X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
推广 (9366) 9366
技术推广 (4017) 4017
推广应用 (2612) 2612
阅读推广 (2610) 2610
农业技术推广 (1971) 1971
大面积推广 (1728) 1728
应用 (1708) 1708
市场推广 (1635) 1635
推广使用 (1459) 1459
农机推广 (1390) 1390
农技推广 (1245) 1245
对策 (1194) 1194
中国 (1167) 1167
推广工作 (1154) 1154
科技推广 (1088) 1088
品牌推广 (1067) 1067
问题 (1060) 1060
农业生产 (819) 819
高校图书馆 (787) 787
水产技术推广 (733) 733
推广种植 (723) 723
推广普通话 (722) 722
图书馆 (696) 696
现状 (687) 687
农业科技推广 (637) 637
农业机械化 (635) 635
产品推广 (632) 632
农业部 (606) 606
营销推广 (583) 583
新品种 (582) 582
农业技术推广中心 (577) 577
技术推广工作 (568) 568
经济效益 (568) 568
农业科技 (561) 561
创新 (545) 545
农业推广 (542) 542
水稻 (511) 511
农业发展 (507) 507
公共图书馆 (500) 500
农技推广体系 (500) 500
示范推广 (492) 492
技术 (485) 485
农业技术 (478) 478
农机推广工作 (471) 471
新技术推广 (455) 455
推广体系 (441) 441
建议 (433) 433
农业 (429) 429
栽培技术 (420) 420
种植面积 (420) 420
农机化技术推广 (410) 410
农村经济 (410) 410
玉米 (405) 405
农民 (393) 393
现代农业 (385) 385
基层农技推广 (378) 378
农机技术推广 (367) 367
推广模式 (357) 357
推广策略 (348) 348
农技推广工作 (345) 345
农业机械 (343) 343
发展 (342) 342
革新推广 (328) 328
农业现代化 (325) 325
高产栽培技术 (318) 318
农民增收 (311) 311
科技成果推广 (308) 308
全民阅读 (304) 304
科技成果 (304) 304
成果推广 (300) 300
江苏省 (297) 297
粮食生产 (296) 296
农业技术推广体系 (292) 292
改革 (291) 291
农机化 (289) 289
新技术 (288) 288
企业 (287) 287
推广价值 (284) 284
品种推广 (278) 278
良种推广 (276) 276
应用推广 (269) 269
选育 (260) 260
农村 (259) 259
示范 (253) 253
策略 (253) 253
农业技术推广服务中心 (251) 251
试验示范 (250) 250
农技推广中心 (241) 241
措施 (239) 239
农业科技成果 (238) 238
农技推广服务 (236) 236
技术推广体系 (230) 230
存在问题 (229) 229
2010年 (226) 226
汉语国际推广 (226) 226
品牌 (224) 224
科技创新 (219) 219
服务 (218) 218
棉花 (216) 216
农机 (214) 214
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Journal Article
by 梁彦
电影艺术, ISSN 0257-0181, 1957, Issue 3, pp. 18 - 18
Journal Article
语文建设, ISSN 1001-8476, 1957, Issue 9, pp. 11 - 12
Journal Article
语文建设, ISSN 1001-8476, 1957, Issue 10, pp. 48 - 49
Journal Article
中国金融, ISSN 0578-1485, 1957, Issue 1, pp. 11 - 11
Journal Article
Journal Article
by
中国金融, ISSN 0578-1485, 1957, Issue 17, pp. 18 - 18
Journal Article
Journal Article
by 湯杰
中国金融, ISSN 0578-1485, 1957, Issue 8, pp. 23 - 24
Journal Article
Journal Article
Journal Article
语文建设, ISSN 1001-8476, 1957, Issue 10, p. 6
Journal Article
Journal Article
by D.T
语文建设, ISSN 1001-8476, 1957, Issue 12, p. 24
Journal Article
Journal Article
语文建设, ISSN 1001-8476, 1958, Issue 8, pp. 3 - 4
<正> 同志们:全国普通话教学成绩观摩会今天开幕了。我代表中央推广普通话工作委员会和中国文字改革委员会向你们表示热烈的欢迎,并预祝大会成功。我们这次会议是在中央的深切关怀下和各省市的热烈支 
普通话教学;推广普通话;开幕辞;中国文字;初等学校;视内;教育工作者;天学;人能;中所
Journal Article
中国金融, ISSN 0578-1485, 1958, Issue 13, pp. 19 - 19
<正> 河南省分行在長葛县召开“四員合一”的現場观摩会議后,河南省的許多支行相繼推广了这个先进經驗。嵩县支行向全行职工傳达了長葛現場会議的精神后,6月2日召开了各部門負責人会議,3日正式試行“四員合一”办法,根据县城机关、企業、团体的分布情况划分为四个片,把銀行干部8人編为5个組,4个組出外流务。登封县 
合一 | 观摩会 | 机关 | 储蓄 | 干部 | 县支行 | 分布情况 | 推广 | 河南省 | 精神
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.