UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
我的母亲 (1599) 1599
告诉我 (146) 146
对我说 (144) 144
我不知道 (127) 127
就这样 (126) 126
我自己 (125) 125
母亲会 (99) 99
给你 (89) 89
不知道 (82) 82
这个世界 (64) 64
活着 (59) 59
我在 (39) 39
十年 (38) 38
她说 (37) 37
我爱 (34) 34
令人 (32) 32
一本 (31) 31
就是你 (31) 31
在路上 (30) 30
一只手 (29) 29
一封信 (29) 29
在乡下 (29) 29
阅读教学 (28) 28
人说 (27) 27
这一天 (27) 27
你我 (25) 25
别人家 (24) 24
声地 (23) 23
我的女儿 (22) 22
回忆我的母亲 (21) 21
独自一人 (21) 21
一个女人 (20) 20
爬起来 (20) 20
一朵花 (19) 19
天都 (19) 19
我爱你 (19) 19
教学设计 (19) 19
生下来 (19) 19
胡适 (19) 19
人物形象 (18) 18
外一首 (18) 18
小伙伴 (18) 18
课堂教学 (18) 18
人教版 (17) 17
少年时代 (17) 17
我生 (17) 17
摇摇头 (17) 17
活下去 (17) 17
第二年 (17) 17
一遍遍 (16) 16
三十岁 (16) 16
子里 (16) 16
问过 (16) 16
伙伴们 (15) 15
回过头 (15) 15
我一 (15) 15
母亲形象 (15) 15
使人 (14) 14
八十年代 (14) 14
可真 (14) 14
在门槛上 (14) 14
往前走 (14) 14
慈母情 (14) 14
月光下 (14) 14
热爱生活 (14) 14
相信自己 (14) 14
第三天 (14) 14
人我 (13) 13
冬夜 (13) 13
外婆家 (13) 13
文章 (13) 13
洗衣服 (13) 13
相信你 (13) 13
藤野先生 (13) 13
语言文字 (13) 13
人能 (12) 12
作文课 (12) 12
你喜欢 (12) 12
你那 (12) 12
想不起 (12) 12
我的祖国 (12) 12
文中 (12) 12
日本鬼子 (12) 12
母爱 (12) 12
花园里 (12) 12
语文教学 (12) 12
邻居们 (12) 12
七八 (11) 11
初中语文 (11) 11
如水 (11) 11
学生 (11) 11
我将 (11) 11
文学作品 (11) 11
第一声 (11) 11
老舍 (11) 11
那就是我 (11) 11
写作方法 (10) 10
我就这样 (10) 10
抱抱 (10) 10
教学过程 (10) 10
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


散文诗:上半月, ISSN 1004-7573, 2017, Issue 9, pp. 94 - 95
Journal Article
语文教学通讯:初中(B), ISSN 1004-6097, 2017, Issue 2, pp. 57 - 58
Journal Article
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2016, Volume 34, Issue 14, pp. 46 - 47
Journal Article
快乐作文(中年级版), ISSN 1673-0666, 2016, Issue 5, pp. 18 - 19
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 51, pp. 28 - 29
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2015, Issue 5, pp. 102 - 103
Journal Article
by 梁丽
中国德育, ISSN 1673-3010, 2013, Issue 20, pp. 78 - 79
Journal Article
语文教学通讯:学术(D), ISSN 1004-6097, 2014, Issue 6, pp. 87 - 88
Journal Article
滇池, ISSN 1004-4167, 2014, Issue 1, pp. 114 - 114
Journal Article
中学语文教学参考:中旬刊, ISSN 1002-2155, 2017, Issue 9, pp. 36 - 38
Journal Article
中学语文教学参考:中旬刊, ISSN 1002-2155, 2017, Issue 1, pp. 99 - 102
Journal Article
语文天地:初中版, ISSN 1007-8665, 2017, Issue 11, pp. 5 - 6
Journal Article
小学语文教学:园地, ISSN 1004-6720, 2018, Issue 2, pp. 47 - 48
Journal Article
Fujian jiao yu = Fujian jiaoyu, ISSN 0427-7058, 2018, Issue 1, pp. 20 - 20
Journal Article
滇池, ISSN 1004-4167, 2017, Issue 9, pp. 89 - 93
Journal Article
语文天地:初中版, ISSN 1007-8665, 2017, Issue 1, pp. 72 - 74
Journal Article
森林公安, ISSN 1009-8038, 2017, Issue 2, pp. 47 - 48
Journal Article
语文教学通讯:小学(C), ISSN 1004-6097, 2017, Issue 7, pp. 102 - 105
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 15, pp. 247 - 248
Journal Article
by 故三
甘肃农业, ISSN 1673-9019, 2017, Issue 22, pp. 60 - 61
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.