UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
信息技术 (28635) 28635
多媒体技术 (15451) 15451
课堂教学 (9564) 9564
教学改革 (7778) 7778
现代教育技术 (7130) 7130
教学方法 (6701) 6701
应用 (6523) 6523
教学模式 (6233) 6233
教学 (6020) 6020
教学效果 (4597) 4597
现代信息技术 (4564) 4564
信息技术教学 (4486) 4486
教学内容 (3834) 3834
学生 (3730) 3730
语文教学 (3620) 3620
教学质量 (3351) 3351
多媒体教学 (3250) 3250
数学教学 (3032) 3032
教学手段 (3004) 3004
教学过程 (2882) 2882
整合 (2606) 2606
实验教学 (2495) 2495
小学 (2456) 2456
学习兴趣 (2393) 2393
教学设计 (2389) 2389
网络技术 (2349) 2349
教学实践 (2234) 2234
体育教学 (2226) 2226
实践教学 (2136) 2136
计算机技术 (2122) 2122
多媒体 (2082) 2082
英语教学 (2074) 2074
初中 (2012) 2012
教育技术 (1900) 1900
信息技术课 (1897) 1897
教师 (1876) 1876
职业技术教育 (1797) 1797
高中 (1679) 1679
信息技术课程 (1677) 1677
多媒体课件 (1636) 1636
教学方式 (1625) 1625
课程整合 (1623) 1623
学习过程 (1508) 1508
教育教学 (1472) 1472
计算机辅助教学 (1460) 1460
优化 (1455) 1455
素质教育 (1428) 1428
教学活动 (1367) 1367
自主学习 (1367) 1367
信息技术教育 (1360) 1360
学习方式 (1345) 1345
中学 (1340) 1340
教学策略 (1333) 1333
课程改革 (1319) 1319
多媒体辅助教学 (1238) 1238
新课程改革 (1196) 1196
教学效率 (1179) 1179
技术 (1175) 1175
教学整合 (1143) 1143
课堂 (1142) 1142
教学情境 (1135) 1135
高中信息技术 (1124) 1124
物理教学 (1115) 1115
电子技术 (1102) 1102
学科教学 (1043) 1043
计算机 (1036) 1036
信息素养 (1033) 1033
教学目标 (1014) 1014
实践 (1003) 1003
课程教学 (993) 993
教育改革 (990) 990
网络教学 (986) 986
课堂教学效率 (986) 986
信息时代 (985) 985
创新能力 (982) 982
利用 (978) 978
数学课堂教学 (971) 971
培养 (957) 957
职业技术学院 (936) 936
教学资源 (908) 908
中小学 (896) 896
计算机教学 (889) 889
改革 (882) 882
高校 (864) 864
高职院校 (855) 855
教育信息化 (851) 851
职业教育 (848) 848
小学语文教学 (846) 846
技术动作 (839) 839
多媒体信息技术 (828) 828
科学技术 (814) 814
教学研究 (809) 809
有效教学 (804) 804
高职 (803) 803
教学媒体 (788) 788
教学工作 (782) 782
辅助教学 (766) 766
小学数学 (764) 764
教学计划 (746) 746
传统教学 (738) 738
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 韩英
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 20, pp. 69 - 69
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 10, pp. 140 - 140
Journal Article
by 蔡亮
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 13, p. 208
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 35, pp. 133 - 133
Journal Article
by 蔡亮
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 10, p. 144
Journal Article
by 李芳
宁夏教育, ISSN 1002-4050, 2018, Issue 1, pp. 74 - 75
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 35, pp. 62 - 62
Journal Article
by 元晓
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 5, p. 57
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 1, pp. 78 - 78
Journal Article
by 卢桂馥 and 王勇
兰州文理学院学报(自然科学版), ISSN 2095-6991, 2017, Volume 31, Issue 4, pp. 103 - 107
Journal Article
by 马杰
江苏教育研究:实践(B版), ISSN 1673-9094, 2017, Issue 2, pp. 40 - 42
Journal Article
智慧健康, ISSN 2096-1219, 2017, Volume 3, Issue 4, pp. 54 - 56
Journal Article
软件导刊.教育技术, ISSN 1672-7800, 2017, Volume 16, Issue 2, pp. 20 - 21
Journal Article
by 吴宁
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 50, pp. 78 - 80
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 15, pp. 207 - 207
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 18, pp. 23 - 23
Journal Article
by 陈菲
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 5, p. 259
Journal Article
by 侯冲 and 王利众
信息技术与信息化, ISSN 1672-9528, 2017, Issue 7, pp. 82 - 83
Journal Article
沈阳体育学院学报, ISSN 1004-0560, 2017, Volume 36, Issue 5, pp. 121 - 127
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2015, Issue 21, p. 252 259
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.