UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学实践 (47386) 47386
实践教学 (39014) 39014
实践 (20314) 20314
教学改革 (10687) 10687
学生 (10674) 10674
实践能力 (9196) 9196
课堂教学 (8664) 8664
教学方法 (7564) 7564
教学模式 (5829) 5829
语文教学 (5252) 5252
教师 (4967) 4967
教学 (4359) 4359
培养 (4062) 4062
教学效果 (3945) 3945
实践教学体系 (3942) 3942
教学内容 (3897) 3897
教学过程 (3617) 3617
数学教学 (3581) 3581
教学质量 (3487) 3487
实践活动 (3444) 3444
素质教育 (3357) 3357
创新精神 (3059) 3059
创新能力 (2987) 2987
小学 (2934) 2934
改革 (2828) 2828
阅读教学 (2783) 2783
学习兴趣 (2700) 2700
课程改革 (2594) 2594
初中 (2555) 2555
新课程改革 (2513) 2513
引导学生 (2355) 2355
理论与实践 (2325) 2325
高职院校 (2277) 2277
人才培养 (2181) 2181
能力的培养 (2177) 2177
教学活动 (2141) 2141
应用 (2121) 2121
实践研究 (2000) 2000
教育实践 (1956) 1956
创新 (1948) 1948
实验教学 (1921) 1921
英语教学 (1921) 1921
小学生 (1885) 1885
高校 (1876) 1876
实践探索 (1870) 1870
教学设计 (1818) 1818
高中 (1792) 1792
思想政治理论课 (1784) 1784
高职 (1761) 1761
新课程标准 (1733) 1733
学习方式 (1694) 1694
小学数学 (1674) 1674
作文教学 (1634) 1634
教学方式 (1619) 1619
学习过程 (1607) 1607
课程标准 (1578) 1578
课堂 (1543) 1543
教学策略 (1532) 1532
自主学习 (1516) 1516
高职教育 (1493) 1493
教学理念 (1466) 1466
教学目标 (1466) 1466
语文课程标准 (1453) 1453
阅读实践 (1436) 1436
数学课堂教学 (1429) 1429
语文教师 (1410) 1410
课堂教学实践 (1367) 1367
理论教学 (1334) 1334
学习 (1305) 1305
实践经验 (1297) 1297
数学课程标准 (1283) 1283
信息技术 (1269) 1269
实践教学模式 (1234) 1234
新课程 (1229) 1229
小学数学教学 (1222) 1222
社会实践 (1215) 1215
教学研究 (1192) 1192
探索 (1187) 1187
中学 (1183) 1183
中学生 (1183) 1183
体育教学 (1182) 1182
教学工作 (1178) 1178
小学语文 (1170) 1170
有效教学 (1164) 1164
教育教学实践 (1163) 1163
创新意识 (1144) 1144
课程体系 (1142) 1142
语文 (1127) 1127
教学手段 (1106) 1106
动手实践 (1100) 1100
数学课堂 (1100) 1100
反思 (1099) 1099
综合实践活动 (1093) 1093
小学语文教学 (1088) 1088
语言实践 (1082) 1082
校企合作 (1076) 1076
教育教学 (1070) 1070
应用型人才 (1065) 1065
能力培养 (1056) 1056
教育改革 (1045) 1045
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 35, pp. 25 - 26
Journal Article
by 张璇
科技风, ISSN 1671-7341, 2018, Issue 7, pp. 48 - 49
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 12, p. 143
Journal Article
by 韩东
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 7, p. 297
Journal Article
by 代昀
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 3, p. 298
Journal Article
by 张静
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 8, pp. 6 - 7
Journal Article
语文教学通讯:高中(A), ISSN 1004-6097, 2017, Issue 1, pp. 34 - 37
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 29, pp. 77 - 79
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 5, pp. 178 - 179
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 7, pp. 194 - 194
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 4, pp. 90 - 90
Journal Article
by 方芳
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 13, p. 129
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 16, pp. 17 - 18
Journal Article
北京科技大学学报:社会科学版, ISSN 1008-2689, 2017, Volume 33, Issue 3
Journal Article
Huan bohai jingji liaowang, ISSN 1004-9754, 2018, Issue 1, pp. 159 - 159
Journal Article
by 陈玲
教育观察, ISSN 2095-3712, 2017, Issue 14, pp. 106 - 107
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 21, pp. 214 - 214
Journal Article
黑河学院学报, ISSN 1674-9499, 2017, Volume 8, Issue 12, pp. 108 - 109
Journal Article
by 林丽
职业技术, ISSN 1672-0601, 2016, Volume 15, Issue 6, pp. 97 - 99
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 9, pp. 288 - 288
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.