UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
应用 (39337) 39337
教学 (4740) 4740
教学应用 (3960) 3960
课堂教学 (3639) 3639
数学教学 (3168) 3168
教学方法 (3106) 3106
教学改革 (3049) 3049
教学模式 (2849) 2849
多媒体技术 (2726) 2726
英语教学 (2603) 2603
信息技术 (2462) 2462
学生 (2431) 2431
多媒体 (2112) 2112
应用能力 (1972) 1972
应用研究 (1763) 1763
语文教学 (1689) 1689
教学过程 (1616) 1616
教学内容 (1591) 1591
初中 (1580) 1580
教学效果 (1462) 1462
多媒体教学 (1439) 1439
应用意识 (1354) 1354
计算机应用基础 (1288) 1288
教学实践 (1233) 1233
应用策略 (1216) 1216
体育教学 (1142) 1142
小学 (1090) 1090
高中 (1080) 1080
学习兴趣 (1078) 1078
物理教学 (992) 992
教学质量 (973) 973
实践教学 (941) 941
小学数学教学 (933) 933
小学数学 (916) 916
合作学习 (903) 903
现代教育技术 (866) 866
计算机应用 (852) 852
微课 (847) 847
教学设计 (823) 823
实验教学 (813) 813
教学手段 (809) 809
教师 (808) 808
计算机教学 (802) 802
教学方式 (790) 790
初中数学教学 (741) 741
现代信息技术 (708) 708
教学活动 (707) 707
中职 (691) 691
素质教育 (690) 690
化学教学 (687) 687
高职 (685) 685
培养 (682) 682
有效应用 (680) 680
高校 (680) 680
项目教学法 (673) 673
高职院校 (669) 669
案例教学 (667) 667
应用写作 (662) 662
小学语文教学 (657) 657
学习过程 (653) 653
生物教学 (641) 641
数学知识 (630) 630
引导学生 (623) 623
课程教学 (622) 622
实践 (610) 610
初中数学 (603) 603
数学应用意识 (599) 599
小学语文 (598) 598
技术应用 (597) 597
自主学习 (597) 597
高中数学 (597) 597
多媒体课件 (588) 588
高中数学教学 (579) 579
新课程改革 (576) 576
案例教学法 (573) 573
能力的培养 (573) 573
应用分析 (566) 566
教学策略 (563) 563
阅读教学 (560) 560
大学英语教学 (555) 555
数学课堂教学 (543) 543
信息技术教学 (542) 542
初中英语教学 (536) 536
教学目标 (524) 524
教育教学 (524) 524
初中英语 (510) 510
应用价值 (503) 503
计算机辅助教学 (503) 503
学习方式 (502) 502
中学 (499) 499
教学法 (496) 496
地理教学 (495) 495
数学课程标准 (495) 495
计算机 (483) 483
翻转课堂 (474) 474
大学英语 (464) 464
情境教学 (458) 458
数学应用 (454) 454
分层教学 (453) 453
实践应用 (449) 449
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 4, pp. 14 - 14
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 6, p. 115
Journal Article
by 王芳
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 3, p. 129
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 12, pp. 159 - 160
Journal Article
by 卓明
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 18, pp. 42 - 42
Journal Article
基础教育论坛, ISSN 1674-6023, 2017, Issue Z, pp. 37 - 38
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 2X, p. 12
Journal Article
by 韩英
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 20, pp. 69 - 69
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 22, pp. 268 - 269
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 2, pp. 20 - 20
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2017, Issue 2, p. 282
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 15, pp. 73 - 74
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 8, p. 117
Journal Article
中国卫生标准管理, ISSN 1674-9316, 2017, Volume 8, Issue 21, pp. 160 - 162
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2018, Volume 17, Issue 1, pp. 158 - 159
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2018, Issue 1, pp. 158 - 159
Journal Article
大观(东京文学), ISSN 2095-8250, 2017, Issue 6, p. 140
Journal Article
报刊荟萃:下, ISSN 1672-8688, 2018, Issue 2, pp. 244 - 244
Journal Article
地理教学, ISSN 1000-078X, 2018, Issue 1, pp. 44 - 46
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 9, pp. 82 - 82
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.