UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
故意杀人罪 (1047) 1047
故意 (804) 804
故意伤害罪 (778) 778
故意杀人 (462) 462
故意伤害 (341) 341
有期徒刑 (256) 256
被告人 (254) 254
故意犯罪 (246) 246
间接故意 (237) 237
主观故意 (234) 234
行为人 (222) 222
犯罪故意 (210) 210
犯罪行为 (201) 201
剥夺政治权利 (162) 162
中级人民法院 (158) 158
故意杀人案 (155) 155
被害人 (149) 149
刑法 (132) 132
过失 (127) 127
犯罪嫌疑人 (124) 124
直接故意 (117) 117
危害结果 (106) 106
司法实践 (106) 106
犯罪分子 (103) 103
一审判决 (99) 99
检察院 (99) 99
故意伤害案 (94) 94
我国刑法 (91) 91
犯罪构成 (89) 89
犯罪事实 (86) 86
人民法院 (84) 84
共同犯罪 (84) 84
检察机关 (84) 84
提起公诉 (83) 83
故意毁坏财物罪 (83) 83
死刑 (82) 82
判处死刑 (80) 80
过失犯罪 (80) 80
刑事案件 (77) 77
刑事责任 (77) 77
中国 (75) 75
共同故意 (72) 72
判处 (69) 69
社会危害性 (69) 69
正当防卫 (63) 63
防卫过当 (63) 63
高级人民法院 (63) 63
人民检察院 (62) 62
致人死亡 (62) 62
因果关系 (61) 61
寻衅滋事罪 (60) 60
公安机关 (59) 59
抢劫罪 (58) 58
最高人民法院 (57) 57
案件 (57) 57
故意行为 (54) 54
犯罪目的 (54) 54
犯罪 (52) 52
故意说 (51) 51
交通肇事罪 (50) 50
定罪处罚 (50) 50
罪过形式 (50) 50
法院 (49) 49
交通肇事 (48) 48
构成要件 (47) 47
犯罪主体 (46) 46
公私财物 (44) 44
盗窃罪 (44) 44
2010年 (43) 43
刑法理论 (43) 43
国家工作人员 (43) 43
犯罪未遂 (43) 43
公安局 (42) 42
法律 (42) 42
共同犯罪人 (41) 41
开庭审理 (41) 41
主观方面 (40) 40
北京市 (40) 40
明知 (40) 40
法定刑 (40) 40
行为 (40) 40
故意伤害案件 (39) 39
司法机关 (38) 38
违法性认识 (38) 38
犯罪结果 (36) 36
非法拘禁罪 (36) 36
刑事拘留 (35) 35
刑事诉讼法 (35) 35
法医鉴定 (35) 35
不法侵害 (34) 34
取保候审 (34) 34
故意传播 (34) 34
数罪并罚 (34) 34
河南省 (34) 34
孩子 (33) 33
情节恶劣 (33) 33
中级法院 (32) 32
公诉机关 (32) 32
刑罚 (32) 32
案例 (32) 32
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Fa xue (Shanghai, China : 1982), ISSN 1000-4238, 1956, Issue 1, pp. 39 - 42
Journal Article
Journal Article
Fa xue (Shanghai, China : 1982), ISSN 1000-4238, 1958, Issue 7, pp. 50 - 51
Journal Article
神戸法學雜誌, ISSN 0452-2400, 10/1959, Volume 9, pp. 148 - 176
Journal Article
法政研究, ISSN 0387-2882, 12/1959, Volume 26, pp. 221 - 240
Journal Article
同志社法學, ISSN 0387-7612, 06/1965, Volume 17, pp. 1 - 25
Journal Article
政経論叢, ISSN 0488-1109, 02/1967, Volume 16, pp. 29 - 51
Journal Article
大阪経大論集, ISSN 0474-7909, 09/1968, Volume 65, pp. 103 - 125
Journal Article
創価法学, ISSN 0388-3019, 12/1978, Volume 8, pp. 107 - 124
Journal Article
环球法律评论, ISSN 1009-6728, 1980, Issue 6, pp. 69 - 69
Journal Article
Fa xue za zhi (Beijing, China), ISSN 1001-618X, 1980, Issue 3, pp. 66 - 67
Journal Article
Xian dai fa xue, ISSN 1001-2397, 1980, Issue 4, pp. 62 - 62
Journal Article
Fa xue za zhi (Beijing, China), ISSN 1001-618X, 1980, Issue 3, pp. 19 - 21
Journal Article
Journal Article
Fa xue za zhi (Beijing, China), ISSN 1001-618X, 1980, Issue 2, pp. 72 - 73
Journal Article
Fa xue za zhi (Beijing, China), ISSN 1001-618X, 1980, Issue 3, pp. 67 - 68
Journal Article
Xian dai fa xue, ISSN 1001-2397, 1980, Issue 4, pp. 64 - 64
Journal Article
by 金诚
Fa xue za zhi (Beijing, China), ISSN 1001-618X, 1981, Issue 6, pp. 58 - 59
Journal Article
Fa xue za zhi (Beijing, China), ISSN 1001-618X, 1981, Issue 2, pp. 48 - 48
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.