国 (98) 98
我们俩 (98) 98
相信你 (97) 97
我的女儿 (96) 96
跑出去 (92) 92
买东西 (91) 91
对你说 (91) 91
别人家 (90) 90
太远 (90) 90
去问 (89) 89
洗衣服 (87) 87
一朵朵 (84) 84
人从 (83) 83
想不起 (83) 83
一个女孩子 (82) 82
文学 (82) 82
语文教学 (82) 82
生下来 (78) 78
光里 (77) 77
一个女人 (76) 76
三十岁 (76) 76
二字 (76) 76
中学 (75) 75
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国校园文学:中学读本, ISSN 1000-9809, 2016, Issue 5, pp. 71 - 71
Journal Article
中国校园文学:中学读本, ISSN 1000-9809, 2015, Issue 6, pp. 72 - 72
Journal Article
四川文理学院学报, ISSN 1674-5248, 2016, Volume 26, Issue 6, pp. 96 - 99
Journal Article
音乐生活, ISSN 0512-7920, 2016, Issue 4, pp. 90 - 96
Journal Article
创作评谭, ISSN 1005-796X, 2014, Issue 6, pp. 14 - 14
Journal Article
滇池, ISSN 1004-4167, 2014, Issue 11, pp. 90 - 90
Journal Article
北极光, ISSN 1002-8137, 2014, Issue S1, pp. 33 - 33
Journal Article
五台山, ISSN 1004-5384, 2015, Issue 5, pp. 87 - 87
Journal Article
by 麻坚
微型小说选刊, ISSN 1005-3840, 2016, Issue 18, pp. 65 - 65
Journal Article
创作评谭, ISSN 1005-796X, 2014, Issue 4, pp. 55 - 56
Journal Article
山西高等学校社会科学学报, ISSN 1008-6285, 2017, Volume 29, Issue 2, pp. 48 - 52
Journal Article
发展, ISSN 1004-8863, 2013, Issue 3, pp. 101 - 102
Journal Article
山东教育:幼教版, ISSN 1004-0897, 2017, Issue 4, pp. 52 - 52
Journal Article
新媒体研究, ISSN 2096-0360, 2017, Volume 3, Issue 15, pp. 127 - 128
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 21, pp. 93 - 94
Journal Article
五台山, ISSN 1004-5384, 2015, Issue 4, p. 79
Journal Article
Journal Article
创作评谭, ISSN 1005-796X, 2013, Issue 5, pp. 58 - 58
Journal Article
Journal Article
世界哲学, ISSN 1671-4318, 2015, Issue 3, pp. 71 - 81
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.