UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
换位思考 (2150) 2150
教师 (103) 103
学生 (93) 93
课堂教学 (52) 52
孩子 (46) 46
班主任 (44) 44
师生关系 (41) 41
学会 (40) 40
换位思考法 (39) 39
给你 (37) 37
人际交往 (33) 33
老师 (33) 33
告诉我 (29) 29
思维方式 (28) 28
不知道 (27) 27
领导干部 (27) 27
班级管理 (25) 25
学习成绩 (22) 22
教学过程 (22) 22
对我说 (21) 21
小学 (21) 21
教学效果 (20) 20
人际关系 (19) 19
学习方法 (19) 19
家长 (19) 19
现实生活 (19) 19
班集体 (19) 19
就这样 (18) 18
我自己 (18) 18
班主任工作 (18) 18
语文教学 (18) 18
教育方法 (17) 17
家庭教育 (16) 16
尊重 (16) 16
教学 (16) 16
自我意识 (16) 16
令人 (15) 15
学校管理 (15) 15
对方 (15) 15
教学方法 (15) 15
教育方式 (15) 15
数学教学 (15) 15
沟通 (15) 15
一本 (14) 14
人民群众 (14) 14
应用 (14) 14
引导学生 (14) 14
思想政治工作 (14) 14
他人 (13) 13
以人为本 (13) 13
同理心 (13) 13
堂课 (13) 13
学校教育 (13) 13
宽容 (13) 13
班级管理工作 (13) 13
中学 (12) 12
医患关系 (12) 12
幼儿园 (12) 12
教学活动 (12) 12
教育理念 (12) 12
有效沟通 (12) 12
管理 (12) 12
课堂气氛 (12) 12
赏识教育 (12) 12
阅读教学 (12) 12
使人 (11) 11
学习 (11) 11
工作方法 (11) 11
师生沟通 (11) 11
思想教育 (11) 11
才能 (11) 11
改变自己 (11) 11
教育工作 (11) 11
班干部 (11) 11
班风 (11) 11
讲道理 (11) 11
课程标准 (11) 11
逆向思维 (11) 11
与人为善 (10) 10
初中 (10) 10
学校 (10) 10
引导 (10) 10
心理压力 (10) 10
思想工作 (10) 10
批评教育 (10) 10
换位体验 (10) 10
教书育人 (10) 10
教学实践 (10) 10
教育效果 (10) 10
文中 (10) 10
爱心 (10) 10
班会课 (10) 10
理解 (10) 10
生活 (10) 10
相信你 (10) 10
语文阅读教学 (10) 10
课程改革 (10) 10
亲子关系 (9) 9
人文关怀 (9) 9
公司 (9) 9
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 张勇
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 71, pp. 77 - 78
Journal Article
宁夏教育, ISSN 1002-4050, 2017, Issue 3, pp. 62 - 63
Journal Article
by 贾猛
中小学心理健康教育, ISSN 1671-2684, 2017, Issue 32, pp. 79 - 80
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 10, pp. 72 - 72
Journal Article
江西教育:管理版(A), ISSN 1006-270X, 2017, Issue 3, pp. 42 - 43
Journal Article
by 刘巍
昭通学院学报, ISSN 2095-7408, 2017, Volume 39, Issue 2, pp. 161 - 162
Journal Article
by 蒋斌
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 18, pp. 147 - 147
Journal Article
昭通学院学报, ISSN 2095-7408, 2017, Volume 39, Issue 2, pp. 16 - 17
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2015, Issue 13, pp. 143 - 144
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2015, Issue 9, pp. 172 - 172
Journal Article
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2018, Issue 2, pp. 146 - 146
Journal Article
报刊荟萃:下, ISSN 1672-8688, 2018, Issue 1, pp. 251 - 251
Journal Article
报刊荟萃:下, ISSN 1672-8688, 2018, Issue 2, pp. 295 - 295
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 5, pp. 25 - 25
Journal Article
by 屠琰
中小学心理健康教育, ISSN 1671-2684, 2016, Issue 23, pp. 29 - 31
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2016, Issue 14, pp. 20 - 20
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2016, Issue 2, pp. 11 - 11
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 20, pp. 42 - 42
Journal Article
全科护理, ISSN 1674-4748, 2016, Volume 14, Issue 23, pp. 2425 - 2426
Journal Article
山东教育:中学刊, ISSN 1004-0897, 2017, Issue 5, pp. 14 - 14
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.