UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
改变自己 (2213) 2213
改变 (2154) 2154
病理改变 (1400) 1400
改变世界 (433) 433
病理生理改变 (325) 325
心电图 (314) 314
临床表现 (311) 311
治疗 (307) 307
改变观念 (299) 299
退行性改变 (298) 298
st-t改变 (254) 254
患者 (238) 238
行为改变 (228) 228
结构改变 (227) 227
心电图改变 (211) 211
知识改变命运 (204) 204
诊断 (200) 200
临床分析 (189) 189
改変 (185) 185
给你 (185) 185
发病机制 (182) 182
形态学改变 (171) 171
体位改变 (160) 160
动力学改变 (156) 156
影像学改变 (156) 156
临床意义 (148) 148
告诉我 (146) 146
就这样 (145) 145
冠心病 (139) 139
病理学改变 (135) 135
临床观察 (132) 132
我自己 (130) 130
大鼠 (124) 124
护理 (122) 122
老年人 (119) 119
不知道 (118) 118
态度改变 (117) 117
这个世界 (115) 115
临床症状 (110) 110
中国 (107) 107
糖尿病 (107) 107
手术治疗 (101) 101
影响 (99) 99
急性心肌梗死 (95) 95
st段改变 (93) 93
t波改变 (93) 93
临床资料 (93) 93
对照组 (92) 92
应用 (92) 92
并发症 (91) 91
眼底改变 (89) 89
病理性改变 (88) 88
功能改变 (87) 87
鉴别诊断 (87) 87
教师 (86) 86
高血压 (85) 85
早期诊断 (83) 83
疗效观察 (83) 83
颈椎病 (83) 83
动物模型 (82) 82
组织学改变 (82) 82
形态改变 (81) 81
诊断价值 (81) 81
课堂教学 (80) 80
临床应用 (77) 77
学生 (76) 76
对我说 (75) 75
临床研究 (73) 73
儿童 (73) 73
冠状动脉造影 (73) 73
异常改变 (72) 72
modic改变 (71) 71
临床治疗 (70) 70
一本 (69) 69
临床诊断 (69) 69
心律失常 (69) 69
特征性改变 (69) 69
改变现状 (68) 68
临床特点 (66) 66
学习成绩 (66) 66
改变体位 (66) 66
研究 (66) 66
观念改变 (66) 66
心血管疾病 (65) 65
临床 (64) 64
发病率 (63) 63
治疗方法 (63) 63
science & technology (62) 62
改变量 (62) 62
令人 (61) 61
器质性改变 (61) 61
活着 (61) 61
social sciences (60) 60
临床综合征 (60) 60
主要表现 (59) 59
基因改变 (59) 59
环境改变 (59) 59
相信自己 (59) 59
回顾性分析 (58) 58
组织病理学改变 (58) 58
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


高中生:青春励志, ISSN 1671-329X, 2015, Issue 6, pp. 1 - 1
Journal Article
烟台果树, ISSN 1005-9938, 2018, Issue 1, pp. 36 - 37
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 39, pp. 60 - 62
Journal Article
by 李昕
Huan bohai jingji liaowang, ISSN 1004-9754, 2017, Issue 11, pp. 24 - 24
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 9, p. 167
Journal Article
音乐创作, ISSN 0513-2436, 2017, Issue 7, pp. 178 - 180
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 9, pp. 167 - 167
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 4, p. 163
Journal Article
无线互联科技, ISSN 1672-6944, 2014, Issue 12, pp. 266 - 267
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2018, Issue 3, pp. 18 - 19
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2018, Issue 1, pp. 55 - 55
Journal Article
体育教学, ISSN 1005-2410, 2018, Volume 38, Issue 1, pp. 41 - 42
Journal Article
基础教育论坛, ISSN 1674-6023, 2016, Issue 3, pp. 60 - 61
Journal Article
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2016, Volume 34, Issue 15, pp. 117 - 118
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2016, Issue 10, pp. 27 - 27
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 7, pp. 206 - 206
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 13, pp. 81 - 81
Journal Article
by 熊燕
小说月刊:下半月, ISSN 1002-3399, 2016, Issue 6, pp. 119 - 120
Journal Article
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue 6, pp. 87 - 87
Journal Article
by 沈阳
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2016, Issue 8, pp. 71 - 71
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.