UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
课程体系 (6361) 6361
教学体系 (6188) 6188
实践教学体系 (3941) 3941
教学改革 (3679) 3679
教学质量 (2990) 2990
实践教学 (2839) 2839
评价体系 (2707) 2707
教学方法 (2281) 2281
教学内容 (2046) 2046
教学模式 (1812) 1812
知识体系 (1787) 1787
课堂教学 (1222) 1222
构建 (1071) 1071
高校 (1061) 1061
实验教学 (980) 980
人才培养 (967) 967
高职院校 (966) 966
教育体系 (932) 932
体系 (898) 898
学生 (874) 874
实验教学体系 (860) 860
教学效果 (696) 696
教学过程 (692) 692
教学 (691) 691
指标体系 (670) 670
监控体系 (668) 668
教材体系 (654) 654
改革 (653) 653
素质教育 (645) 645
高职教育 (644) 644
课程改革 (632) 632
教学实践 (631) 631
高职 (614) 614
高等教育 (597) 597
教学评价体系 (592) 592
创新能力 (584) 584
教学管理 (562) 562
教师 (558) 558
实践 (544) 544
高等职业教育 (535) 535
人才培养模式 (529) 529
培养目标 (502) 502
教学目标 (497) 497
语文教学 (492) 492
保障体系 (489) 489
课程设置 (489) 489
体系构建 (463) 463
教学计划 (462) 462
教学评价 (457) 457
创新 (406) 406
新课程改革 (400) 400
高等学校 (393) 393
数学教学 (378) 378
体育教学 (375) 375
教育改革 (365) 365
应用型人才 (351) 351
教学活动 (351) 351
教学方式 (350) 350
职业教育 (349) 349
思想政治理论课 (347) 347
教学工作 (339) 339
评价指标体系 (335) 335
新课程体系 (332) 332
应用 (331) 331
实践能力 (330) 330
学科体系 (325) 325
学习过程 (314) 314
高等院校 (311) 311
理论体系 (307) 307
培养 (305) 305
教学理念 (297) 297
独立学院 (291) 291
教学质量监控体系 (285) 285
教学设计 (284) 284
校企合作 (284) 284
课程建设 (284) 284
英语教学 (282) 282
课程体系改革 (282) 282
管理体系 (281) 281
教学手段 (280) 280
高中 (274) 274
初中 (272) 272
课程标准 (270) 270
培养模式 (263) 263
能力培养 (259) 259
双语教学 (252) 252
小学 (252) 252
教育教学改革 (252) 252
评估体系 (252) 252
教育教学 (248) 248
课程教学 (248) 248
数学知识体系 (243) 243
引导学生 (238) 238
大学生 (232) 232
教育课程体系 (232) 232
教学质量保障体系 (229) 229
新课程标准 (228) 228
考核体系 (227) 227
质量保障体系 (225) 225
教学策略 (219) 219
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


河北工程大学学报:社会科学版, ISSN 1673-9477, 2017, Volume 34, Issue 3, pp. 128 - 129
Journal Article
by 栗微
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2018, Issue 1, pp. 158 - 158
Journal Article
长春大学学报, ISSN 1009-3907, 2016, Volume 26, Issue 2, pp. 112 - 114
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2016, Issue 8, pp. 141 - 142
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 20, pp. 82 - 84
Journal Article
语文教学通讯:高中(A), ISSN 1004-6097, 2017, Issue 2, pp. 4 - 7
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Volume 16, Issue 6, pp. 156 - 157
Journal Article
当代教育理论与实践, ISSN 1674-5884, 2017, Volume 9, Issue 3, pp. 48 - 50
Journal Article
基础医学教育, ISSN 2095-1450, 2017, Volume 19, Issue 11, pp. 826 - 828
Journal Article
读书文摘:青年版, ISSN 1671-7724, 2015, Issue 9, p. 51
Journal Article
实验室科学, ISSN 1672-4305, 2016, Volume 19, Issue 4, pp. 134 - 137
Journal Article
by 刘垚
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 10, pp. 252 - 253
Journal Article
职业技术, ISSN 1672-0601, 2017, Volume 16, Issue 4, pp. 46 - 48
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 9, pp. 133 - 133
Journal Article
继续教育, ISSN 1006-9720, 2017, Volume 31, Issue 2, pp. 60 - 61
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 2, pp. 18 - 19
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 23, pp. 259 - 260
Journal Article
山东化工, ISSN 1008-021X, 2017, Volume 46, Issue 9, pp. 128 - 130
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 18, pp. 110 - 111
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2015, Issue 5, pp. 226 - 227
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.