UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
我自己 (16323) 16323
告诉我 (2656) 2656
给你 (2346) 2346
对我说 (2151) 2151
就这样 (2066) 2066
我不知道 (1840) 1840
相信自己 (1469) 1469
不知道 (1454) 1454
这个世界 (742) 742
活着 (663) 663
人说 (609) 609
一本 (592) 592
就是你 (576) 576
她说 (549) 549
摇摇头 (535) 535
我在 (498) 498
改变自己 (468) 468
我爱 (451) 451
在路上 (424) 424
这一天 (420) 420
你我 (404) 404
十年 (394) 394
可真 (387) 387
我爱你 (377) 377
回过头 (363) 363
你喜欢 (362) 362
令人 (358) 358
我一 (343) 343
爬起来 (336) 336
问过 (322) 322
一只手 (321) 321
相信你 (311) 311
面对自己 (283) 283
你那 (278) 278
声地 (274) 274
往前走 (273) 273
我将 (271) 271
活下去 (246) 246
第三天 (236) 236
独自一人 (233) 233
天都 (228) 228
你说我 (224) 224
伙伴们 (222) 222
使人 (220) 220
人能 (216) 216
第二年 (212) 212
一封信 (206) 206
买东西 (201) 201
小伙伴 (199) 199
我们俩 (197) 197
别人家 (194) 194
洗衣服 (194) 194
鼓起勇气 (191) 191
还给我 (189) 189
次见 (187) 187
一遍遍 (185) 185
去问 (183) 183
三十岁 (182) 182
我害怕 (181) 181
不好看 (179) 179
你怎么知道 (179) 179
在乡下 (175) 175
七八 (174) 174
一个女孩子 (172) 172
跑出去 (172) 172
如水 (171) 171
学习成绩 (171) 171
屁股坐 (166) 166
对你说 (163) 163
一朵花 (162) 162
我生 (162) 162
二字 (161) 161
生下来 (160) 160
子里 (159) 159
在阳台上 (157) 157
会说话 (156) 156
想不起 (155) 155
我的母亲 (147) 147
一个问题 (141) 141
我长大了 (138) 138
不如意 (134) 134
人我 (134) 134
太远 (134) 134
一所 (131) 131
月光下 (131) 131
一个女人 (127) 127
十块钱 (124) 124
第一眼 (122) 122
花园里 (121) 121
我的女儿 (118) 118
凭什么 (113) 113
敲门声 (111) 111
校门口 (111) 111
邻居们 (110) 110
少年时代 (109) 109
天来 (105) 105
学生时代 (103) 103
我就这样 (103) 103
最后一天 (103) 103
那就是我 (103) 103
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国教师, ISSN 1672-2051, 2015, Issue 9, pp. 17 - 17
Journal Article
中国教师, ISSN 1672-2051, 2015, Issue 17, pp. 17 - 17
Journal Article
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2015, Issue 32, p. 44
Journal Article
小学生导读, ISSN 1009-3796, 2017, Issue 5, pp. 30 - 30
Journal Article
by 夏雨
诗歌月刊, ISSN 1009-8216, 2017, Issue 12, pp. 58 - 58
Journal Article
微型小说选刊, ISSN 1005-3840, 2016, Issue 18, pp. 77 - 77
Journal Article
散文诗:下半月.校园文学, ISSN 1004-7573, 2016, Issue 2, pp. 30 - 31
Journal Article
by 李淼
高中生:青春励志, ISSN 1671-329X, 2016, Issue 7, pp. 34 - 34
Journal Article
北极光, ISSN 1002-8137, 2014, Issue S1, pp. 42 - 42
Journal Article
读写月报:初中版, ISSN 1006-2424, 2018, Issue 3, pp. 24 - 25
Journal Article
Journal Article
by 陆煌
作文大王:中高年级, ISSN 1009-7813, 2015, Issue 6, p. 9
Journal Article
Journal Article
by 吴敏
农村青年, ISSN 1002-9540, 2016, Issue 1, pp. 52 - 53
Journal Article
金山, ISSN 1005-9407, 2011, Issue 9, pp. 66 - 66
Journal Article
创作评谭, ISSN 1005-796X, 2014, Issue 2, pp. 15 - 15
Journal Article
by 吴昆
高中生:青春励志, ISSN 1671-329X, 2016, Issue 7, pp. 25 - 25
Journal Article
领导科学, ISSN 1003-2606, 2016, Issue 1, pp. 64 - 64
Journal Article
by 张芳
报刊荟萃, ISSN 1672-8688, 2016, Issue 5, pp. 82 - 82
Journal Article
by 孟娜
少年儿童研究, ISSN 1002-9915, 2016, Issue 9, pp. 48 - 49
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.