UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
学习方式 (522) 522
被动接受 (266) 266
接受学习 (247) 247
教学方式 (150) 150
接受方式 (147) 147
接受式学习 (139) 139
学生 (121) 121
接受性学习 (112) 112
学生主动参与 (92) 92
学生学习方式 (91) 91
探究性学习 (89) 89
新课程改革 (79) 79
自主学习 (73) 73
探究式学习 (61) 61
课堂教学 (61) 61
基础教育课程改革 (60) 60
接受者 (59) 59
教学模式 (52) 52
研究性学习 (50) 50
教学内容 (49) 49
死记硬背 (47) 47
学习过程 (42) 42
接受能力 (41) 41
接受性学习方式 (40) 40
课程改革 (40) 40
数学教学 (39) 39
新课程 (39) 39
教师 (38) 38
教学过程 (36) 36
课堂讨论 (35) 35
传统方式 (34) 34
合作学习 (34) 34
探究学习 (34) 34
解决问题的能力 (34) 34
思维方式 (33) 33
学生自主学习 (32) 32
接受 (32) 32
课程实施 (32) 32
新课程标准 (31) 31
语文教学 (31) 31
培养 (30) 30
基础教育课程改革纲要 (30) 30
接受教育 (30) 30
教育方式 (29) 29
学习目标 (28) 28
小学 (28) 28
接受式 (28) 28
机械训练 (26) 26
创新精神 (25) 25
实践能力 (25) 25
传播方式 (23) 23
应用 (23) 23
自主 (23) 23
高中历史教学 (23) 23
数学课堂教学 (22) 22
接受美学 (21) 21
教学实践 (21) 21
语文课堂 (21) 21
主动学习 (20) 20
可接受性 (20) 20
学习兴趣 (20) 20
教学改革 (20) 20
以学生发展为本 (19) 19
发现学习 (19) 19
引导学生 (19) 19
真理 (19) 19
课堂教学模式 (19) 19
学习方法 (18) 18
小组合作学习 (18) 18
探究性学习方式 (18) 18
接受心理 (18) 18
教学方法 (18) 18
生活方式 (18) 18
语文课程标准 (18) 18
课改 (18) 18
历史教学 (17) 17
学习活动 (17) 17
自主探究 (17) 17
学生自主 (16) 16
教学效果 (16) 16
数学课程标准 (16) 16
能力的培养 (16) 16
课程标准 (16) 16
课程理念 (16) 16
高中 (16) 16
以学生为主体 (15) 15
小学数学 (15) 15
数学课堂 (15) 15
新课标 (15) 15
素质教育 (15) 15
获取知识 (15) 15
语文教师 (15) 15
语文课堂教学 (15) 15
主动探究 (14) 14
合作交流 (14) 14
学习内容 (14) 14
教师指导 (14) 14
阅读教学 (14) 14
主动参与 (13) 13
初中 (13) 13
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


兰州教育学院学报, ISSN 1008-5823, 2017, Volume 33, Issue 2, pp. 47 - 48
Journal Article
广西青年干部学院学报, ISSN 1008-5254, 2016, Volume 26, Issue 6, pp. 25 - 28
Journal Article
淮南师范学院学报, ISSN 1009-9530, 2014, Volume 16, Issue 4, pp. 127 - 130
Journal Article
理科考试研究:高中版, ISSN 1008-4126, 2015, Volume 22, Issue 1, pp. 38 - 39
Journal Article
泉州师范学院学报, ISSN 1009-8224, 2013, Volume 31, Issue 4, pp. 93 - 96
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2013, Issue 11, pp. 181 - 182
Journal Article
江苏教育研究:实践(B版), ISSN 1673-9094, 2015, Issue 6, pp. 41 - 42
Journal Article
中国报业, ISSN 1671-0029, 2015, Issue 11, pp. 18 - 19
Journal Article
中国广告, ISSN 1005-9156, 2011, Issue 4, pp. 127 - 128
Journal Article
南方文壇, ISSN 1003-7772, 01/2011, Volume 2011, Issue 1, pp. 6 - 10
Journal Article
湖北廣播電視大學學報, ISSN 1008-7427, 01/2007, Volume 27, Issue 1, pp. 108 - 110
Journal Article
湖南中学物理, ISSN 1673-1875, 2012, Issue 7, pp. 29 - 30
Journal Article
中国广告, ISSN 1005-9156, 2010, Issue 6, pp. 158 - 159
Journal Article
中国广告, ISSN 1005-9156, 2012, Issue 11, pp. 19 - 19
Journal Article
Ming zuo xin shang, ISSN 1006-0189, 2017, Issue 7, pp. 5 - 8
Journal Article
by 韩霄
新闻知识, ISSN 1003-3629, 2009, Issue 3, pp. 57 - 58
Journal Article
三峡论坛, ISSN 1003-1332, 2016, Issue 1, pp. 85 - 89
Journal Article
中国工运, ISSN 1003-7594, 2017, Issue 11, pp. 55 - 57
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.