UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学内容 (62048) 62048
教学方法 (12895) 12895
课堂教学 (7976) 7976
教学目标 (6190) 6190
学生 (5861) 5861
课文内容 (5588) 5588
教学设计 (5099) 5099
教学过程 (5004) 5004
教学改革 (4544) 4544
教材内容 (4363) 4363
教学效果 (4345) 4345
语文教学 (4110) 4110
教师 (3745) 3745
小学 (3457) 3457
阅读教学 (3321) 3321
数学教学 (3204) 3204
教学手段 (2880) 2880
学习内容 (2821) 2821
课程内容 (2798) 2798
教学模式 (2790) 2790
内容 (2613) 2613
中学 (2519) 2519
学习兴趣 (2508) 2508
教学质量 (2466) 2466
课程标准 (2432) 2432
教学活动 (2210) 2210
引导学生 (2011) 2011
教学实践 (1984) 1984
课程改革 (1959) 1959
教学方式 (1923) 1923
初中 (1890) 1890
人教版 (1887) 1887
体育教学 (1739) 1739
教育内容 (1672) 1672
教学目的 (1638) 1638
学习过程 (1629) 1629
课堂教学内容 (1588) 1588
素质教育 (1558) 1558
小学数学 (1494) 1494
高校 (1459) 1459
教学策略 (1439) 1439
高中 (1424) 1424
英语教学 (1396) 1396
苏教版 (1385) 1385
信息技术 (1241) 1241
教学情境 (1239) 1239
语文 (1209) 1209
数学 (1175) 1175
新课程改革 (1164) 1164
教学 (1153) 1153
实验教科书 (1128) 1128
教学实录 (1126) 1126
应用 (1125) 1125
自主学习 (1081) 1081
学习方式 (1079) 1079
培养 (1069) 1069
课堂 (1064) 1064
小学生 (1040) 1040
教学任务 (1036) 1036
教学大纲 (1035) 1035
改革 (1006) 1006
课堂气氛 (995) 995
课程设置 (989) 989
教材 (979) 979
课程体系 (970) 970
义务教育课程标准 (952) 952
语文教师 (859) 859
义务教育 (852) 852
实验教学 (845) 845
教学理念 (841) 841
思维能力 (837) 837
新课程标准 (825) 825
学习活动 (820) 820
培养学生 (811) 811
教学工作 (806) 806
教学计划 (791) 791
学习方法 (789) 789
教学重点 (787) 787
作文教学 (783) 783
新课程 (776) 776
五年级 (774) 774
多媒体技术 (760) 760
实践教学 (752) 752
数学内容 (744) 744
思想内容 (743) 743
教学形式 (742) 742
数学课堂教学 (742) 742
教材分析 (735) 735
学习 (734) 734
小学语文教学 (712) 712
数学知识 (707) 707
语文课堂教学 (702) 702
教学评价 (699) 699
课本内容 (693) 693
数学课堂 (683) 683
多媒体教学 (675) 675
语言文字 (672) 672
语文课堂 (669) 669
中小学 (664) 664
培养目标 (654) 654
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


课程教学研究, ISSN 2095-2791, 2017, Issue 10, pp. 54 - 56
Journal Article
by 刘森
神州, ISSN 1009-5071, 2016, Issue 24, pp. 63 - 63
Journal Article
by 周璇
写作:中, ISSN 1002-7343, 2017, Issue 2, pp. 31 - 32
Journal Article
黑河学院学报, ISSN 1674-9499, 2017, Volume 8, Issue 8, pp. 153 - 154
Journal Article
教育(周刊), ISSN 1673-2413, 2018, Issue 4, pp. 72 - 72
Journal Article
语文教学通讯:学术(D), ISSN 1004-6097, 2018, Issue 1, pp. 5 - 9
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 19, p. 97
Journal Article
中学语文教学参考:中旬刊, ISSN 1002-2155, 2016, Issue 7, pp. 60 - 61
Journal Article
语文教学通讯:高中(A), ISSN 1004-6097, 2016, Issue 5, pp. 56 - 57
Journal Article
中学语文教学参考:上旬刊, ISSN 1002-2155, 2016, Issue 3, pp. 28 - 29
Journal Article
大观(东京文学), ISSN 2095-8250, 2017, Issue 6, pp. 165 - 166
Journal Article
by 王辰
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2017, Volume 35, Issue 3, pp. 66 - 67
Journal Article
山东化工, ISSN 1008-021X, 2017, Volume 46, Issue 22, pp. 137 - 138
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 52, pp. 147 - 148
Journal Article
by 张旺
体育教学, ISSN 1005-2410, 2017, Volume 37, Issue 7, pp. 32 - 33
Journal Article
by 杨莉
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 28, pp. 126 - 126
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2015, Issue 7, pp. 241 - 242
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2015, Issue 25, pp. 114 - 114
Journal Article
by 王薇
智能城市, ISSN 2096-1936, 2016, Issue 4, p. 177
Journal Article
实验技术与管理, ISSN 1002-4956, 2018, Volume 35, Issue 2, pp. 222 - 225
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.