UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教师专业化发展 (1498) 1498
专业化发展 (1185) 1185
教师专业化 (564) 564
教师专业发展 (471) 471
教师 (301) 301
专业化 (272) 272
专业发展 (182) 182
课程改革 (174) 174
教师队伍 (155) 155
新课程改革 (153) 153
教育改革 (150) 150
专业化水平 (142) 142
教师专业化成长 (140) 140
教师教育 (135) 135
教师队伍建设 (116) 116
校本教研 (114) 114
教师专业成长 (113) 113
教师发展 (110) 110
学校 (109) 109
发展 (108) 108
可持续发展 (105) 105
教育发展 (103) 103
中小学教师 (95) 95
校本培训 (92) 92
专业化成长 (79) 79
教师培训 (77) 77
中小学 (75) 75
学校发展 (75) 75
体育教师 (73) 73
英语教师 (72) 72
青年教师 (72) 72
基础教育课程改革 (71) 71
幼儿教师 (71) 71
教学反思 (71) 71
基础教育 (68) 68
教学质量 (61) 61
课堂教学 (59) 59
教师成长 (58) 58
教育质量 (58) 58
小学 (57) 57
教师素质 (57) 57
教育教学质量 (56) 56
素质教育 (54) 54
实践 (51) 51
发展规划纲要 (49) 49
新课程 (47) 47
幼儿园 (46) 46
教师教育改革 (46) 46
农村教师 (45) 45
校本研修 (45) 45
教研活动 (44) 44
教育教学 (44) 44
语文教师 (43) 43
路径 (42) 42
途径 (42) 42
专业知识 (41) 41
信息技术 (41) 41
学生 (41) 41
教学研究 (41) 41
教师职业 (41) 41
教育科研 (41) 41
校长 (41) 41
高职院校 (41) 41
学校管理 (40) 40
教学实践 (40) 40
教师专业标准 (40) 40
现状 (40) 40
专业成长 (38) 38
专业化程度 (37) 37
策略 (37) 37
高校教师 (37) 37
教研 (35) 35
数学教师 (35) 35
对策 (34) 34
反思 (33) 33
发展趋势 (33) 33
小学教师 (33) 33
教师个体 (33) 33
课题研究 (33) 33
专业能力 (32) 32
中学 (32) 32
教育工作者 (31) 31
专业化建设 (30) 30
农村 (30) 30
培训模式 (30) 30
自主发展 (30) 30
发展策略 (29) 29
学校教育 (29) 29
教育观念 (29) 29
素质 (29) 29
高职教师 (29) 29
教育 (28) 28
教育事业 (28) 28
大学英语教师 (27) 27
教学技能 (27) 27
教师专业素质 (27) 27
课改 (27) 27
教育事业发展 (26) 26
教育理念 (26) 26
行动研究 (26) 26
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 李洁
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 18, pp. 87 - 89
Journal Article
宁夏教育, ISSN 1002-4050, 2017, Issue 1, pp. 33 - 34
Journal Article
by 周雪
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 6, pp. 24 - 26
Journal Article
邢台学院学报, ISSN 1672-4658, 2017, Volume 32, Issue 4, pp. 138 - 140
Journal Article
by 卢妍
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 20, pp. 17 - 18
Journal Article
by 于伟
中国培训, ISSN 1004-3713, 2017, Issue 10, pp. 39 - 40
Journal Article
教育与职业, ISSN 1004-3985, 2015, Issue 10, pp. 59 - 61
Journal Article
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2018, Issue 2, pp. 140 - 142
Journal Article
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue S1, p. 53
Journal Article
江苏教育研究:职教(C版), ISSN 1673-9094, 2016, Issue 4, pp. 64 - 66
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 5, pp. 86 - 87
Journal Article
by 余彬
教育与职业, ISSN 1004-3985, 2014, Issue 29, pp. 75 - 76
Journal Article
天津师范大学学报:基础教育版, ISSN 1009-7228, 2017, Volume 18, Issue 2, pp. 21 - 24
Journal Article
by 李响
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2015, Issue 12, pp. 93 - 95
Journal Article
by 郭洋
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2015, Issue 25, pp. 199 - 201
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2015, Issue 16, pp. 87 - 88
Journal Article
思想理论教育, ISSN 1007-192X, 2017, Issue 7, pp. 83 - 88
Journal Article
by 易欣
教育观察, ISSN 2095-3712, 2017, Volume 6, Issue 2, pp. 27 - 28
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 3, p. 101
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 30, pp. 40 - 40
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.