UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
技术指标 (3977) 3977
技术经济指标 (1084) 1084
指标体系 (681) 681
经济技术指标 (615) 615
评价指标 (530) 530
评价指标体系 (386) 386
性能指标 (385) 385
技术创新 (266) 266
经济指标 (254) 254
技术改造 (217) 217
经济效益 (212) 212
应用 (206) 206
质量指标 (170) 170
指标 (168) 168
技术 (155) 155
中国 (151) 151
技术进步 (148) 148
技术创新能力 (133) 133
技術 (130) 130
技术性能指标 (122) 122
指標 (114) 114
企业 (110) 110
信息技术 (108) 108
工作原理 (108) 108
产品质量 (107) 107
工艺流程 (97) 97
评价方法 (92) 92
生产技术 (91) 91
技术标准 (88) 88
层次分析法 (87) 87
生产工艺 (84) 84
高炉 (80) 80
考核指标 (78) 78
综合评价 (76) 76
国家标准 (67) 67
产量指标 (66) 66
技术参数 (64) 64
栽培技术 (63) 63
标准 (61) 61
主要技术指标 (60) 60
评价 (60) 60
技术分析 (58) 58
技术要求 (57) 57
设计 (57) 57
企业管理 (55) 55
评估指标 (52) 52
节能技术 (51) 51
评估指标体系 (51) 51
综合指标 (50) 50
性能 (49) 49
提高经济效益 (49) 49
劳动生产率 (48) 48
检测技术 (48) 48
評価 (48) 48
质量控制 (48) 48
主要经济指标 (47) 47
技术人员 (47) 47
经济发展 (47) 47
经济效益指标 (47) 47
节能降耗 (47) 47
工业企业 (46) 46
生产指标 (46) 46
生产过程 (46) 46
分析 (44) 44
钢铁企业 (44) 44
高技术产业 (44) 44
用地面积 (42) 42
结构设计 (42) 42
技术经济分析 (41) 41
技术经济 (40) 40
新技术 (40) 40
理化指标 (40) 40
生产技术指标 (40) 40
行业标准 (40) 40
技术水平 (39) 39
施工技术 (39) 39
质量 (39) 39
影响因子 (38) 38
德尔菲技术 (38) 38
技术性能 (38) 38
指标要求 (38) 38
可持续发展 (37) 37
统计分析 (37) 37
销售收入 (37) 37
供电企业 (36) 36
技术引进 (36) 36
科技进步 (36) 36
管理 (36) 36
经济增长 (36) 36
因子分析 (35) 35
经济效果 (35) 35
股票名称 (35) 35
自主知识产权 (35) 35
降低成本 (35) 35
工业总产值 (34) 34
研究 (34) 34
绩效评价 (34) 34
高产栽培技术 (34) 34
企业技术进步 (33) 33
企业经济效益 (33) 33
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


泰山学院学报, ISSN 1672-2590, 2017, Volume 39, Issue 3, pp. 40 - 43
Journal Article
by 付敏
安徽冶金科技职业学院学报, ISSN 1672-9994, 2016, Volume 26, Issue S1, pp. 42 - 44
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2016, Volume 6, Issue 34, pp. 251 - 252
Journal Article
城市建筑, ISSN 1673-0232, 2016, Issue 23, pp. 154 - 154
Journal Article
智能城市, ISSN 2096-1936, 2017, Volume 3, Issue 10, pp. 49 - 51
Journal Article
by 王刚
磷肥与复肥, ISSN 1007-6220, 2018, Volume 33, Issue 1, pp. 16 - 17
Journal Article
热处理技术与装备, ISSN 1673-4971, 2017, Volume 38, Issue 4, pp. 55 - 58
Journal Article
by 李勇
全国流通经济, ISSN 2096-3157, 2017, Issue 10, pp. 62 - 63
Journal Article
无线互联科技, ISSN 1672-6944, 2017, Issue 2, pp. 113 - 114
Journal Article
长春师范大学学报, ISSN 2095-7602, 2017, Volume 36, Issue 4, pp. 89 - 91
Journal Article
西部交通科技, ISSN 1673-4874, 2017, Issue 8, pp. 94 - 98
Journal Article
水利信息化, ISSN 1674-9405, 2017, Issue 2, pp. 26 - 37
Journal Article
中国医疗器械信息, ISSN 1006-6586, 2017, Volume 23, Issue 13, pp. 52 - 54
Journal Article
by 杨光
安徽体育科技, ISSN 1008-7761, 2015, Volume 36, Issue 5, pp. 53 - 56
Journal Article
by 孙博 and 聂文
石油化工自动化, ISSN 1007-7324, 2016, Volume 52, Issue 2, pp. 58 - 61
Journal Article
by 德海
中国政府采购, ISSN 1671-0665, 2017, Issue 7, pp. 58 - 58
Journal Article
石油与天然气化工, ISSN 1007-3426, 2017, Volume 46, Issue 4, pp. 82 - 86
Journal Article
北方交通, ISSN 1673-6052, 2017, Issue 4, pp. 5 - 7
Journal Article
中国石油大学胜利学院学报, ISSN 1673-5935, 2017, Volume 31, Issue 3, pp. 32 - 35
Journal Article
by 刘狄
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 19, pp. 206 - 207
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.