UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学方法 (144768) 144768
课堂教学 (14908) 14908
语文教学 (13178) 13178
教学内容 (13013) 13013
方法 (12157) 12157
阅读教学 (11399) 11399
英语教学 (11046) 11046
学习方法 (10651) 10651
数学教学 (10169) 10169
学生 (10121) 10121
小学 (9587) 9587
教学改革 (9351) 9351
中学 (8941) 8941
教学效果 (7580) 7580
教师 (6766) 6766
教学过程 (6738) 6738
教学质量 (6582) 6582
学习兴趣 (5876) 5876
教学模式 (5531) 5531
教学 (5353) 5353
教学手段 (4549) 4549
教学实践 (4337) 4337
初中 (4253) 4253
解题方法 (4101) 4101
素质教育 (4040) 4040
教学目标 (3914) 3914
高中 (3875) 3875
课外阅读 (3648) 3648
数学思想方法 (3413) 3413
体育教学 (3409) 3409
作文教学 (3083) 3083
物理教学 (2926) 2926
培养 (2722) 2722
改革 (2703) 2703
应用 (2654) 2654
课程改革 (2636) 2636
教学设计 (2631) 2631
学习过程 (2630) 2630
教学活动 (2572) 2572
引导学生 (2562) 2562
高校 (2515) 2515
思维方法 (2440) 2440
小学语文 (2390) 2390
写作方法 (2370) 2370
自主学习 (2356) 2356
新课程改革 (2297) 2297
思维能力 (2249) 2249
实验教学 (2245) 2245
教学理念 (2199) 2199
创新 (2175) 2175
小学数学 (2168) 2168
教学策略 (2125) 2125
教育方法 (1988) 1988
小学生 (1916) 1916
课程标准 (1906) 1906
创新能力 (1857) 1857
实践教学 (1783) 1783
兴趣 (1732) 1732
教学目的 (1726) 1726
信息技术 (1705) 1705
语文 (1705) 1705
教学方式 (1621) 1621
阅读方法 (1595) 1595
阅读 (1576) 1576
培养方法 (1570) 1570
新课程 (1570) 1570
初中语文 (1562) 1562
课堂教学方法 (1561) 1561
教学工作 (1500) 1500
训练方法 (1497) 1497
识字教学 (1494) 1494
初中数学 (1482) 1482
课堂气氛 (1441) 1441
化学教学 (1437) 1437
培养学生 (1430) 1430
教学任务 (1394) 1394
教材 (1394) 1394
初中英语 (1381) 1381
数学 (1381) 1381
高中数学 (1378) 1378
学习方式 (1352) 1352
实践 (1350) 1350
教学效率 (1342) 1342
英语 (1339) 1339
教育改革 (1313) 1313
中学生 (1312) 1312
新课程标准 (1290) 1290
教学观念 (1287) 1287
能力的培养 (1283) 1283
语文教师 (1278) 1278
思想方法 (1263) 1263
课堂 (1260) 1260
师生关系 (1259) 1259
教学方法改革 (1248) 1248
课程设置 (1248) 1248
数学知识 (1240) 1240
能力培养 (1228) 1228
数学方法 (1206) 1206
小学语文教学 (1194) 1194
小学数学教学 (1189) 1189
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 7, pp. 54 - 54
Journal Article
by 马丹
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 9, pp. 177 - 177
Journal Article
by 贺颖 and 李亚 and 姚启慧 and 陈辉 and 贾竟 and 贾利云 and 郑红
基础医学教育, ISSN 2095-1450, 2018, Volume 20, Issue 2, pp. 131 - 133
Journal Article
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2018, Issue 4, pp. 17 - 19
Journal Article
by 杜锐
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 4, p. 116
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2016, Issue 16, pp. 178 - 178
Journal Article
by 张铮
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 8, p. 312
Journal Article
写作:下, ISSN 1002-7343, 2016, Issue 2, pp. 38 - 39
Journal Article
by 孙杨
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 23, p. 64
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 8, pp. 330 - 331
Journal Article
by 张施
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 7, pp. 17 - 18
Journal Article
写作:中学版, ISSN 1002-7343, 2016, Issue 4, pp. 79 - 80
Journal Article
by 徐杨
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2016, Issue 2, pp. 178 - 178
Journal Article
Journal Article
by 李远
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 8, pp. 209 - 209
Journal Article
by 王芳
报刊荟萃:下, ISSN 1672-8688, 2018, Issue 2, pp. 122 - 122
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2018, Issue 1, pp. 179 - 180
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 9, pp. 249 - 249
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2018, Issue 2, pp. 81 - 82
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2018, Issue 2, pp. 175 - 175
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.