UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
技术创新 (39414) 39414
创新 (8128) 8128
中国 (4700) 4700
信息技术 (3729) 3729
科技创新 (3316) 3316
自主创新 (2944) 2944
创新能力 (2739) 2739
企业 (2581) 2581
中小企业 (1884) 1884
技术创新能力 (1814) 1814
技术 (1717) 1717
企业技术创新 (1656) 1656
管理创新 (1433) 1433
自主创新能力 (1329) 1329
技术进步 (1311) 1311
企业管理 (1296) 1296
制度创新 (1155) 1155
应用 (1144) 1144
可持续发展 (1122) 1122
技术创新战略 (1109) 1109
核心竞争力 (1109) 1109
经济发展 (1074) 1074
技术创新体系 (1001) 1001
创新精神 (983) 983
企业发展 (883) 883
经济增长 (759) 759
新技术 (690) 690
高技术产业 (663) 663
产品创新 (649) 649
产业结构 (646) 646
创新意识 (641) 641
产品质量 (612) 612
人才培养 (607) 607
科技进步 (588) 588
企业文化 (585) 585
市场竞争 (582) 582
知识产权 (574) 574
技术引进 (561) 561
发展 (560) 560
技术转移 (560) 560
培养 (557) 557
创新教育 (553) 553
高新技术企业 (552) 552
高新技术产业 (550) 550
自主知识产权 (531) 531
技术改造 (529) 529
科技成果转化 (528) 528
经济效益 (524) 524
创新思维 (517) 517
知识经济 (516) 516
产业集群 (508) 508
现代教育技术 (508) 508
信息化 (489) 489
科学技术 (488) 488
国有企业 (479) 479
对策 (476) 476
企业创新 (474) 474
产学研合作 (469) 469
发展战略 (465) 465
改革创新 (464) 464
互联网 (460) 460
产品开发 (457) 457
产业升级 (456) 456
创新驱动 (452) 452
多媒体技术 (452) 452
学生 (451) 451
联盟 (451) 451
信息技术教学 (441) 441
制造业 (429) 429
机制创新 (427) 427
民营企业 (423) 423
产业 (420) 420
现代信息技术 (419) 419
节能减排 (414) 414
科学发展观 (413) 413
发展趋势 (405) 405
市场 (403) 403
竞争优势 (388) 388
国家创新体系 (387) 387
知识创新 (387) 387
体制创新 (385) 385
新兴产业 (378) 378
技术标准 (377) 377
经济社会发展 (377) 377
科技成果 (374) 374
竞争力 (372) 372
创新人才 (368) 368
激励机制 (366) 366
网络技术 (363) 363
高校 (363) 363
循环经济 (362) 362
教学改革 (357) 357
金融创新 (355) 355
职业技术学院 (352) 352
论坛 (352) 352
市场需求 (350) 350
科技 (350) 350
结构调整 (350) 350
行业 (350) 350
上海 (348) 348
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


石家庄学院学报, ISSN 1673-1972, 2017, Volume 19, Issue 4, pp. 91 - 96
Journal Article
科技管理研究, ISSN 1000-7695, 2017, Volume 37, Issue 14, pp. 46 - 51
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 21, pp. 297 - 297
Journal Article
by 蒋浩
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 19, pp. 229 - 229
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Volume 16, Issue 13, pp. 40 - 41
Journal Article
by 马克 and 陈燕 and 孙全亮
科技促进发展, ISSN 1672-996X, 2017, Volume 13, Issue 7, pp. 567 - 572
Journal Article
宏观经济研究, ISSN 1008-2069, 2017, Issue 11, pp. 103 - 114
Journal Article
山西财经大学学报, ISSN 1007-9556, 2017, Volume 39, Issue 6, pp. 51 - 63
Journal Article
城市开发:物业管理, ISSN 1002-3062, 2017, Issue 10, pp. 23 - 23
Journal Article
by 白宇
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 3, p. 79
Journal Article
南方农业, ISSN 1673-890X, 2017, Volume 11, Issue 15, pp. 101 - 103
Journal Article
兽医导刊, ISSN 1673-8586, 2017, Issue 16, p. 72
Journal Article
中国发明与专利, ISSN 1672-6081, 2017, Volume 14, Issue 9, pp. 57 - 62
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Issue 13, pp. 40 - 41
Journal Article
城市地理, ISSN 1674-2508, 2017, Issue 8X, pp. 120 - 121
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 31, pp. 270 - 270
Journal Article
Huan bohai jingji liaowang, ISSN 1004-9754, 2017, Issue 11, pp. 40 - 40
Journal Article
住宅与房地产, ISSN 1006-6012, 2017, Issue 5X, p. 65
Journal Article
首都经济贸易大学学报, ISSN 1008-2700, 2017, Volume 19, Issue 6, pp. 101 - 108
Journal Article
by 江淳
城市建筑, ISSN 1673-0232, 2015, Issue 15, pp. 243 - 243
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.