UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
持球 (88) 88
持球突破 (79) 79
持球队员 (55) 55
篮球 (54) 54
篮球运动 (33) 33
投篮 (29) 29
进攻队员 (29) 29
防守队员 (29) 29
持球突破技术 (17) 17
防守 (17) 17
假动作 (16) 16
无球队员 (16) 16
传球 (15) 15
篮球比赛 (14) 14
运用 (12) 12
持球方法 (11) 11
运动员 (11) 11
不持球队员 (10) 10
技术动作 (10) 10
比赛中 (10) 10
赛中 (10) 10
交叉步 (9) 9
对手 (9) 9
篮球技术 (9) 9
裁判员 (9) 9
接球 (8) 8
教练员 (8) 8
新规则 (8) 8
篮球教学 (8) 8
纠正方法 (8) 8
训练 (8) 8
身体接触 (8) 8
进攻 (8) 8
进攻技术 (8) 8
分析 (7) 7
实心球 (7) 7
得分 (7) 7
技术分析 (7) 7
攻击性 (7) 7
比赛 (7) 7
突破技术 (7) 7
练习 (7) 7
跳投 (7) 7
运球突破 (7) 7
进攻战术 (7) 7
防守战术 (7) 7
战术配合 (6) 6
技术 (6) 6
掷界外球 (6) 6
球员 (6) 6
篮板球 (6) 6
篮球比赛中 (6) 6
跳起投篮 (6) 6
身体 (6) 6
身体素质 (6) 6
队员 (6) 6
交叉步持球突破 (5) 5
传接球 (5) 5
体育教学 (5) 5
体育教师 (5) 5
动作 (5) 5
动作方法 (5) 5
学生 (5) 5
投篮动作 (5) 5
持球移动 (5) 5
教学方法 (5) 5
球队 (5) 5
篮球运动员 (5) 5
紧逼防守 (5) 5
规则规定 (5) 5
防守技术 (5) 5
中枢脚 (4) 4
人盯人防守 (4) 4
侵人犯规 (4) 4
原地 (4) 4
右手 (4) 4
意识 (4) 4
技术犯规 (4) 4
投篮技术 (4) 4
投篮时机 (4) 4
持球时间 (4) 4
控制球 (4) 4
掩护 (4) 4
攻防战术 (4) 4
教学内容 (4) 4
最后用力 (4) 4
行进间 (4) 4
训练方法 (4) 4
起跳 (4) 4
足球 (4) 4
足球运动员 (4) 4
运用时机 (4) 4
错误动作 (4) 4
防守位置 (4) 4
防守训练 (4) 4
高校 (4) 4
nba (3) 3
世界强队 (3) 3
中国男篮 (3) 3
中小学生 (3) 3
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


吕梁教育学院学报, ISSN 1672-2086, 2016, Issue 4, pp. 84 - 85
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 28, pp. 45 - 46
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 4, pp. 248 - 248
Journal Article
体育教学, ISSN 1005-2410, 2015, Volume 35, Issue 12, pp. 67 - 68
Journal Article
体育教学, ISSN 1005-2410, 2015, Volume 35, Issue 12, pp. 42 - 46
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2014, Volume 4, Issue 23, pp. 38 - 39
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2014, Volume 4, Issue 27, pp. 178 - 179
Journal Article
三峡大学学报:人文社会科学版, ISSN 1672-6219, 2017, Issue S1, pp. 286 - 288
Journal Article
体育教学, ISSN 1005-2410, 2017, Volume 37, Issue 6, pp. 22 - 23
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2015, Issue 18, pp. 68 - 68
Journal Article
体育教学, ISSN 1005-2410, 2017, Volume 37, Issue 3, pp. 56 - 58
Journal Article
体育教学, ISSN 1005-2410, 2010, Issue 7, pp. 60 - 60
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2015, Issue 35, pp. 57 - 57
Journal Article
by 李昂
淮南师范学院学报, ISSN 1009-9530, 2013, Volume 15, Issue 4, pp. 91 - 93
Journal Article
西安体育学院学报, ISSN 1001-747X, 2009, Volume 26, Issue 4, pp. 487 - 491
Journal Article
辽宁体育科技, ISSN 1007-6204, 2011, Volume 33, Issue 5, pp. 66 - 68
Journal Article
学园:教育科研, ISSN 1674-4810, 2012, Issue 20, pp. 46 - 46
Journal Article
体育科学研究, ISSN 1007-7413, 2006, Volume 10, Issue 3, pp. 50 - 53
Journal Article
by 张翼
文体用品与科技, ISSN 1006-8902, 2017, Issue 4, pp. 197 - 198
Journal Article
科技视界, ISSN 2095-2457, 2014, Issue 14, pp. 212 - 266
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.