UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
信息化 (3031) 3031
教育信息化 (2209) 2209
信息化教学 (2144) 2144
信息技术 (1248) 1248
教学模式 (733) 733
教学改革 (573) 573
信息化时代 (555) 555
应用 (547) 547
课堂教学 (542) 542
教学 (476) 476
教学设计 (473) 473
信息化建设 (464) 464
教学信息化 (438) 438
教学管理 (411) 411
信息化社会 (334) 334
教育教学 (309) 309
高校 (286) 286
教学资源 (282) 282
教学方法 (281) 281
现代信息技术 (279) 279
多媒体技术 (268) 268
教学质量 (268) 268
信息化技术 (263) 263
现代教育技术 (238) 238
语文教学 (232) 232
多媒体教学 (226) 226
教师 (225) 225
高职院校 (224) 224
教学手段 (221) 221
教育信息化建设 (213) 213
信息化环境 (211) 211
教学效果 (206) 206
学生 (205) 205
信息化教学设计 (203) 203
会计信息化 (192) 192
信息化教学能力 (191) 191
信息化教育 (191) 191
中小学 (183) 183
网络教学 (183) 183
教育现代化 (181) 181
多媒体 (180) 180
教学方式 (176) 176
教育改革 (174) 174
信息化进程 (169) 169
信息化发展 (167) 167
教学过程 (162) 162
教学内容 (161) 161
英语教学 (159) 159
信息技术教学 (157) 157
信息技术教育 (150) 150
小学 (147) 147
教学实践 (146) 146
实验教学 (145) 145
学习方式 (142) 142
数学教学 (142) 142
职业教育 (136) 136
素质教育 (133) 133
互联网 (131) 131
社会信息化 (131) 131
翻转课堂 (131) 131
中职 (129) 129
信息化教学模式 (129) 129
实践 (127) 127
微课 (126) 126
高职 (125) 125
学校信息化 (122) 122
网络技术 (122) 122
教育教学改革 (119) 119
学校 (118) 118
自主学习 (118) 118
教育技术 (115) 115
教育领域 (115) 115
课堂 (114) 114
信息化手段 (113) 113
课程整合 (113) 113
信息化管理 (112) 112
信息素养 (112) 112
实践教学 (111) 111
学习过程 (110) 110
基础教育信息化 (109) 109
信息时代 (108) 108
初中 (104) 104
职业院校 (103) 103
课程改革 (103) 103
教学环境 (102) 102
创新 (99) 99
信息化工作 (96) 96
教学活动 (96) 96
中学 (94) 94
电子白板 (94) 94
计算机技术 (93) 93
21世纪 (92) 92
信息化平台 (92) 92
基础教育 (92) 92
教育工作者 (92) 92
网络环境 (91) 91
新课程改革 (90) 90
校园网 (90) 90
教学资源库 (89) 89
计算机辅助教学 (89) 89
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 徐红
职业技术, ISSN 1672-0601, 2017, Volume 16, Issue 2, pp. 29 - 30
Journal Article
淮南职业技术学院学报, ISSN 1671-4733, 2018, Volume 18, Issue 1, pp. 90 - 91
Journal Article
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2018, Issue 3, pp. 142 - 143
Journal Article
读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2016, Issue 5, p. 37
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 9, p. 88
Journal Article
河北软件职业技术学院学报, ISSN 1673-2022, 2017, Volume 19, Issue 4, pp. 26 - 29
Journal Article
by 黄雨
海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 11, pp. 88 - 89
Journal Article
山东化工, ISSN 1008-021X, 2018, Volume 47, Issue 4, pp. 138 - 140
Journal Article
江苏教育研究:职教(C版), ISSN 1673-9094, 2017, Issue 1, pp. 14 - 16
Journal Article
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2016, Issue 10, pp. 102 - 104
Journal Article
教育与教学研究, ISSN 1674-6120, 2016, Volume 30, Issue 12, pp. 45 - 49
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2014, Issue 2, pp. 59 - 59
Journal Article
by 聂琪
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 44, pp. 222 - 224
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 36, pp. 150 - 150
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2017, Issue 3, pp. 232 - 233
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 6, pp. 61 - 62
Journal Article
by 单强
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 11, p. 161
Journal Article
江苏科技信息, ISSN 1004-7530, 2017, Issue 5, pp. 74 - 75
Journal Article
by 刘娟
广东蚕业, ISSN 2095-1205, 2017, Volume 51, Issue 10, p. 27
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 9, pp. 113 - 114
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.