UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学策略 (37863) 37863
策略 (19860) 19860
课堂教学 (7491) 7491
阅读教学 (3604) 3604
小学语文 (3352) 3352
教学 (3331) 3331
学生 (3068) 3068
学习策略 (3049) 3049
英语教学 (2999) 2999
小学数学 (2774) 2774
语文教学 (2689) 2689
培养策略 (2625) 2625
有效策略 (2608) 2608
数学教学 (2534) 2534
教学方法 (2325) 2325
有效教学 (2230) 2230
小学 (2189) 2189
初中 (1862) 1862
实施策略 (1809) 1809
问题 (1798) 1798
初中英语 (1744) 1744
初中语文 (1731) 1731
有效性 (1709) 1709
自主学习 (1670) 1670
教学效果 (1651) 1651
教学模式 (1585) 1585
教师 (1573) 1573
教学过程 (1567) 1567
教学内容 (1466) 1466
初中数学 (1454) 1454
高中 (1432) 1432
高中英语 (1423) 1423
学习过程 (1352) 1352
优化策略 (1283) 1283
教学质量 (1249) 1249
教学目标 (1233) 1233
教学活动 (1228) 1228
教学实践 (1226) 1226
课堂教学策略 (1224) 1224
应用策略 (1216) 1216
高中数学 (1215) 1215
高中语文 (1198) 1198
新课程 (1197) 1197
有效教学策略 (1128) 1128
现状 (1120) 1120
作文教学 (1097) 1097
体育教学 (1092) 1092
教学改革 (1090) 1090
新课程改革 (1084) 1084
学习兴趣 (1028) 1028
信息技术 (1013) 1013
小学英语 (1000) 1000
合作学习 (998) 998
教学设计 (997) 997
阅读策略 (938) 938
课程标准 (903) 903
大学英语 (901) 901
应对策略 (892) 892
教学现状 (886) 886
词汇教学 (871) 871
语文 (866) 866
引导学生 (863) 863
小学生 (849) 849
素质教育 (839) 839
高效课堂 (832) 832
解题策略 (831) 831
课程改革 (809) 809
策略研究 (803) 803
培养 (795) 795
中学 (785) 785
高中化学 (770) 770
写作教学 (769) 769
新课改 (762) 762
教学效率 (740) 740
英语 (738) 738
新课标 (729) 729
小学语文教学 (724) 724
小学数学教学 (722) 722
应用 (721) 721
数学 (715) 715
学习方式 (687) 687
新课程标准 (685) 685
学习活动 (682) 682
实验教学 (676) 676
初中物理 (670) 670
课堂 (658) 658
高中物理 (652) 652
大学英语教学 (646) 646
教学方式 (637) 637
物理教学 (621) 621
优化 (601) 601
提问策略 (587) 587
分层教学 (585) 585
数学课堂教学 (582) 582
思维能力 (581) 581
教学理念 (578) 578
有效性策略 (571) 571
听力教学 (565) 565
解决策略 (563) 563
化学教学 (560) 560
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Sheng wu xue tong bao, ISSN 0006-3193, 2016, Volume 51, Issue 10, pp. 37 - 40
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 18, pp. 188 - 189
Journal Article
地理教学, ISSN 1000-078X, 2017, Issue 20, pp. 27 - 32
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 33, pp. 288 - 289
Journal Article
报刊荟萃:下, ISSN 1672-8688, 2018, Issue 2, pp. 174 - 174
Journal Article
by 罗春
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 2, pp. 139 - 139
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 9, pp. 268 - 268
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2018, Issue 4, pp. 90 - 91
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2018, Issue 5, pp. 4 - 5
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 10, p. 149
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 14, pp. 225 - 226
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 26, pp. 158 - 159
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 16, pp. 151 - 151
Journal Article
by 张红
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 5, pp. 151 - 151
Journal Article
名师在线, ISSN 2095-9192, 2017, Issue 11, pp. 37 - 38
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 22, pp. 123 - 124
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Volume 16, Issue 3, pp. 201 - 202
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 15, pp. 234 - 235
Journal Article
by 王玲
写作:下, ISSN 1002-7343, 2017, Issue 1, pp. 25 - 26
Journal Article
by 黄适
中学物理:初中版, ISSN 1008-4134, 2017, Volume 35, Issue 10, pp. 7 - 9
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.