UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学内容 (62048) 62048
教学方法 (12895) 12895
课堂教学 (7976) 7976
教学目标 (6190) 6190
学生 (5861) 5861
课文内容 (5588) 5588
教学设计 (5099) 5099
教学过程 (5004) 5004
教学改革 (4544) 4544
教材内容 (4363) 4363
教学效果 (4345) 4345
语文教学 (4110) 4110
教师 (3745) 3745
小学 (3457) 3457
阅读教学 (3321) 3321
数学教学 (3204) 3204
教学手段 (2880) 2880
学习内容 (2821) 2821
课程内容 (2798) 2798
教学模式 (2790) 2790
内容 (2613) 2613
中学 (2519) 2519
学习兴趣 (2508) 2508
教学质量 (2466) 2466
课程标准 (2432) 2432
教学活动 (2210) 2210
引导学生 (2011) 2011
教学实践 (1984) 1984
课程改革 (1959) 1959
教学方式 (1923) 1923
初中 (1890) 1890
人教版 (1887) 1887
体育教学 (1739) 1739
教育内容 (1672) 1672
教学目的 (1638) 1638
学习过程 (1629) 1629
课堂教学内容 (1588) 1588
素质教育 (1558) 1558
小学数学 (1494) 1494
高校 (1459) 1459
教学策略 (1439) 1439
高中 (1424) 1424
英语教学 (1396) 1396
苏教版 (1385) 1385
信息技术 (1241) 1241
教学情境 (1239) 1239
语文 (1209) 1209
数学 (1175) 1175
新课程改革 (1164) 1164
教学 (1153) 1153
实验教科书 (1128) 1128
教学实录 (1126) 1126
应用 (1125) 1125
自主学习 (1081) 1081
学习方式 (1079) 1079
培养 (1069) 1069
课堂 (1064) 1064
小学生 (1040) 1040
教学任务 (1036) 1036
教学大纲 (1035) 1035
改革 (1006) 1006
课堂气氛 (995) 995
课程设置 (989) 989
教材 (979) 979
课程体系 (970) 970
义务教育课程标准 (952) 952
语文教师 (859) 859
义务教育 (852) 852
实验教学 (845) 845
教学理念 (841) 841
思维能力 (837) 837
新课程标准 (825) 825
学习活动 (820) 820
培养学生 (811) 811
教学工作 (806) 806
教学计划 (791) 791
学习方法 (789) 789
教学重点 (787) 787
作文教学 (783) 783
新课程 (776) 776
五年级 (774) 774
多媒体技术 (760) 760
实践教学 (752) 752
数学内容 (744) 744
思想内容 (743) 743
教学形式 (742) 742
数学课堂教学 (742) 742
教材分析 (735) 735
学习 (734) 734
小学语文教学 (712) 712
数学知识 (707) 707
语文课堂教学 (702) 702
教学评价 (699) 699
课本内容 (693) 693
数学课堂 (683) 683
多媒体教学 (675) 675
语言文字 (672) 672
语文课堂 (669) 669
中小学 (664) 664
培养目标 (654) 654
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 24, pp. 134 - 135
Journal Article
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2016, Issue 5, pp. 91 - 91
Journal Article
信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2016, Volume 17, Issue 4, pp. 23 - 24
Journal Article
语文天地:小教版, ISSN 1007-8665, 2016, Issue 9, pp. 11 - 11
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 39, pp. 196 - 197
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 19, pp. 125 - 126
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 23, pp. 52 - 53
Journal Article
语文教学通讯:初中(B), ISSN 1004-6097, 2017, Issue 6, pp. 53 - 55
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 8, p. 240
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 22, pp. 46 - 46
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 49, pp. 92 - 93
Journal Article
by 李光
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 21, pp. 178 - 179
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 17, pp. 122 - 123
Journal Article
读书文摘:青年版, ISSN 1671-7724, 2015, Issue 9, pp. 145 - 146
Journal Article
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2014, Issue 9, pp. 62 - 62
Journal Article
by 刘莉
教育观察, ISSN 2095-3712, 2014, Volume 3, Issue 29, pp. 39 - 40
Journal Article
by 赵锋
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2014, Volume 4, Issue 18, pp. 60 - 61
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2014, Volume 4, Issue 11, pp. 100 - 100
Journal Article
by 杨帅
学园, ISSN 1674-4810, 2014, Issue 1, pp. 109 - 110
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2014, Issue 13, pp. 9 - 10
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.