UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
父母教养方式 (838) 838
教养方式 (667) 667
家庭教养方式 (277) 277
大学生 (229) 229
家庭教育 (151) 151
心理健康 (132) 132
青少年 (91) 91
儿童 (65) 65
亲子关系 (63) 63
初中生 (57) 57
家庭环境 (54) 54
中学生 (53) 53
应对方式 (53) 53
自尊 (52) 52
人格 (48) 48
教育方式 (46) 46
孩子 (44) 44
网络成瘾 (42) 42
幼儿 (41) 41
父母 (38) 38
人格特征 (37) 37
自我意识 (35) 35
高中生 (35) 35
主观幸福感 (31) 31
小学生 (29) 29
自我概念 (28) 28
影响因素 (27) 27
气质 (27) 27
独生子女 (27) 27
社会支持 (26) 26
家长 (25) 25
教养 (25) 25
父亲教养方式 (24) 24
医学生 (23) 23
教养态度 (23) 23
影响 (22) 22
中介作用 (21) 21
母亲教养方式 (21) 21
学业成绩 (20) 20
学习成绩 (20) 20
成就动机 (20) 20
精神分裂症 (20) 20
行为问题 (19) 19
问题行为 (19) 19
同伴关系 (18) 18
大学新生 (18) 18
问卷调查 (18) 18
人际关系 (17) 17
孤独感 (17) 17
教育方法 (17) 17
早期教育 (17) 17
母亲 (17) 17
行为习惯 (17) 17
儿童社会化 (16) 16
家庭 (16) 16
家庭氛围 (16) 16
家庭结构 (16) 16
心理发展 (16) 16
焦虑 (16) 16
相关性 (16) 16
自我和谐 (16) 16
行为方式 (16) 16
性别角色 (15) 15
父母教养方式评价量表 (15) 15
社交焦虑 (15) 15
自我效能感 (15) 15
儿童发展 (14) 14
家庭因素 (14) 14
家庭教养 (14) 14
家长教育 (14) 14
幼儿园 (14) 14
抑郁 (14) 14
教育理念 (14) 14
自信心 (14) 14
embu (13) 13
个性特征 (13) 13
应付方式 (13) 13
强迫症 (13) 13
成人依恋 (13) 13
社会化 (13) 13
中介效应 (12) 12
人格发展 (12) 12
人际交往 (12) 12
同伴交往 (12) 12
学前儿童 (12) 12
心理素质 (12) 12
抑郁症 (12) 12
攻击行为 (12) 12
流动儿童 (12) 12
自我评价 (12) 12
子女 (11) 11
情绪智力 (11) 11
攻击性行为 (11) 11
相关 (11) 11
相关分析 (11) 11
社会性发展 (11) 11
防御机制 (11) 11
青少年犯罪 (11) 11
专制型 (10) 10
亲社会行为 (10) 10
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 孙昊
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 16, pp. 15 - 17
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 36, pp. 66 - 67
Journal Article
江苏教育研究:理论(A版), ISSN 1673-9094, 2017, Issue 7, pp. 12 - 16
Journal Article
心理学探新, ISSN 1003-5184, 2017, Volume 37, Issue 6, pp. 537 - 542
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2015, Issue 15, p. 66
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 25, pp. 155 - 155
Journal Article
大庆师范学院学报, ISSN 2095-0063, 2018, Volume 38, Issue 1, pp. 146 - 151
Journal Article
校园心理, ISSN 1673-1662, 2018, Volume 16, Issue 1, pp. 31 - 34
Journal Article
by 张楚 and 王江洋
Zhongguo jian kang jiao yu, ISSN 1002-9982, 2016, Volume 32, Issue 2, pp. 124 - 126
Journal Article
黑龙江教育学院学报, ISSN 1001-7836, 2015, Volume 34, Issue 9, pp. 1 - 3
Journal Article
校园心理, ISSN 1673-1662, 2017, Volume 15, Issue 2, pp. 90 - 94
Journal Article
by 陈虹
中小学心理健康教育, ISSN 1671-2684, 2017, Issue 4, pp. 56 - 57
Journal Article
鄂州大学学报, ISSN 1008-9004, 2017, Volume 24, Issue 2, pp. 70 - 72
Journal Article
中国卫生标准管理, ISSN 1674-9316, 2017, Volume 8, Issue 13, pp. 19 - 21
Journal Article
by 张媛
大观(东京文学), ISSN 2095-8250, 2017, Issue 6, p. 238
Journal Article
中小学心理健康教育, ISSN 1671-2684, 2017, Issue 9, pp. 7 - 10
Journal Article
三峡大学学报:人文社会科学版, ISSN 1672-6219, 2017, Issue S1, pp. 254 - 255
Journal Article
by 郭磊
长春教育学院学报, ISSN 1671-6531, 2017, Volume 33, Issue 1, pp. 57 - 59
Journal Article
太原城市职业技术学院学报, ISSN 1673-0046, 2017, Issue 1, pp. 74 - 76
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 4X, p. 46
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.