UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
报业集团 (2106) 2106
报业 (2021) 2021
中国报业 (713) 713
报纸 (578) 578
中国 (481) 481
报业发展 (466) 466
报业市场 (424) 424
新媒体 (412) 412
报业竞争 (346) 346
传媒集团 (331) 331
业扩报装 (318) 318
中国报业协会 (304) 304
传统报业 (296) 296
传统媒体 (294) 294
报业经营 (293) 293
浙江日报报业集团 (213) 213
全媒体 (205) 205
美国 (203) 203
转型 (198) 198
媒体 (197) 197
报业转型 (189) 189
媒体融合 (188) 188
报社 (177) 177
新闻出版总署 (177) 177
广告收入 (172) 172
都市报 (166) 166
日报 (163) 163
创新 (159) 159
报业改革 (155) 155
文化体制改革 (152) 152
2010年 (143) 143
报业广告 (143) 143
传媒 (140) 140
新闻 (140) 140
读者 (135) 135
市场竞争 (134) 134
重庆日报报业集团 (130) 130
报业经济 (129) 129
解放日报报业集团 (129) 129
数字报业 (128) 128
互联网 (125) 125
实践 (121) 121
河南日报报业集团 (118) 118
数字化 (116) 116
广告经营 (115) 115
媒介融合 (114) 114
融合发展 (112) 112
发行量 (111) 111
深圳报业集团 (111) 111
广州日报报业集团 (110) 110
党报 (109) 109
新闻报道 (109) 109
金融危机 (107) 107
核心竞争力 (103) 103
新兴媒体 (101) 101
上海 (99) 99
报纸广告 (98) 98
报刊 (97) 97
报业印刷 (96) 96
南方报业 (94) 94
社长 (94) 94
报业协会 (92) 92
经营 (90) 90
网络媒体 (90) 90
国内统一刊号 (88) 88
宁波日报报业集团 (87) 87
纽约时报 (87) 87
路径 (87) 87
总编辑 (86) 86
广州日报 (84) 84
党委书记 (83) 83
国际标准刊号 (82) 82
海外 (81) 81
传媒业 (80) 80
文化产业 (80) 80
记者 (80) 80
2009年 (79) 79
报纸发行 (79) 79
新媒体时代 (78) 78
转型升级 (78) 78
创刊 (77) 77
北京日报报业集团 (77) 77
人民日报社 (75) 75
报人 (75) 75
改革开放 (75) 75
发展趋势 (74) 74
发行 (74) 74
财务管理 (74) 74
南方 (72) 72
主流媒体 (69) 69
杭州日报报业集团 (69) 69
媒体发展 (68) 68
应用 (68) 68
纸媒 (66) 66
国家新闻出版总署 (65) 65
世界 (64) 64
报业史 (64) 64
改革 (64) 64
报业数字化 (63) 63
科学发展观 (63) 63
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 郝香
中国报业, ISSN 1671-0029, 2017, Issue 2, pp. 26 - 27
Journal Article
中国报业, ISSN 1671-0029, 2017, Issue 5, pp. 5 - 5
Journal Article
中国报业, ISSN 1671-0029, 2013, Issue 12, pp. 4 - 4
Journal Article
by 姚林
中国报业, ISSN 1671-0029, 2014, Issue 11, pp. 36 - 38
Journal Article
by 高渊
中国报业, ISSN 1671-0029, 2017, Issue 24, pp. 18 - 20
Journal Article
by 姚林
中国报业, ISSN 1671-0029, 2015, Issue 1, pp. 35 - 37
Journal Article
中国报业, ISSN 1671-0029, 2017, Issue 7, pp. 14 - 15
Journal Article
Journal Article
Journal Article
惠州学院学报, ISSN 1671-5934, 2015, Volume 35, Issue 1, pp. 125 - 128
Journal Article
by 施欣
重庆工商大学学报:社会科学版, ISSN 1672-0598, 2017, Volume 34, Issue 5, pp. 100 - 107
Journal Article
by 徐萍
中国报业, ISSN 1671-0029, 2016, Issue 18, pp. 10 - 11
Journal Article
Journal Article
新媒体研究, ISSN 2096-0360, 2017, Volume 3, Issue 9, pp. 98 - 99
Journal Article
新媒体研究, ISSN 2096-0360, 2017, Volume 3, Issue 14, pp. 89 - 90
Journal Article
by 黄莹
中国报业, ISSN 1671-0029, 2017, Issue 14, pp. 69 - 70
Journal Article
中国报业, ISSN 1671-0029, 2017, Issue 7, pp. 34 - 37
Journal Article
中国报业, ISSN 1671-0029, 2017, Issue 18, pp. 24 - 25
Journal Article
中国报业, ISSN 1671-0029, 2017, Issue 7, pp. 56 - 57
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.