UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
创新能力 (2738) 2738
技术创新能力 (1814) 1814
技术创新 (1439) 1439
自主创新能力 (1327) 1327
信息技术 (762) 762
创新精神 (381) 381
培养 (361) 361
中国 (342) 342
企业 (337) 337
实践能力 (331) 331
信息技术教学 (300) 300
学生 (298) 298
科技创新 (244) 244
科技创新能力 (243) 243
企业技术创新 (240) 240
创新意识 (238) 238
技术创新体系 (238) 238
自主创新 (238) 238
能力的培养 (231) 231
技术能力 (210) 210
创新 (197) 197
中小企业 (193) 193
核心竞争力 (178) 178
现代教育技术 (163) 163
素质教育 (155) 155
多媒体技术 (150) 150
创新教育 (146) 146
企业技术创新能力 (144) 144
技术进步 (142) 142
学生创新能力 (136) 136
经济发展 (133) 133
高技术产业 (128) 128
自主知识产权 (127) 127
技术 (124) 124
创新思维 (123) 123
经济社会发展 (123) 123
课堂教学 (122) 122
创新能力培养 (119) 119
教学改革 (119) 119
现代信息技术 (115) 115
企业发展 (112) 112
应用 (112) 112
产学研相结合 (111) 111
竞争能力 (108) 108
教学方法 (104) 104
信息技术课程 (102) 102
科技进步 (102) 102
学习兴趣 (101) 101
信息技术教育 (100) 100
能力 (100) 100
高新技术企业 (100) 100
创新型国家 (99) 99
教学模式 (98) 98
信息技术课 (95) 95
创新思维能力 (95) 95
技术引进 (94) 94
科学技术 (94) 94
可持续发展 (93) 93
学生创新 (93) 93
吸收能力 (89) 89
国际竞争力 (89) 89
高新技术产业 (86) 86
创造能力 (85) 85
人才培养 (82) 82
学习能力 (82) 82
国家创新体系 (81) 81
核心能力 (81) 81
评价指标体系 (80) 80
区域创新能力 (78) 78
科技成果转化 (78) 78
能力建设 (78) 78
小学 (76) 76
创新型 (74) 74
技术创新主体 (74) 74
知识经济 (74) 74
科学发展观 (74) 74
企业技术中心 (73) 73
企业核心竞争力 (73) 73
管理创新 (73) 73
产学研合作 (71) 71
实验教学 (69) 69
竞争优势 (69) 69
新兴产业 (68) 68
实践教学 (67) 67
市场竞争 (67) 67
电子技术 (67) 67
创新能力建设 (66) 66
技术转移 (66) 66
数学教学 (66) 66
科技体制改革 (66) 66
装备制造业 (65) 65
产业技术 (64) 64
因子分析 (64) 64
技术创新战略 (64) 64
企业管理 (63) 63
技术创新工程 (63) 63
研发能力 (63) 63
科技发展 (63) 63
企业创新能力 (61) 61
初中 (61) 61
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 林莉 and 林德昌
中国处方药, ISSN 1671-945X, 2017, Volume 15, Issue 5, pp. 12 - 14
Journal Article
by 李华
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 6, pp. 167 - 167
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Volume 16, Issue 9, pp. 121 - 122
Journal Article
中国信息技术教育, ISSN 1674-2117, 2015, Issue S1, p. 48
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2015, Issue 34, pp. 132 - 132
Journal Article
科技管理研究, ISSN 1000-7695, 2016, Volume 36, Issue 16, pp. 250 - 255
Journal Article
技术与创新管理, ISSN 1672-7312, 2016, Volume 37, Issue 1, pp. 1 - 5
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 10, pp. 72 - 76
Journal Article
当代财经, ISSN 1005-0892, 2017, Issue 8, pp. 56 - 68
Journal Article
by 周颖
山西财政税务专科学校学报, ISSN 1008-9306, 2015, Volume 17, Issue 3, pp. 55 - 60
Journal Article
科技管理研究, ISSN 1000-7695, 2017, Volume 37, Issue 6, pp. 118 - 126
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 18, pp. 86 - 86
Journal Article
常州大学学报:社会科学版, ISSN 2095-042X, 2017, Volume 18, Issue 3, pp. 45 - 51
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 20, pp. 43 - 48
Journal Article
by 徐歌
产业经济评论, ISSN 2095-7572, 2017, Issue 2, pp. 109 - 124
Journal Article
科技与经济, ISSN 1003-7691, 2017, Volume 30, Issue 4, pp. 31 - 35
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2015, Issue 13, pp. 338 - 338
Journal Article
by 姜超
现代商业, ISSN 1673-5889, 2015, Issue 36, pp. 93 - 94
Journal Article
科技管理研究, ISSN 1000-7695, 2016, Volume 36, Issue 24, pp. 48 - 53
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 36, pp. 212 - 213
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.