UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教师专业发展 (8947) 8947
教师 (7586) 7586
专业发展 (5094) 5094
教师发展 (3212) 3212
教育发展 (1998) 1998
学生 (1881) 1881
教师专业化发展 (1498) 1498
教师队伍 (1452) 1452
教师队伍建设 (1373) 1373
教育改革 (1372) 1372
学生发展 (1361) 1361
青年教师 (1343) 1343
可持续发展 (1288) 1288
课堂教学 (1256) 1256
学校发展 (1229) 1229
专业化发展 (1185) 1185
课程改革 (1165) 1165
全面发展 (1163) 1163
学校 (1121) 1121
中小学教师 (1095) 1095
新课程改革 (1073) 1073
发展 (1007) 1007
幼儿教师 (993) 993
教师教育 (951) 951
语文教师 (950) 950
素质教育 (945) 945
教师专业成长 (850) 850
英语教师 (845) 845
教育事业 (824) 824
体育教师 (815) 815
教育均衡发展 (788) 788
教师培训 (765) 765
教学质量 (748) 748
教师素质 (740) 740
社会发展 (662) 662
中小学 (655) 655
小学 (621) 621
高校教师 (621) 621
发展规划纲要 (617) 617
教育质量 (602) 602
校本教研 (602) 602
基础教育 (599) 599
和谐发展 (598) 598
教育工作者 (589) 589
幼儿园 (570) 570
教师专业化 (564) 564
教师成长 (564) 564
学生全面发展 (548) 548
教学过程 (545) 545
高校 (542) 542
学校管理 (538) 538
教学反思 (534) 534
教学方法 (521) 521
教学实践 (519) 519
培养 (500) 500
校长 (498) 498
数学教师 (496) 496
职业发展 (490) 490
新课程 (479) 479
小学教师 (467) 467
校本培训 (462) 462
自主发展 (457) 457
教育教学 (455) 455
自我发展 (454) 454
教育教学质量 (437) 437
实践 (436) 436
农村教师 (435) 435
中学 (427) 427
教育 (424) 424
高职院校 (420) 420
语文教学 (415) 415
学校教育 (401) 401
个性发展 (398) 398
课堂 (385) 385
教师专业 (383) 383
教育理念 (381) 381
发展趋势 (373) 373
教学改革 (371) 371
基础教育课程改革 (367) 367
信息技术 (366) 366
教学 (366) 366
教育事业发展 (366) 366
骨干教师 (363) 363
教学活动 (360) 360
学习 (357) 357
均衡发展 (356) 356
以人为本 (355) 355
教学效果 (355) 355
现状 (347) 347
优秀教师 (346) 346
最近发展区 (342) 342
内涵发展 (340) 340
对策 (338) 338
幼儿园教师 (337) 337
策略 (335) 335
教育工作 (325) 325
教研活动 (322) 322
中学教师 (321) 321
校本研修 (321) 321
专业成长 (320) 320
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2017, Volume 39, Issue 10, pp. 46 - 51
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 1, pp. 45 - 49
Journal Article
教师教育研究, ISSN 1672-5905, 2017, Volume 29, Issue 6, pp. 81 - 87
Journal Article
by 刘丹
教师教育研究, ISSN 1672-5905, 2017, Volume 29, Issue 6, pp. 23 - 28
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2017, Volume 39, Issue 8, pp. 40 - 49
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2016, Issue 9, pp. 30 - 37
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2014, Volume 36, Issue 5, pp. 77 - 83
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2016, Volume 38, Issue 2, pp. 1 - 5
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2016, Volume 38, Issue 2, pp. 47 - 52
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2013, Issue 7, pp. 111 - 117
Journal Article
by 蔡静
现代教育技术, ISSN 1009-8097, 2014, Volume 24, Issue 2, pp. 55 - 62
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2016, Issue 5, pp. 58 - 64
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2012, Volume 34, Issue 9, pp. 39 - 43
Journal Article
by 金剑
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2014, Issue 6, pp. 135 - 140
Journal Article
现代教育技术, ISSN 1009-8097, 2012, Volume 22, Issue 4, pp. 29 - 33
Journal Article
北京大学教育评论, ISSN 1671-9468, 2011, Volume 9, Issue 3, pp. 29 - 44
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2013, Volume 35, Issue 10, pp. 104 - 105
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2011, Volume 33, Issue 11, pp. 81 - 85
Journal Article
外国教育研究, ISSN 1006-7469, 2017, Volume 44, Issue 3, pp. 93 - 103
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 94, pp. 34 - 37
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.