UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教材体系 (996) 996
教材 (446) 446
课程体系 (376) 376
教学体系 (340) 340
教材建设 (336) 336
知识体系 (335) 335
教学内容 (176) 176
教学方法 (173) 173
教材内容 (161) 161
教学改革 (137) 137
教材编写 (137) 137
编排体系 (137) 137
新教材 (129) 129
学生 (118) 118
教师 (108) 108
体系 (90) 90
学科体系 (87) 87
教材改革 (86) 86
课程改革 (82) 82
评价体系 (79) 79
课堂教学 (79) 79
课程标准 (79) 79
数学教材 (78) 78
语文教材 (77) 77
语文教学 (70) 70
教学质量 (66) 66
转化 (65) 65
高校 (64) 64
思想政治理论课 (61) 61
高中 (60) 60
结构体系 (58) 58
体系结构 (57) 57
教学实践 (55) 55
人教版 (53) 53
教学效果 (53) 53
素质教育 (53) 53
教育体系 (52) 52
教学模式 (51) 51
课程设置 (51) 51
教材编排体系 (49) 49
理论体系 (48) 48
教学大纲 (47) 47
学科建设 (46) 46
教学目标 (46) 46
初中 (45) 45
教材体系建设 (44) 44
人才培养 (43) 43
教学过程 (43) 43
数学教学 (43) 43
教学设计 (42) 42
教材分析 (42) 42
小学数学教材 (41) 41
新课程改革 (41) 41
内容体系 (40) 40
教学 (40) 40
培养目标 (39) 39
实验教材 (39) 39
苏教版 (39) 39
课程建设 (38) 38
新课程标准 (37) 37
校本教材 (37) 37
基础教育 (36) 36
教材质量 (36) 36
引导学生 (34) 34
改革 (33) 33
编写体系 (33) 33
义务教育 (31) 31
知识结构 (31) 31
高等职业教育 (31) 31
初中语文教材 (30) 30
教学计划 (29) 29
数学知识体系 (29) 29
新课程 (29) 29
知识点 (29) 29
马克思主义理论研究 (29) 29
中国马克思主义 (28) 28
教材结构 (28) 28
教育改革 (28) 28
课程教材 (28) 28
实践教学 (27) 27
指标体系 (27) 27
教学活动 (27) 27
教材内容体系 (27) 27
中国 (26) 26
体育教材 (26) 26
培养 (26) 26
学科知识体系 (26) 26
教育课程体系 (26) 26
栏目主持人 (26) 26
物理教材 (26) 26
课堂 (26) 26
高中数学 (26) 26
高等教育 (26) 26
高职 (26) 26
人教版教材 (25) 25
教学方式 (25) 25
职业教育 (25) 25
训练体系 (25) 25
高职院校 (25) 25
中学 (24) 24
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


黑龙江教育学院学报, ISSN 1001-7836, 2016, Volume 35, Issue 10, pp. 48 - 50
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 6, pp. 80 - 81
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 36, pp. 232 - 233
Journal Article
药学教育, ISSN 1007-3531, 2017, Volume 33, Issue 4, pp. 32 - 34
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2015, Issue 20, pp. 34 - 35
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 1, pp. 236 - 237
Journal Article
统计与管理, ISSN 1674-537X, 2014, Issue 1, pp. 167 - 168
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2018, Issue 1, pp. 83 - 84
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2015, Issue 20, pp. 128 - 129
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2015, Issue 26, pp. 118 - 120
Journal Article
by 王鑫
赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 3, pp. 106 - 106
Journal Article
by 张焱
中国培训, ISSN 1004-3713, 2017, Issue 10, pp. 267 - 267
Journal Article
中学语文教学参考:中旬刊, ISSN 1002-2155, 2017, Issue 3, pp. 60 - 63
Journal Article
继续教育, ISSN 1006-9720, 2015, Issue 11, pp. 67 - 68
Journal Article
Journal Article
芜湖职业技术学院学报, ISSN 1009-1114, 2016, Volume 18, Issue 3, pp. 9 - 13
Journal Article
长沙大学学报, ISSN 1008-4681, 2016, Volume 30, Issue 3, pp. 147 - 149
Journal Article
广西广播电视大学学报, ISSN 1008-7656, 2014, Volume 25, Issue 2, pp. 48 - 52
Journal Article
内蒙古农业大学学报:社会科学版, ISSN 1009-4458, 2014, Volume 16, Issue 4, pp. 110 - 113
Journal Article
长春教育学院学报, ISSN 1671-6531, 2014, Issue 20, pp. 94 - 95
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.